Εκτύπωση

Έγγραφα ερωτήματα της Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων για τις οικονομικές καταστάσεις της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. του έτους 2018

Logo SAS Facebook 

13.07.2019

Προς την Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. 

 Να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι

Θέμα: "Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018 της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ."

Τρεις ημέρες πριν τη σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα την Παρασκευή 12/07/2019 στις 13:00, η Ομοσπονδία απέστειλε προς τα μέλη του ΓΣ τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018, οι οποίες θα μπουν προς ψήφιση την Τρίτη 16 Ιουλίου, δεκατρείς μόλις ημέρες πριν τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων.

Ο ρόλος μας σαν μέλη του ΓΣ δεν είναι να ψηφίσουμε ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο αν καταχωρήθηκαν ορθά οι δαπάνες, τα έξοδα και τα έσοδα στα βιβλία της Υπηρεσίας, αλλά (επειδή δίνουμε λόγο στους συναδέλφους), πρέπει να τοποθετηθούμε για τη σκοπιμότητα ορισμένων δαπανών/εσόδων/αγορών που διενεργήθηκαν κατά τη χρήση 2018.

 Στον ισολογισμό της χρήσης αποτυπώνονται σε πολύ γενικές γραμμές τα μεγέθη της 31/12/2018. Προκειμένου να τοποθετηθούμε, είναι αναγκαίο να λάβουμε γνώση αναλυτικά για ορισμένα μεγέθη όπως:

1. Υποχρεώσεις από φόρους: από 12.516,00 το 2017 αυξήθηκαν σε 50.300,00 το 2018. Μέσα στα 50.300,00€ περιλαμβάνονται και φόροι-τέλη προηγουμένων χρήσεων ύψους περίπου 42.000,00€. Για ποιες χρήσεις πρόκειται; Γιατί δεν έχουν δοθεί οι εκθέσεις ελέγχου στα μέλη του ΓΣ και στα ΔΣ; Γιατί δεν απαντήθηκε προηγούμενο αίτημά μας με το οποίο ζητήσαμε τις εκθέσεις ελέγχου; Ποιος λαμβάνει απόφαση να μην δοθούν αυτές στα μέλη της ΕΕ και του ΓΣ;

2. Λοιπές υποχρεώσεις 57.400,00€. Τι αφορούν;

3. Φορολογική αναμόρφωση 19.600,00€ Ποια είναι τα έξοδα που έγιναν και δεν αναγνωρίζονται φορολογικά;

4. Λοιπά έκτακτα έξοδα 23.250,00€. Τι αφορούν;

Με το δεδομένο ότι για μια ακόμα φορά τα ταμειακά διαθέσιμα της Ομοσπονδίας μειώθηκαν, οι συνάδελφοι έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι πληρώνουν με τις συνδρομές τους. Ειδικά για το θέμα των φόρων ύψους 42.000,00€ που προέκυψαν (μάλλον) από τακτικό έλεγχο προηγουμένων χρήσεων, πρέπει να ξεκαθαρίσει η Ομοσπονδία τι προτίθεται να κάνει για να διεκδικήσει τα χρήματα αυτά από αυτούς που είχαν τότε την ευθύνη.

 

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση/ερωτήματα σε μορφή pdf εδώ.

 

  • Ιστοσελίδα : www.sas-eforiakon.gr
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : info@sas-eforiakon.gr
  • Ομάδα στο facebook : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Εφοριακών
  • Τηλέφωνα επικοινωνίας :

- 6939846206 Μαλιβίτσης Νικόλαος (malivi@otenet.gr)

- 6977770843 Τσαγκαράκης Γεώργιος (gtsagkarakis_2006@yahoo.gr)

- 6974603920 Χουνουζίδης Κωνσταντίνος (kchoun@yandex.com)

Logo SAS Facebook