Εκτύπωση

Ενημέρωση για το Γενικό Συμβούλιο της 18.04.2019

 Logo SAS Facebook

03 Μαΐου 2019

Να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι

Ενημερωτικό σημείωμα για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. της 18.04.2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με το σημείωμα αυτό θέλουμε να δώσουμε μια σύντομη περιγραφή των όσων διαδραματίστηκαν στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. στις 18 Απριλίου στην Αθήνα. Τα βασικά θέματα που συζητηθήκαν είναι τα εξής :

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Στο μεγαλύτερο μέρος του το Γ.Σ. ασχολήθηκε με το σχέδιο της διαπαραταξιακής επιτροπής για το μισθολόγιο υπαλλήλων του Υπ. Οικονομικών, της Α.Α.Δ.Ε. και λοιπών φορέων. Η επιτροπή, η σύσταση της οποίας ήταν πρόταση της Συνεργασίας, κατέληξε σε ένα κείμενο το οποίο επιδέχεται μικροαλλαγές αλλά σε γενικές γραμμές είναι αποδεκτό από όλες τις παρατάξεις και διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τις σημερινές αποδοχές των συναδέλφων. Παράλληλα, βάζει στο τραπέζι του διαλόγου και εργασιακά θέματα όπως το ωράριο (7,5 ώρες), τα ρεπό για όσους εργάζονται τα ΣαββατοΚύριακα και τις μεταθέσεις των υπαλλήλων. Αγκάθι αποτέλεσε η χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας από το Υπουργείο, παράγραφος που αφαιρέθηκε από το κείμενο που παρουσιάστηκε. Περαιτέρω, κατατέθηκαν προτάσεις για την θέσπιση ειδικής ωριαίας υπερωριακής αμοιβής για τους προληπτικούς ελέγχους και την καθιέρωση δαπάνης για τις παιδικές κατασκηνώσεις των υπαλλήλων των Περιφερειακών Μονάδων και αποφασίστηκε να ενσωματωθούν από την επιτροπή στο τελικό κείμενο της διεκδίκησης. Έγινε συζήτηση για το αν θα δοθεί πρώτα το κείμενο στους πρωτοβάθμιους συλλόγους (η Συνεργασία ήταν υπέρ), αλλά απορρίφθηκε. Εν κατακλείδι, συναινετικά και ομόφωνα όλες οι παρατάξεις αποφάσισαν μέσω της επιτροπής να δουν όλες τις διαφοροποιήσεις που συζητήθηκαν, ώστε να εγκρίνει η Εκτελεστική Επιτροπή το τελικό σχέδιο.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν και η αξιολόγηση που θα μας απασχολήσει σύντομα καθώς αναμένεται να αρχίσει στο τέλος Μαΐου. Τα πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει (Περιγράμματα Θέσης) και η ολοκλήρωσή της εξαρτάται από τα αντανακλαστικά της Ομοσπονδίας που από τις 08.03.2019, ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η σχετική απόφαση του Διοικητή στο Φ.Ε.Κ., δεν έχει προβεί ακόμα στις απαραίτητες ενέργειες. Η πρόεδρος της Ε.Ε. ενημέρωσε ότι δόθηκε εντολή στον νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας κο Καρούζο και αναμένεται να λάβουμε σύντομα το κείμενο της δήλωσης συμμετοχής στην απεργία. Είναι κοινός τόπος ότι για να έχει επιτυχία η απεργία-αποχή θα πρέπει να κινητοποιηθούν οι σύλλογοι (ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα) και να ενημερώσουν τους συναδέλφους και τους κατέχοντες θέσεις ευθύνης για την αναγκαιότητα και τον σκοπό της απεργίας αυτής, ώστε να μην επαναληφθεί το φιάσκο με τα περιγράμματα θέσεων. Επιπλέον, εξετάζεται σοβαρά η πιθανότητα άσκησης προσφυγής στο Σ.τ.Ε. και ταυτόχρονης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά της απόφασης για να παγώσει η διαδικασία, χωρίς βεβαίως να είναι εξασφαλισμένο το αποτέλεσμα αυτής. Υπήρξε κριτική προς την Διοίκηση της Ομοσπονδίας -από την Σ.Α.Σ., την Δ.Α.Σ. και την Α.Κ.Ε.- για μεγάλη καθυστέρηση ως προς την ενημέρωση των συναδέλφων και την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων καθώς οι διαδικασίες της αξιολόγησης στα τμήματα ελέγχου θα ξεκινήσουν άμεσα. Τέλος, με πρότασή μας που έγινε ομόφωνα δεκτή, θα συνταχθεί κείμενο δήλωσης επιφύλαξης για την παραλαβή των προτεραιοποιημένων υποθέσεων του ελέγχου (εφ’ όσον ζητηθεί από τους ελεγκτές να υπογράψουν κατά την χρέωση των εντολών) και θα εκδοθεί σύντομα σχετικό ενημερωτικό σημείωμα από την Ομοσπονδία. Αντιθέτως, η πρότασή μας για διαμόρφωση από την Ομοσπονδία ενός ολοκληρωμένου αντι-σχεδίου αξιολόγησης που θα λαμβάνει υπ’ όψιν και τις αποφάσεις του τελευταίου Συνεδρίου και θα έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με το σχέδιο αξιολόγησης που προωθεί η Διοίκηση, δεν υπερψηφίστηκε.

Ουσιαστική και με επιχειρήματα ήταν η τοποθέτηση του εκπρόσωπου του Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας, ο οποίος συνέκρινε το σχέδιο ατομικών στόχων της Α.Α.Δ.Ε. με τους ατομικούς στόχους που έθεταν στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν οι τράπεζες στους υπαλλήλους τους (π.χ. έκδοση πιστωτικών καρτών, χορήγηση δανείων κ.λ.π.) και ενώ οι στόχοι αυτοί είχαν επιτευχθεί έν τέλει οι τράπεζες έπρεπε να ανακεφαλοποιηθούν, με τις γνωστές σε όλους μας συνέπειες.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Ομοσπονδία παρόλο που διαφωνεί με την κινητικότητα (rotation), υποστηρίζει ότι κατάφερε να καθυστερήσει την εφαρμογή του και να επιβάλει στη Διοίκηση τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα υλοποιηθεί. Συγκεκριμένα, κατάφερε να καθιερώσει διάλογο για το μοριακό σύστημα μεταθέσεων βάσει κοινωνικών/ηλικιακών κριτηρίων, σπουδές και χρόνο προϋπηρεσίας (στα πρότυπα της παλιάς επετηρίδας) και να γίνονται οι μεταθέσεις αυτές μέσω υπηρεσιακών συμβουλίων. Βέβαια, οι περισσότεροι δεν έχουμε καταλάβει που αποσκοπεί αυτή η αναστάτωση και εάν συμβάλλει -έστω και ελάχιστα- στην καλύτερη διαχείριση του προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε.. Δυστυχώς, υπάρχουν πολλά αγκάθια στην όλη διαδικασία διαλόγου όπως η προετοιμασία του “σταδίου” κινητικότητας για όσους χαρακτηριστούν ακατάλληλοι από την αξιολόγηση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

Εγκρίθηκε -με κάποιες επιφυλάξεις- ο οικονομικός απολογισμός του 2018 και ο προϋπολογισμός του 2019 καθώς για ακόμα μία φορά τα οικονομικά στοιχεία δόθηκαν στους Γενικούς Συμβούλους την τελευταία στιγμή. Με συντηρητική προσέγγιση στις οικονομικές προβλέψεις ο φετινός προϋπολογισμός παρουσιάζει ζημίες αν και θα είναι ευχής έργον να ανατραπεί αυτή η εικόνα στην πράξη. Η Φορολογική Επιθεώρηση παρουσιάζει κέρδη ενώ ο προϋπολογισμός του Ταμείου Αλληλοβοήθειας από ελλειμματικός το 2018, έπειτα από την απόφαση για περικοπές στις παροχές του, είναι φέτος ισοσκελισμένος.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ

Μετά από επίσημη πρόσκληση από τη Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. προς την Ομοσπονδία για να υποβάλει η τελευταία τις απόψεις της για την διαφάνεια, το προηγούμενο Γ.Σ. είχε αποφασίσει ομόφωνα τη σύσταση διαπαραταξιακής ομάδας για το σκοπό αυτό.

Παρόλο που υπήρξαν εξελίξεις γύρω από το θέμα της διαφάνειας, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας δεν ενημέρωσε σχετικά το Γ.Σ., κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Η Σ.Α.Σ. ήταν η μόνη παράταξη που τοποθετήθηκε για το ζήτημα αυτό και ενημέρωσε το σώμα για τα αποτελέσματα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε με τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στις 04.03.2019 και στην οποία μεταφέρθηκαν προφορικά στον Διοικητή οι απόψεις της διαπαραταξιακής ομάδας. Στη διάρκεια της συνάντησης ο κος Διοικητής ζήτησε να του σταλούν εγγράφως οι θέσεις της Ομοσπονδίας σχετικά με τη διαφθορά και τη διαφάνεια.

Δυστυχώς το Προεδρείο της Εκτελεστικής Επιτροπής έστειλε σχετικό έγγραφο στον κο Διοικητή για ένα τόσο σημαντικό θέμα χωρίς να ενημερωθούν ως προς το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου οι παρατάξεις της Ομοσπονδίας και το κυριότερο χωρίς το έγγραφο αυτό να διανεμηθεί στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, τα σχόλια περιττεύουν. Επίσης, εκτός από αυτή την απαράδεκτη και αδιαφανή διαδικασία έγινε και ανέντιμη προσπάθεια διαστρέβλωσης των θέσεων μας.

Βασικό σημείο της αδιαφάνειας αποτελεί ο τρόπος που χρεώνονται οι εντολές στους συναδέλφους των τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού. Η σχετική πρότασή μας για τυχαίο και δίκαιο τρόπο χρέωσης δεν ψηφίστηκε από τις παρατάξεις Δ.Α.Κ.Ε. και ΔΗ.ΣΥ.Ε.Ε. (πρώην ΠΑΣΚΕ), οι οποίες πλέον πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

Το Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα με πρόταση της Συνεργασίας, να πραγματοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα συλλογή στοιχείων από τους πρωτοβάθμιους συλλόγους των παραμεθόριων περιοχών και να πιέσει για την αναδρομική επίλυση του προβλήματος, όπως συνέβη με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (παρ. 3 άρθρο 3, Φ.Ε.Κ. 262/16.12.2011) για το επίδομα θέσης, έτσι ώστε να σταματήσουν οι συνάδελφοι να ταλαιπωρούνται με μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες. Επίσης, αποφασίστηκε να γίνει αντίστοιχη συλλογή στοιχείων και για το οικογενειακό επίδομα.

Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.

Η Συνεργασία με ανακοίνωση της στις 15.04.2019 αποκάλυψε νέα μεθόδευση της Διοίκησης του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ., η οποία αποφάσισε μονομερώς νέες συνθήκες στο ταμείο, άλλαξε το σκοπό και το καταστατικό του, αύξησε ουσιαστικά τη συνδρομή για τα νέα μέλη με την υποχρεωτική συμμετοχή σε “συνταξιοδοτικό πρόγραμμα” κ.λ.π.. Γι΄αυτό ζητήσαμε την παρέμβαση της Ομοσπονδίας. Οι παρατάξεις Δ.Α.Κ.Ε., ΔΗ.ΣΥ.Ε.Ε. (πρώην ΠΑΣΚΕ) και Α.Σ.Κ.Ι., στελέχη των οποίων συμμετέχουν στην Διοίκηση του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. δεν έδωσαν καμμία απολύτως σημασία.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ και ΔΑΝΕΙΩΝ

Το Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα μετά από την πρόταση της Συνεργασίας (Σ.Α.Σ.) και της Α.Κ.Ε. να συσταθεί διαπαραταξιακή ομάδα με αντικείμενο τη σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με τα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Για τον σκοπό αυτό διανεμήθηκε και σχέδιο δράσεων επί της αρχής.

Κατά τα λοιπά :

 • Αποφασίστηκε ομόφωνα (με πρότασή μας) να ζητήσει να αποσταλεί άμεσα σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες της Α.Α.Δ.Ε. το μαγνητοσκοπημένο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε από την Διεύθυνση Ελέγχου για τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις.

 • Αποφασίστηκε ομόφωνα (με πρότασή μας) να αποσταλεί πρόταση προς τη Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. η τοποθέτηση ενός υπαλλήλου στο Τμήμα Ελέγχου ή στις Κεντρικές Υπηρεσίες, να προϋποθέτει την προηγούμενη απασχόληση σε φορολογικά αντικείμενα/τμήματα των Δ.Ο.Υ..

 • Το Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να καταδικάσει την προβληματικό τρόπο υπολογισμού της προσωπικής διαφοράς για τους νέους συναδέλφους όσον αφορά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και των μεταπτυχιακών πτυχίων.

 • Θετική κρίθηκε η ρύθμιση περί ποινικής ευθύνης, ωστόσο έγινε αναφορά ότι δεν έγινε ουσιαστικό βήμα για την αστική ευθύνη αλλά και την αυτεπάγγελτη δίωξη.

 • Έγινε αναφορά στο ζήτημα της στέγασης της Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, όπου προτιμήθηκε ιδιώτης ενώ η Περιφέρεια διέθετε δωρεάν κτήριο.

Συμπερασματικά :

Πέρα από τις όποιες διαφορές, η Ομοσπονδία θα πρέπει άμεσα να θέσει σε άμεση προτεραιότητα την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την αποχή από την αξιολόγηση και να συμβάλει ώστε να υπάρξει η μέγιστη συμμετοχή των εργαζομένων. Η απαξίωση του κλάδου, η αβεβαιότητα για το μέλλον, τα σχέδια που ετοιμάζει η Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. και η κυβέρνηση, είναι ζητήματα εξαιρετικά σοβαρά και δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για ολιγωρίες.

 

 Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση σε μορφή pdf εδώ.

 

 • Ιστοσελίδα : www.sas-eforiakon.gr

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Ομάδα στο facebook : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Εφοριακών

 • Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6939846206 Μαλιβίτσης Νικόλαος (malivi@otenet.gr) - 6977770843 Τσαγκαράκης Γεώργιος (gtsagkarakis_2006@yahoo.gr) - 6974603920 Χουνουζίδης Κωνσταντίνος (kchoun@yandex.com)

 Logo SAS Facebook