Εκτύπωση

Απόσπασμα της εισηγητικής έκθεσεης του Προϋπολογισμού του 2012, αναφορικά στη φορολογική διοίκηση

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Αναδιοργάνωση της Φορολογικής Διοίκησης
• Συνεχίζεται η συγκέντρωση και συγχώνευση ΔΟΥ στο πλαίσιο της χωροταξικής και λειτουργικής αναδιοργάνωσης των ΔΟΥ, με τελικό στόχο να παραμείνουν 120 ΔΟΥ μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Αυτό θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση πόρων τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε λειτουργι-κά έξοδα, στην προσαρμογή του οργανογράμματος στις σύγχρονες απαιτήσεις και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Εκτύπωση

Δελτίο Τύπου της ΓΓΠΣ, 01/11/2012

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Νέες ευρείας χρήσης υπηρεσίες προς τους πολίτες, εντάσσει στο αμέσως επόμενο διάστημα στο TAXISnet, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με το Υπουργείο Οικονομικών με εναλλακτικούς τρόπους χωρίς να απαιτείται να επισκέπτονται τις Δ.Ο.Υ. Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθούν στο σύστημα οι ακόλουθες υπηρεσίες: