Εκτύπωση

Η θέση της Συνεργασίας για την αποχή από την αξιολόγηση

 Logo SAS Facebook

Από :

Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων Εφοριακών (Σ.Α.Σ. Εφοριακών)

info@sas-eforiakon.gr

Πληροφορίες :

Τσαγκαράκης Γεώργιος (6977-770843)

Μαλιβίτσης Νικόλαος (6939-846206)

Χουνουζίδης Κων/νος (6974-603920)

 

Να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι

3 Απριλίου 2019

Προς :

1) Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.

poedoy@poedoy.gr

2) Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

κο Πιτσιλή Γ.

gov.office@aade.gr

3) Διευθυντή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

κο Μάρα Αθ.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η θέση της Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων για την αξιολόγηση

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε και διανεμήθηκε στους συναδέλφους η κανονιστική απόφαση για το νέο σύστημα αξιολόγησης (ΔΔΑΔ Ε1191816,ΦΕΚ Β΄ 6225/2018). Το περιεχόμενό της όμως ήταν γνωστό εδώ και καιρό και η Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων έχει προβεί ήδη σε δύο σχετικές ανακοινώσεις (στις 15 και 20 Δεκεμβρίου του 2018), τόσο για τον προσχηματικό διάλογο της Διοίκησης με τους εργαζομένους όσο και για τις δυσμενείς επιπτώσεις ενός τέτοιου συστήματος στο εργασιακό μας περιβάλλον. Είναι πραγματικά αποκαρδιωτικό η Διοίκηση να λαμβάνει αποφάσεις αγνοώντας καταφανώς τα δομικά προβλήματα του κλάδου και αντί αυτού να θεσμοθετεί πρόσθετες και πιο σύνθετες διοικητικές διαδικασίες που επιβαρύνουν το έργο των υπαλλήλων και υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας.

Εγείρονται εύλογα ερωτήματα :

Για ποιο λόγο η Διοίκηση μπαίνει στην διαδικασία να θεσπίσει ένα τόσο αυστηρό σύστημα αξιολόγησης που θα ζήλευε και η πιο άκαμπτη πολυεθνική εταιρεία, όταν δεν έχει προβεί σε μία στοιχειώδη καταγραφή και ιεράρχηση των προβλημάτων των υπηρεσιών μας; Άραγε το νέο σύστημα αξιολόγησης είναι η λύση στις παραιτήσεις υπαλλήλων υψηλών προσόντων από τον έλεγχο και από θέσεις ευθύνης; Μήπως και η λανθασμένη ερμηνεία βασικών φορολογικών διατάξεων (βλ. άρθρο 5 Ε.Λ.Π.) από τη Διοίκηση θα αντιμετωπιστεί με την αξιολόγηση; Ή μήπως η συρρίκνωση της φορολογικής βάσης; Ή τα κυκλώματα στην Cosco όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης (OLAF) (https://www.politico.eu/article/greece-faces-e200m-fine-for-failing-to-stop-chinese-fraud-network); Τα αντίστοιχα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη διαφάνειας σύμφωνα με διεθνείς δείκτες είναι ευνοϊκό περιβάλλον για μία τόσο αυστηρή αξιολόγηση; Οι ελλείψεις βασικών μέσων (εκπαίδευση, μέσα μετακίνησης, υλικοτεχνική υποδομή, κεντρική υποστήριξη κ.λ.π.) επίτευξης στόχων θα λυθούν;

Θεωρεί η Διοίκηση ότι έλυσε το πρόβλημα της τοποθέτησης προϊσταμένων με διαφάνεια και αντικειμενικότητα, ώστε τώρα να είναι αυτοί σε θέση να αξιολογήσουν αντικειμενικά; Μήπως έχει λυθεί και το πρόβλημα της ενιαίας αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τον έλεγχο, με κατάλληλους οδηγούς ελέγχου ανά κλάδο και επάγγελμα πάνω στην σωστή εφαρμογή των οποίων θα αξιολογηθούμε; Μήπως η εμπειρία και η γνώση των συναδέλφων της Δ.Ε.Δ. έχει μεταδοθεί στους υπαλλήλους των υπόλοιπων υπηρεσιών, ώστε να μην ανακύπτουν προβλήματα διαφορετικών ερμηνειών πάνω στο ίδιο ζήτημα; Και τελικά, όλες οι παθογένειες των ελεγκτικών υπηρεσιών θα λυθούν όταν μπουν τα ατομικά μισθολόγια;

Ενδεικτικό της προχειρότητας της Διοίκησης στην υλοποίηση της στοχοθεσίας είναι ότι ενώ ανακοινώνει τη θέσπιση στόχων για όλες τις υπηρεσίες και για όλα τα τμήματα, αδυνατεί να ορίσει στόχους σε τμήματα πέραν του ελέγχου και δικαστικού, που σε αυτά τα δύο θεωρεί -εσφαλμένα- ότι γνωρίζει τον τρόπο που λειτουργούν και άρα είναι σε θέση να ορίσει (στόχους). Μόλις πρόσφατα ξεκίνησε πιλοτικά σε επιλεγμένες υπηρεσίες η καταγραφή των καθημερινών εργασιών των υπαλλήλων (στα υπόλοιπα τμήματα), με απογοητευτικά όμως αποτελέσματα και χωρίς να δοθεί καμμία μεθοδολογία ή έστω ένα υπόδειγμα. Οι οδηγίες που δόθηκαν στους προϊσταμένους των υπηρεσιών αυτών, ερμηνεύθηκαν διαφορετικά από τον καθένα. Σε ποιες στατιστικές μεθόδους θα στηριχτούν και τί (λάθος) αποτελέσματα θα εξαχθούν από αυτήν τη διαδικασία που είναι πέρα για πέρα επισφαλής;

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΔΥΣΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΘΩΣ :

 1. Δεν υπάρχουν εμπεριστατωμένες έρευνες ή μελέτες στις οποίες να βασίζονται οι ενέργειες της Διοίκησης. Επιπλέον ακόμα και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί -όπως π.χ. οι τράπεζες-, αξιολογούν πλέον σε επίπεδο μονάδας κι όχι ατόμου καθώς διαπίστωσαν στην πράξη ότι οι ατομικοί στόχοι λειτούργησαν αρνητικά.
 2. Υπάρχει τεράστια προχειρότητα σε κρίσιμες διαδικασίες όπως η κατάρτιση της στοχοθεσίας. Εντούτοις, κάθε χρόνο υπάρχει αυθαίρετη αύξηση των στόχων χωρίς να βελτιώνονται οι παράμετροι επίτευξής τους (π.χ. εκπαίδευση, απολαβές, απλοποίηση, μέσα) και μάλιστα σε ένα περιβάλλον μειούμενης φοροδοτικής ικανότητας. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Α.Α.Δ.Ε. όπως η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε στοχευμένους κλάδους και ο ουσιαστικός προληπτικός έλεγχος έρχονται σε δεύτερη μοίρα, ενώ δίνεται υπέρμετρο βάρος στην με κάθε τρόπο παρακολούθηση και έλεγχο της καθημερινής εργασίας των υπαλλήλων και συνακόλουθα στην μέτρηση της απόδοσής τους.
 3. Το ύψος των φόρων που βεβαιώνονται δεν μπορεί να συσχετίζεται με την ποιότητα και αποδοτικότητα ενός υπαλλήλου όταν μάλιστα αυτός δεν μπορεί να επηρεάσει τους εξωτερικούς παράγοντες που καθορίζουν την απόδοσή του. Επιπλέον, υπάρχουν παράλληλες εργασίες σε όλα τα τμήματα ή έκτακτες υποχρεώσεις ή αλλαγές σε εντολές που δεν εντάσσονται στην στοχοθεσία και δεν έχουν ομοιόμορφη εφαρμογή.
 4. Δεν έχει γίνει καμμία προσπάθεια στην κατεύθυνση της καθιέρωσης ενός διαφανούς μοντέλου ανάθεσης των εντολών ελέγχου, που πρέπει να γίνεται με τυχαίο τρόπο και με στάθμιση της βαρύτητας κάθε υπόθεσης.
 5. Το νέο σύστημα αξιολόγησης δεν λαμβάνει υπ’ όψιν το γεγονός ότι οι υπηρεσίες μας αποτελούνται από ένα σύνολο τμημάτων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Όσο περισσότερο εξατομικεύονται οι στόχοι και οι μισθοί, τόσο θα φθείρεται και θα υπονομεύεται η συνεργασία μεταξύ των τμημάτων.
 6. 6)Το σύστημα επιλογής των Προϊσταμένων (που θα είναι και αξιολογητές) παρουσιάζει σοβαρά ζητήματα διαβλητότητας, αδιαφάνειας και αξιοπιστίας. Ακόμα και στην περίπτωση των ικανών και αξιόλογων προϊσταμένων (που φυσικά υπάρχουν), δεν αρκεί ένα σεμινάριο λίγων ημερών ώστε να καταστούν ικανοί να κρίνουν και να βαθμολογήσουν ποιοτικά στοιχεία όπως το επίπεδο της ικανότητας επικοινωνίας, της προσαρμοστικότητας και του προσανατολισμού προς τον αποδέκτη των υπηρεσιών, τη στιγμή μάλιστα που η κρίση τους αυτή θα καθορίσει την εργασιακή και μισθολογική εξέλιξη των υφισταμένων τους.
 7. Παγκοσμίως η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες σχετίζεται με το βαθμό της φορολογικής συμμόρφωσης και όχι με το ύψος των φόρων που βεβαιώνονται.
 8. Σε μία κοινωνία που κυριαρχεί η απόλυτη εξειδίκευση, ο υπάλληλος είναι ανίσχυρος να αντιμετωπίσει επιτελεία δικηγόρων και λογιστών, ενώ η Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. θεσμοθετεί μόνο πρόσθετες υποχρεώσεις και πολύπλοκες διαδικασίες σε ένα δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο χωρίς επαρκή εκπαίδευση.
 9. Το σύστημα της “κυκλικής αξιολόγησης-360°” έχει γίνει προσπάθεια να φανεί σαν επαναστατικό και νεωτεριστικό. Δυστυχώς όμως η άποψη των υπαλλήλων δεν παίζει κανένα ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Το μόνο που επιβραβεύεται έτσι είναι η ανθρωποφαγία.  

Καλούμε την Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.

 • Να πάψει να μένει απαθής όπως έγινε πρόσφατα με τα περιγράμματα θέσης (όπου θεωρήθηκε από τα περισσότερα κομματικά στελέχη μία “αθώα” μεταρρύθμιση) και να δείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στο να εκτελέσει τις αποφάσεις του Γ.Σ. (13.12.2018) και της Εκτελεστικής Επιτροπής (21.03.2019), που αφορούν την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση και όπου χρειάζεται να ζητηθεί η συνδρομή όλων των μελών του Γ.Σ..
 • Να γίνει άμεσα η επίσημη προκήρυξη της απεργίας-αποχής από την αξιολόγηση με το αντίστοιχο εξώδικο έγγραφο, για το οποίο θα τεκμηριώνονται οι αδιαφανείς και μη επιστημονικές μέθοδοι που χρησιμοποιεί η διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε..
 • Να συνταχθεί άμεσα δελτίο τύπου και να προβεί η Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. σε δημόσιες παρεμβάσεις στις οποίες θα αναπτύξει την επιχειρηματολογία της. Μέσω των ενεργειών αυτών να γίνει κατανοητό ότι δεν αρνούμαστε την αξιολόγηση της εργασίας μας αλλά επιθυμούμε να εργαζόμαστε αποτελεσματικά και με αξιοπρέπεια. Το νέο σύστημα της αξιολόγησης της Α.Α.Δ.Ε. όμως προωθεί την επικράτηση της ατομικότητας (σε στόχους και μισθούς) σε βάρος της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών μας και της εξυπηρέτησης των φορολογουμένων.
 • Να διαμορφώσει πρόταση εναλλακτικής αξιολόγησης, μέσω διαπαραταξιακής ομάδας.  
 • Να στείλει στους συλλόγους όλης της χώρας αναλυτικό έντυπο με επιχειρήματα και οδηγίες για την συμμετοχή στην απεργία/αποχή, το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συναδέλφους.
 • Να γίνουν συναντήσεις με τους προϊσταμένους/τμηματάρχες ώστε να ενημερωθούν για τους λόγους που υποστηρίζεται η αποχή από αυτήν την “αξιολόγηση”. Να καλέσει όλους τους αξιολογητές να μην συμμετάσχουν (αφού δεν υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουν τη θέση τους) και να τονιστεί ότι θα έχουν την αμέριστη υποστήριξη και έμπρακτη συμπαράσταση της Ομοσπονδίας στην απόφασή τους αυτή. Το σχέδιο αυτό δεν μπορεί να περάσει αν η Ομοσπονδία αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τη δύναμή της. Οι προϊστάμενοι είναι πάνω από όλα μέλη συλλόγων της Ομοσπονδίας και δεν θα πρέπει να προβούν σε “εχθρικές” ενέργειες προς τους συναδέλφους.

Καλούμε τη Διοίκηση

Να καθιερώσει -σε συνεργασία με την Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.-, ένα σύστημα αξιολόγησης ανά μονάδα που θα λαμβάνει υπ’ όψιν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών συνολικά με ένα αξιόπιστο σύστημα πληροφοριών από όλους τους φορείς που συμβάλουν στην επίτευξη των φορολογικών στόχων. Θα λαμβάνει δηλαδή υπ’ όψιν (εκτός από αριθμητικά δεδομένα) την καταγεγραμμένη άποψη συναδέλφων, φορολογούμενων, λογιστών κ.λ.π. αναφορικά με παράγοντες όπως η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η καθιέρωση αξιοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, η πάταξη των φαινομένων διαφθοράς, η προστασία του πολίτη, η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Τέλος,

Καλούμε τους συναδέλφους

Να μην υποκύψουν, να μη συμμετάσχουν, να μη νομιμοποιήσουν και να μη συμβάλλουν σε οτιδήποτε σχετίζεται με την συγκεκριμένη διαδικασία της αξιολόγησης.

 

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση σε μορφή pdf εδώ.

 • Ιστοσελίδα :www.sas-eforiakon.gr
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :info@sas-eforiakon.gr
 • Ομάδα στο facebook : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Εφοριακών
 • Στοιχεία επικοινωνίας : 6977770843 Τσαγκαράκης Γεώργιος (gtsagkarakis_2006@yahoo.gr) Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης - 6939846206 Μαλιβίτσης Νικόλαος (malivi@.gr), Γενικός Σύμβουλος της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Ρόδου - 6974603920 Χουνουζίδης Κωνσταντίνος (kchoun@yandex.com), Γεν. Γραμματέας Πολιτιστικού Τμήματος Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., υπάλληλος του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.

 Logo SAS Facebook