Εκτύπωση

Κανονισμός Λειτουργίας Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Κανονισμός Λειτουργίας Ανοιχτής Ομάδας Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων Εφοριακών στο facebook και τα κοινωνικά δίκτυα εν γένει

Γενικά - Σκοπός

Καθημερινά, συνάδελφοι από όλη την επικράτεια χρησιμοποιούν την ομάδα μας για να μοιράζονται τις εμπειρίες τους, σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον. Είμαστε μια παράταξη που βοηθά περισσότερους από δύο χιλιάδες ανθρώπους να επικοινωνούν και να συνεργάζονται για τη βελτίωση των εργασιακών τους συνθηκών, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων και προσωπικών απόψεων.

Αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι την ομάδα μας να αποτελεί ένα χώρο όπου οι χρήστες αισθάνονται ότι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν ελεύθερα, και επιδιώκουμε την προστασία της σελίδας μας από τα περιστατικά κατάχρησης. Γι' αυτό, έχουμε δημιουργήσει ένα σύνολο κανόνων που περιγράφει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται.

Αρχές

Η δέσμευσή μας σε ό,τι αφορά στην ελευθερία της έκφρασης είναι κεφαλαιώδους σημασίας, αλλά αναγνωρίζουμε ότι το διαδίκτυο έχει δημιουργήσει νέες και περισσότερες ευκαιρίες κατάχρησης. Για τους λόγους αυτούς, αν χρειαστεί να προβούμε σε ενέργειες που περιορίζουν την έκφραση, αυτό θα γίνεται πάντα υπηρετώντας μία ή περισσότερες από τις παρακάτω αξίες:

Ελευθερία έκφρασης: Ο στόχος μας είναι πάντα η ύπαρξη μιας ομάδας όπου οι άνθρωποι μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα κατά την επικοινωνία τους για την ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τον εργασιακό τους χώρο. Αυτό δεν έχει αλλάξει, και ούτε πρόκειται να αλλάξει. Θέλουμε οι χρήστες να μπορούν να μιλάνε ανοιχτά για τα θέματα που θεωρούν σημαντικά, ακόμα κι αν κάποιοι διαφωνούν μαζί τους ή βρίσκουν τις απόψεις τους μη αποδεκτές.

Αξιοπρέπεια: Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι σε ό,τι αφορά την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους. Περιμένουμε από τους χρήστες μας να σέβονται την αξιοπρέπεια των άλλων και να μην παρενοχλούν ή να μην μειώνουν ή να μην υποβιβάζουν κανέναν (συνομιλητή, μέλος ή μη μέλος της ομάδας).

Ασφάλεια: Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι η ομάδα της Συνεργασίας μας θα είναι ένας ασφαλής χώρος. Οι απειλητικές εκφράσεις είναι πιθανό να εκφοβίσουν τους αποδέκτες τους, να τους απομονώσουν ή να τους αποτρέψουν από το να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις, και δεν επιτρέπονται στην ομάδα μας.

Αναγνωρίζουμε ότι οι λέξεις μπορεί να έχουν διάφορες σημασίες και να επηρεάζουν τους ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την τοπική κοινότητα, τη γλώσσα ή το υπόβαθρό τους. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να συμπεριλάβουμε όλες αυτές τις μικρές διαφοροποιήσεις, εφαρμόζοντας παράλληλα αυτές τις πολιτικές με συνεπή και δίκαιο τρόπο για όλους τους χρήστες και το περιεχόμενο που δημοσιεύουν.

Αποδοχή μελών

Όπως περιγράφεται από τους σκοπούς της πρώτης παραγράφου, μέλη της ανοιχτής μας ομάδας μπορούν να είναι κατά κύριο λόγο συνάδελφοι. Για λόγους όμως βελτίωσης της θετικής εικόνας του κλάδου μέσα από την επικοινωνία, μπορεί να κάνουμε αποδεκτά και αιτήματα μη συναδέλφων. Πάντως η συμφωνία με τους σκοπούς της ομάδας και η αποδοχή των όρων συμμετοχής είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για τη συμμετοχή. Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα διαγραφής μελών ακόμα και κατόπιν της αποδοχής τους διατηρείται ως δικαίωμα των διαχειριστών, πάντα κατόπιν αποφάσεων που απορρέουν από τον κανονισμό λειτουργίας της Σ.Α.Σ..

Διαχειριστές

Οι διαχειριστές στις σελίδες των κοινωνικών δικτύων είναι μέλη της Σ.Α.Σ. που είτε έχουν την ιδιότητα του μέλους της γραμματειακής υποστήριξης σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Σ.Α.Σ., είτε είναι Γενικοί Σύμβουλοι ή μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας. Ο ρόλος του διαχειριστή ορίζεται μετά από ψηφοφορία, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Σ.Α.Σ..

Θεματολογία

Τα θέματα που αναρτώνται και σχολιάζονται σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το εργασιακό μας περιβάλλον και τα ζητήματα που απορρέουν εξ αυτού, κατά την κρίση του εκάστοτε χρήστη που κάνει την ανάρτηση. Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, πάντα σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφονται πιο πάνω, δεν διαγράφονται ως άσχετα, εκτός αν κριθούν ως τέτοια από τους διαχειριστές.

Συνέπειες παραβίασης κανονισμού

Οι συνέπειες που επιφέρει η παραβίαση των όρων του παρόντος κανονισμού διαφέρουν ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραβίασης και το ιστορικό του χρήστη. Για παράδειγμα, αν πρόκειται για την πρώτη παραβίαση του χρήστη, μπορεί απλά να τον προειδοποιήσουμε, ενώ αν πρόκειται για επανειλημμένη παραβίαση των πολιτικών μας, μπορεί να του αφαιρέσουμε το δικαίωμα ανάρτησης δημοσιεύσεων ή να τον διαγράψουμε από μέλος, ακόμα και μετά από μία μόνο προειδοποίηση, κρίνοντας κατόπιν ψηφοφορίας της ολομέλειας της Συνεργασίας, όπως προβλέπεται και από τον κανονισμό λειτουργίας μας ως παράταξη.

Οι πολιτικές μας βασίζονται σε γενικούς κανόνες που διέπουν το διαδίκτυο αλλά κυρίως την ανθρώπινη επικοινωνία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προκειμένου να διασφαλίσουμε την πολυφωνία, φροντίζουμε να προάγεται η έκφραση διαφορετικών απόψεων και πεποιθήσεων, και ειδικά όταν αυτές προέρχονται από άτομα και κοινότητες που σε άλλες περιπτώσεις θα αγνοούνταν ή θα περιθωριοποιούνταν.

Οι χρήστες νοούνται και αντιμετωπίζονται ως φιλοξενούμενοι που είναι πάντοτε καλοδεχούμενοι και αποτελούν κρίσιμο συστατικό της φύσης της ομάδας μας, οφείλουν όμως να δείχνουν και τον στοιχειώδη σεβασμό στην κοινότητα που την απαρτίζει, τους στόχους και τη φιλοσοφία της, και τον χρόνο και κόπο που καταβάλουν οι διαχειριστές του ως συγγραφείς, μεταφραστές και συντονιστές συζητήσεων.

Διαγραφή σχολίων

Διαγράφονται σχόλια που περιέχουν γλώσσα επιθετική ή και υβριστική απέναντι σε άλλους σχολιαστές, με επιθετικές διαθέσεις, σχόλια με ρατσιστικά, σεξιστικά, θρησκευτικά, πολιτικά, ή ομοφοβικά υπονοούμενα, σχόλια με αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, σχόλια με παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων, με σκοπό την έμμεση διαφήμιση μιας επιχείρησης, που εκθειάζουν τη βία ή επαινούν την ταλαιπωρία ή τη γελοιοποίηση ανθρώπων.

Δεν επιτρέπονται εκφράσεις μίσους ως μια απευθείας επίθεση εναντίον ατόμων με βάση αυτά που αποκαλούμε προστατευόμενα χαρακτηριστικά, δηλ. τη φυλή, την εθνικότητα, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την κάστα, το φύλο, το γένος, την ταυτότητα φύλου και τις σοβαρές παθήσεις ή αναπηρίες. Καθορίζουμε ως επίθεση κάθε βίαιη ή απάνθρωπη έκφραση, δήλωση κατωτερότητας ή επίκληση για αποκλεισμό ή διαχωρισμό.

Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητά διαγραφή σχολίων ή τμημάτων σχολίων που τον/την προσβάλλουν. Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν χωρίς εξηγήσεις σε τρίτο άτομο, εάν αυτό τις ζητήσει. Οι διαγραφές σχολίων μπορεί να γίνονται χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση καθ' ολοκληρία ή κατά τμήμα, ανάλογα με την κρίση του ενεργού εκείνη την περίοδο διαχειριστή και χωρίς περαιτέρω συζήτηση ή εξηγήσεις.

Η πολιτική για αιτήματα διαγραφής σχολίων θα ισχύσει μόνο για το μέλλον, από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού και όχι αναδρομικά.

Γενικές οδηγίες

  1. Μείνετε στο θέμα του άρθρου.

  2. Αποφύγετε την καταχώρηση του ίδιου σχολίου σε πολλαπλά κομμάτια,

  3. Η αντιγραφή περιεχομένου από άλλους ιστότοπους επιτρέπεται εφόσον παραμένει ο σύνδεσμος προς την πηγή, ωστόσο σύνδεσμοι σε αμφίβολους διαδικτυακούς τόπους μπορεί να διαγράφονται.

  4. Χρησιμοποιήστε ελληνικά, αποφύγετε τα greeklish.

  5. Μην επαναλαμβάνετε σχόλια, τα οποία έχουν διαγραφεί.

  6. Ενισχύστε τη συζήτηση.

Δημιουργία ιστοσελίδας: Άγγελος Ν., Τεχνικός Πληροφορικής Δ.Ο.Υ.