Άρθρα

Εκτύπωση

Απαράδεκτη η τακτική του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

 Logo SAS Facebook

Να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι

15 Απριλίου 2019

Απαράδεκτη η τακτική του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.

Τελικά το Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. ανασυστάθηκε για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των συναδέλφων ή πολιτικών/ασφαλιστικών κύκλων που αναζητούν τρόπους ιδιωτικοποίησης της συνταξιοδοτικής προοπτικής των συναδέλφων (και όχι μόνο), αλλά ακόμα και της πρόσθετης ασφάλισης που αρχικά υποσχέθηκε;

Οι συνάδελφοι κατά την ανασύσταση του Ταμείου γνώριζαν ότι ο σκοπός του ταμείου είναι “η χορήγηση πρόσθετης -πέραν αυτής του Κύριου Φορέα Ασφάλισης- υγειονομικής περίθαλψης στα ασφαλιζόμενα μέλη του”, όπως αναγράφεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του (https://www.teaypoik.gr/images/pdf/Neos_esoterikos_kanonismos_leitourgias.pdf). Στις 26.11.2018 το Δ.Σ. του ταμείου αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού με κύρια προσθήκη τον κλάδο των Συνταξιοδοτικών Παροχών. Συγκεκριμένα, προστέθηκε το εξής :

Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου είναι προαιρετική. Η ασφάλιση στον κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών είναι υποχρεωτική για όλα τα κυρίως ασφαλισμένα μέλη του, ενώ η ασφάλιση στον κλάδο Υγείας είναι προαιρετική για τα κυρίως ασφαλισμένα μέλη ή και τα εξαρτώμενα αυτών.”

Οι τροποποιήσεις αυτές του καταστατικού, εγκρίθηκαν από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έλαβαν αριθμό Φ.Ε.Κ. στις 18.01.2019.

Έτσι σήμερα, αν κάποιος συνάδελφος ζητήσει να γίνει μέλος του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ., τον ενημερώνουν ότι πρέπει υποχρεωτικά να δίνει ένα ποσό των 10,00 € κατ’ ελάχιστον το μήνα (και προαιρετικά μέχρι 1.000,00 € ….), προκειμένου να έχει το δικαίωμα να …… δίνει άλλα 24,00 € το μήνα για να έχει τις πρόσθετες υγειονομικές παροχές για την οικογένεια του!!!!!

Δηλαδή, όσο κρυφά το Ταμείο διενήργησε εκλογές στις 27.04.2018, δίχως να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη του και δίχως να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, άλλο τόσο κρυφά από τον κλάδο και τους εργαζόμενους, τροποποιούν και αυξάνουν τις εισφορές των μελών !!!

Θυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι στις τελευταίες εκλογές πήραν μέρος 505 από τα 4.688εγγεγραμμένα μέλη, δηλαδή το 10,77% των μελών του ταμείου (πρακτικά, όσοι ειδοποιήθηκαν στην Αθήνα δηλαδή να παραστούν…). Πόσα μέλη άραγε ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές του 2014 την ίδια διοίκηση με ανενεργό (τότε) το ταμείο; Είναι τυχαίο ότι φρόντισαν με φωτογραφική καταστατική διατύπωση (άρθρο 14 παρ.1 ΦΕΚ Β' 3662 11.11.2016) να επανεκλεγεί ως πρόεδρος άτομο από την ίδια διοίκηση (με 5ετή εμπειρία δηλαδή), πριν ακόμα γίνει η ανασύσταση του ταμείου; Πότε έγιναν Γενικές Συνελεύσεις και πόσοι και ποιοί συμμετείχαν;

Θυμίζουμε ότι μέλη του Ταμείου απευθύνθηκαν με επιστολή τους στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή στις 06.08.2018 (κοινοποίηση παραλαβής 30.08.2018 από το τμήμα Εσωτερικής Νομοθεσίας Επαγγ. Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας) για το πόσο σύννομη ήταν η διαδικασία των εκλογών αλλά και για την ίση αντιμετώπιση των μελών του, ομοίως η Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων απέστειλε επιστολή για το παραπάνω θέμα στις 10.10.2018 στο παραπάνω τμήμα του Υπουργείου Εργασίας, επιστολές οι οποίες ΔΕΝ έχουν απαντηθεί ακόμη παρ΄ όλες τις επανειλημμένες οχλήσεις μας προφορικές και γραπτές.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ απευθύνει προς την Ομοσπονδία (που συνεχίζει αδιάφορη να διαδίδει ότι δεν έχει σχέση με το Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. !!!), προς όλους τους συναδέλφους αλλά και προς το ίδιο το Ταμείο, τα παρακάτω ερωτήματα και προβληματισμούς :

 1. Πως νομιμοποιείται το Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. να αποφασίζει την κατά το δοκούν τροποποίηση των όρων λειτουργίας του και την αλλαγή του σκοπού ύπαρξής του; Τι ισχύ μπορούν να έχουν οι όποιες αλλαγές του καταστατικού χωρίς Συνέλευση των μελών; Ακόμα και αν είναι νόμιμη διαδικασία με βάση τα ψιλά γράμματα του καταστατικού που η ίδια Διοίκηση έφτιαξε, είναι και ηθικό; Γιατί δεν ενημερώνουν πρώτα τα μέλη του Ταμείου και την Ομοσπονδία για τις όποιες αλλαγές προτίθενται να κάνουν;
 2. Για ποιο λόγο ένας νοήμων άνθρωπος θα αποφάσιζε να δίνει 10,00 € τουλάχιστον το μήνα στην “ομάδα” που διοικεί το Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ., προκειμένου αυτό να του τα δώσει πίσω όταν βγει στη σύνταξη; Δεν μπορούμε μόνοι μας να βάζουμε στην άκρη τα 10,00 €, και χρειαζόμαστε τον κουμπαρά του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.; Και μάλιστα χωρίς καμμία εγγύηση, αφού το καταστατικό ορίζει ότι “Δεν παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση ως προς το ύψος της παροχής που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τμηματικές καταβολές (σύνταξη) ή το ύψος της επενδυτικής απόδοσης ή το ύψος των διαχειριστικών ή επενδυτικών εξόδων”.
 3. Ας υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον ο κλάδος σύνταξης συσσωρεύσει κάποια χρήματα, ειδικά αφού είναι υποχρεωτική αυτή η εισφορά. Τι θα κάνει αυτά τα χρήματα το Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.; Θα τα τοποθετήσει σε Τράπεζα; Θα τα τοκίσει σε απλό ταμιευτήριο ή θα αρχίσει να παίζει στο Χρηματιστήριο, να αγοράζει ομόλογα ή παράγωγα; Θα προσλάβει και διαχειριστές; Είναι σε θέση η “ομάδα” του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. να παρουσιάσει στα μέλη του έστω και μία μελέτη που να αποδεικνύει την ανωτερότητα των συνταξιοδοτικών ταμείων στην Ελλάδα σε σχέση με την ατομική αποταμίευση καθώς η πράξη δείχνει το αντίθετο;
 4. Ποιες εξασφαλίσεις δίνει η διοίκηση του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. ότι οι συνάδελφοι θα πάρουν τα χρήματά τους όταν βγουν στη σύνταξη; Πρέπει κάποιος να διαθέτει κοντή μνήμη για να “ξεχνάει” το P.S.I. και το ότι η Ομοσπονδία έχασε το 50% των αποθεματικών της μέσα σε μια νύχτα το 2012 και πόσο επαγγελματική διασπορά έκαναν οι τότε διαχειριστές... Πόση ασφάλεια μπορεί να νοιώθουν τα μέλη του ταμείου από την στιγμή που το εποπτεύον τμήμα του υπουργείου δεν απαντά σε ερωτήματα των μελών του;
 5. Η εμπειρία του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και το ότι χάσαμε το 2014 σε μια νύχτα 50.000.000,00 € από εισφορές δικές μας (προκειμένου να μην χάσουμε τα άλλα 50.000.000,00 € που είχαν συσσωρευτεί), δεν λέει τίποτα στη διοίκηση του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.; Οι συνάδελφοι αυτής της “ομάδας” δεν έκαναν υπεύθυνες δηλώσεις ότι παραιτούνται από τη διεκδίκηση του υπολοίπου 50% όπως όλοι μας; Πώς τώρα τολμούν και ζητούν από τους συναδέλφους να επαναληφθεί το ίδιο έργο, με τους ίδιους θεατές/θύματα, τους εργαζόμενους;
 6. Οι μεγάλες παρατάξεις της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. που στην ουσία μοιράζουν τις θέσεις στη διοίκηση του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ., συμφωνούν με αυτήν την τακτική του ταμείου;
 7. Είναι ή δεν είναι εκβιασμός από μεριάς της διοίκησης του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. η νέα αναγκαστική εισφορά των 10,00 €, προκειμένου κάποιος συνάδελφος να έχει το δικαίωμα να εγγραφεί και να λάβει υγειονομικές παροχές;
 8. Έχουμε ή όχι μέλη του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. δύο ταχυτήτων; Εκείνους που καταβάλουν 24,00 € το μήνα (ανά οικογένεια) και τα νέα μέλη που υποχρεωτικά καταβάλουν 34,00 €; Δεν αντίκειται αυτό με το άρθρο 7 του καταστατικού που ορίζει ότι “όλοι οι ασφαλισμένοι του ταμείου έχουν ίσα δικαιώματα”;
 9. Σε ποιο σημείο του επικαιροποιημένου έως και σήμερα 15.04.2019 Οδηγού Μέλους ή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας όπως αυτοί είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. (www.teaypoik.gr) αναγράφεται ότι είναι υποχρεωτική η συμμετοχή μας στο συνταξιοδοτικό “πρόγραμμα”;
 10. Τι να πει για όλα αυτά ένα μέλος του Ταμείου που ζει στην επαρχία, το οποίο πληρώνει εισφορές και επί της ουσίας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις παροχές του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.;
 11. Γιατί η διοίκηση του Ταμείου δεν ασχολείται (όπως είχε υποσχεθεί) με το να επεκταθούν οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και στην επαρχία παρά ασχολείται με το πώς θα αυξήσει τις εισφορές για όλους; Είναι ή δεν είναι το 55% των μελών του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. κάτοικοι επαρχίας; Δεν είναι καιρός όλα τα μέλη να έχουν τις ίδιες παροχές, όπως ορίζει το καταστατικό;
 12. Γιατί η διοίκηση του Ταμείου δεν δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να αυξήσει τη μηνιαία εισφορά και στους “παλιούς” ασφαλισμένους; Μήπως για… λόγους ισονομίας ετοιμάζει αύξηση για όλους;

Συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση, η μείζονα αντιπολίτευση, οι τράπεζες, αλλά και οι δανειστές θέλουν να εμπλακούν και ιδιώτες στο ασφαλιστικό σύστημα. Με την “εθνική σύνταξη” να φτάνει ίσα-ίσα για την φυσική επιβίωση του συνταξιούχου, έχουν θεσπίσει την “εθελοντική” καταβολή ποσών σε επαγγελματικά ταμεία και ιδιωτικές εταιρείες, προκειμένου αυτά αργότερα να καταβληθούν σε μορφή σύνταξης. Αφού δηλαδή χρεοκόπησαν τα δημόσια ταμεία και διέλυσαν τη δημόσια νοσοκομειακή περίθαλψη, σπρώχνουν τους ασφαλισμένους (όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν) στους ιδιώτες, με την ελπίδα κάποτε να πάρουν τα χρήματά τους πίσω.

Δεν νοείται όμως η Ομοσπονδία να έχει ξεχάσει τη διεκδίκηση ενός δημόσιου συστήματος ασφάλισης!

Δεν νοείται ένα δευτεροβάθμιο σωματείο όπως η Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. να μην έχει στην κορυφή των διεκδικήσεών του τη δωρεάν και καθολική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά αντιθέτως να περιοδεύουν τα στελέχη της ανά τις υπηρεσίες για να πείσουν τους εργαζόμενους να συμμετέχουν σ’ αυτά τα σχέδια!

Φυσικά και είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει ιδιωτικά προγράμματα για τον εαυτό του και να ορίζει τις αποταμιεύσεις του όπως θέλει.

Μια συνδικαλιστική οργάνωση όμως που σέβεται τα μέλη της και τον εαυτό της όπως η Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να παρέμβει στο Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. που η ίδια ίδρυσε (και η ίδια στην ουσία διοικεί), να διασφαλίσει τη διαφάνεια στους στόχους και τη λειτουργία του και να σταματήσει τις νέες πρακτικές της “παρατράπεζας”.

 

Σημείωση : Μην προσπαθήσετε να βρείτε σήμερα 15.04.2019 τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου. O σχετικός σύνδεσμος :

https://www.teaypoik.gr/images/pdf/Neos_esoterikos_kanonismos_leitourgias.pdf

εδώ και αρκετό καιρό δεν είναι εφικτό να τον δούμε (γιατί άραγε;). Τι σημασία έχει αν στο καταστατικό (άρθρο 7) ορίζεται ότι ο κανονισμός πρέπει υποχρεωτικά να είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Ταμείου;

 

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση σε μορφή pdf εδώ.

 

 

 • Ιστοσελίδα : www.sas-eforiakon.gr
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : info@sas-eforiakon.gr
 • Ομάδα στο facebook : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Εφοριακών
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας :

- 6939846206 Μαλιβίτσης Νικόλαος (malivi@otenet.gr)

- 6977770843 Τσαγκαράκης Γεώργιος (gtsagkarakis_2006@yahoo.gr)

- 6974603920 Χουνουζίδης Κωνσταντίνος (kchoun@yandex.com)

 Logo SAS Facebook