Εκτύπωση

Η Α.Α.Δ.Ε. και η σχέση εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενους της

Logo SAS Facebook

   

14 Μαΐου 2019

Προς :

1) Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.

2) Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

κ. Πιτσιλή Γ.

3) Διευθυντή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

κ. Μάρα Αθ.

Η Α.Α.Δ.Ε. και η σχέση εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενούς της

Πρόσφατα απευθύνθηκε από τον κ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ένθερμος χαιρετισμός προς τους νεοδιοριζόμενους συναδέλφους, στον οποίο γίνεται ξανά αναφορά στις αξίες ενός «νέου συστήματος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού». Πως όμως πραγματικά υποδέχεται η Α.Α.Δ.Ε. τους νέους συναδέλφους;

Σύμφωνα με την προκήρυξη 1Γ_2017, διορίζονται πεντακόσιοι σαράντα οχτώ (548) νέοι συνάδελφοι, εκ των οποίων οι διακόσιοι ενενήντα οχτώ (298) είναι σε Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία της Περιφέρειας. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80/Α΄/7.6.2017) προβλέπεται για τους συναδέλφους αυτούς εισαγωγική εκπαίδευση, τόσο θεωρητική όσο και πρακτική. Σύμφωνα με την 1075014 ΕΞ 2018 (Κανονισμός Υπο­χρε­ωτικής Εισαγωγικής Εκπαίδευσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία) απόφαση του Διοικητή για τα δικαιώματα των νεοδιοριζόμενων, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της 9μηνης περιόδου εκπαίδευσης χωρίς να γίνεται λόγος για τα έξοδα των 298 συναδέλφων που υποχρεωτικά θα εκπαιδευτούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Αναφορικά στον τόπο διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης δίνεται η δυνατότητα ώστε αυτή να πραγματοποιηθεί είτε στην Αττική είτε στον τόπο διορισμού αλλά όχι στον τόπο κατοικίας, με την προϋπόθεση να είναι Α΄ τάξεως, με την υποσημείωση ότι η όποια επιλογή δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία και ότι δεν προβλέπεται κανενός είδους αποζημίωση.

Χτίζεται με αυτόν τον τρόπο μια «νέα σχέση εμπιστοσύνης» μεταξύ της Διοίκησης και περίπου 300 νέων συναδέλφων που θα υποστούν τεράστια οικονομική επιβάρυνση για 9 μήνες για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Α.Α.Δ.Ε. ;

Από όποιες διατάξεις και αν προβλέπεται η διαδικασία αυτή, αποτελεί μία πρωτοφανή επιβάρυνση απέναντι σε συναδέλφους καθώς δεν έχει υπάρξει ξανά κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν.

Καλούμε την Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.

Να συναντηθεί άμεσα με τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με σκοπό να θεσπιστεί μία διαδικασία που θα καλύπτει τα στοιχειώδη έξοδα των νέων συναδέλφων ή να υπάρξει η δυνατότητα η πρακτική άσκηση να διεξάγεται σε υπηρεσία επιλογής.

Ζητάμε από τη Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε.

Να είναι συνεπής σε όσα διακηρύσσει και να δείξει σεβασμό στις στοιχειώδεις ανάγκες των συναδέλφων.

 

 

Logo SAS Facebook