Εκτύπωση

Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. - Δήλωση επιφύλαξης από την προτεραιοποίηση

Posted in Ανακοινώσεις ΠΟΕ ΔΟΥ

Logo POE DOY new

ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Αθήνα 8.5.2019

Αρ. Πρωτ.:1453

Προς: τα μέλη μας, συλλόγους εργαζομένων όλης της χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι/σσες

Υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 18/04/2019, σας αποστέλλουμε συνημμένη τη Δήλωση Επιφύλαξης από την παραλαβή ή τη γνωστοποίηση των προτεραιοποιημένων υποθέσεων έτους 2019.

Σύμφωνα με την ήδη προκηρυχθείσα από ................... απεργία/αποχή, ο κλάδος μας σύσσωμος απέχει από κάθε ενέργεια που συνδέεται με τη διαδικασία της «αξιολόγησης», όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε1191816 ΕΞ 2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Το συνημμένο έγγραφο απευθύνεται στους συναδέλφους που υπηρετούν στα τμήματα ελέγχου των υπηρεσιών τηςΑΑΔΕ (ΔΟΥ, ΥΕΔΔΕ, ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ κλπ) αφού οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις είναι η βάση για την αξιολόγηση του έτους 2019.

Με ευθύνη των συλλόγων να συλλεχθούν υπογραφές από το σύνολο των ελεγκτών και να λάβουν κοινό αριθμό πρωτοκόλλου ανά Υπηρεσία.

Συνάδελφοι,

Η αντίδρασή μας στις διαδικασίες της «αξιολόγησης», πρέπει να είναι κοινή και ομόφωνη, τόσο από τους υπαλλήλους, όσο και από τους προϊσταμένους.

Ας μην νομιμοποιήσουμε μια διαδικασία θα επιφέρει μόνο δεινά τόσο στις εργασιακές μας σχέσεις, όσο και στις οικονομικές μας απολαβές.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ


Μπορείτε να κατεβάσετε τη δήλωση επιφύλαξης από εδώ.