Άρθρα

Γραμματεία

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε χρήσιμα άρθρα, διαταγές και έντυπα που αφορούν στο τμήμα της Γραμματείας, σε διοικητικά θέματα κλπ.

Εκτύπωση

Κατάλογος τηλεφώνων του συστήματος Σύζευξις του Υπουργείου Οικονομικών

Posted in Γραμματεία

Εδώ, μπορείτε να μεταφορτώσετε τον κατάλογο των  τηλεφώνων του συστήματος Σύζευξις του Υπουργείου Οικονομικών.

Επίσης, στη διεύθυνση http://www.gsis.gr/epikoinonia/ypoik_tilefona.html μπορείτε να μεταφορτώσετε  επιπλέον αρχεία με καταλόγους τηλεφώνων τουΥπουργείου Οικονομικών.