ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Display Num 
Num Title
1 Για το σώμα ελεγκτών αναγκαστικής είσπραξης και βεβαίωσης
2 Ποιά είναι η γνώμη σας για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων;
3 Για την πλήρωση θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης Εσόδων.