Εκτύπωση

Ψηφίζουμε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ, ψηφίζουμε Σ.Α.Σ.

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων

για τις εκλογές του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Βασική επιδίωξη της τρόικας και όλων των κυβερνήσεων τα τρία τελευταία χρόνια είναι η απόλυση 150.000 δημοσίων υπαλλήλων, η εξάλειψη βασικών δικαιωμάτων μας, η εξαθλίωση και βέβαια η εκχώρηση του ελεγκτικού έργου των Δ.Ο.Υ. στους ιδιώτες.