Εκτύπωση

Αντικειμενικές αξίες : Ποιοί φόροι και τέλη επηρεάζονται άμεσα από την αυξομείωσή τους

Posted in Αναδημοσιεύσεις

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ: Ποιοί φόροι και τέλη επηρεάζονται άμεσα από την αυξομείωσή τους
 

Από την ίδρυσή της η ΠΟΜΙΔΑ ασχολήθηκε με την καταγραφή και ανάδειξη του πολυπλόκαμου φορολογικού συμπλέγματος σε βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων, μιάς σύγχρονης πραγματικής "Λερναίας Υδρας"...

Εκτύπωση

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας : Αλλαγές στις διαδικασίες κινητικότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

Posted in Αναδημοσιεύσεις

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας : Αλλαγές στις διαδικασίες κινητικότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Πρόληψη και τη Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικώνκαι της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης - πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση - πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.», τροποποιούνται - συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4440/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας - ΕΣΚ) όσον αφορά στις σχετικές διαδικασίες κινητικότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα.

Ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα: