Εκτύπωση

Airbnb: Mόνο με έγκυρη νομική αίτηση δίνουμε προσωπικά στοιχεία στην εφορία

Posted in Αναδημοσιεύσεις

Airbnb: Mόνο με έγκυρη νομική αίτηση δίνουμε προσωπικά στοιχεία στην εφορία

Οι οικοδεσπότες στην Airbnb θέλουν να πληρώσουν το μερίδιό τους στην εφορία και θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά πρέπει να διατηρήσουμε το απόρρητό τους, αναφέρει η εταιρεία σε απάντηση της στα δημοσιεύματα για απόκρυψη στοιχείων από τις ελληνικές αρχές και μη πληρωμή φόρων.

Όπως τονίζει, τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Η εταιρεία διευκρινίζει πως τα προσωπικά δεδομένα μοιράζονται μόνο μέσω έγκυρης νομικής αίτησης σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Υπογραμμίζει επίσης πως λαμβάνει τα αιτήματα αυτά σοβαρά και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να ανταποκριθεί.

Η Airbnb επισημαίνει ακόμα πως μοιράζεται ήδη πληροφορίες με την Ελλάδα σχετικά με την μίσθωση κατοικιών. Όπως σημειώνει, το 2016 οι οικοδεσπότες σε όλη την Ελλάδα καλωσόρισαν πάνω από 770.000 επισκέπτες στα σπίτια τους, με την τυπική λίστα να μοιράζεται για λιγότερο από τρεις ημέρες το μήνα και ο τυπικός οικοδεσπότης να κερδίζει $ 2.800 το χρόνο.

«Θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε πολύ καλή συνεργασία στην Ελλάδα και με τη συνεργασία μπορούμε να συμβάλουμε στην τόνωση των οικονομικών και κοινωνικών ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους, να δημιουργήσουμε νέα φορολογικά έσοδα και να βοηθήσουμε στην εξάπλωση των τουριστικών παροχών στην κοινωνία» αναφέρει στην ανακοίνωση.

Η αμερικάνικη εταιρεία υπογραμμίζει ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση του τουρισμού στην Ελλάδα, δημιουργεί νέες οικονομικές δραστηριότητες, επεκτείνει τα οφέλη σε περισσότερες οικογένειες και κοινότητες και υποστηρίζει τους κατοίκους που μοιράζονται τα σπίτια τους

 
 

Εκτύπωση

Ψηφοδέλτιο Ανεξάρτητης Κίνησης Αττικής και Κυκλάδων

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Στις εκλογές του Συλλόγου Αττικής και Κυκλάδων της 30ης και 31ης Οκτωβρίου 2017 στηρίζουμε το ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Κίνησης Αττικής και Κυκλάδων, η οποία συμμετέχει στη Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων 

Φωτογραφία του Khoun KinKain.