Εκτύπωση

Ενημέρωση για τη Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 3/5/2022

Logo SAS Facebook

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε. - Δ.Ο.Υ. Ακολουθεί σύντομη αναφορά στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Προγραμματισμός δράσης μετά την συνάντηση των τριών Ομοσπονδιών με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη. Από τη συνάντηση προέκυψαν τα εξής:
• σκοπός είναι να θεσπιστεί σε όλο το δημόσιο το κίνητρο επίτευξης στόχων. Σύμφωνα με τον Υπ. Εσωτερικών θα καταργηθεί η αξιολόγηση, και θα εισαχθεί το κίνητρο επίτευξης στόχων, με στοχοθεσία ανά υπηρεσία και ανά μονάδα - όχι ανά άτομο – όπου θα προβλέπεται αμοιβή για όσους συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων
• από 01/23 θα καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης σε όλο το δημόσιο
• για την προσωπική διαφορά και τη «στρέβλωση» όπου κάθε φορά που γίνεται μια αύξηση αυτή μειώνεται, θα μπει στο σχετικό νομοσχέδιο αναδρομικά από 1/4. Επειδή πολύς κόσμος πήρε κλιμάκια μέσα στον Φεβρουάριο, κάτι που επηρεάζει και πολλούς συναδέλφους, ζητήσαμε να γίνει από 1/1 ώστε αυτοί να λάβουν αναδρομικά ποσά. Πρότεινε να το γράψουμε στη διαβούλευση ώστε να εξετασθεί τότε καθώς επειδή υπάρχουν συνάδελφοι που μέσα στον 2ο πήραν κλιμάκιο, αν ισχύσει αναδρομικά θα δουν αύξηση
• για την προσωπική διαφορά των νέων συναδέλφων, είπε ότι είναι υπέρ του να λυθεί το πρόβλημα, ωστόσο υπάρχουν αντιδράσεις και από άλλους υπουργούς που διεκδικούν ανάλογες αυξήσεις και σε αυτή τη φάση δε μπόρεσε να πείσει. Συμφώνησε να επιμείνει σε αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος για να πει κάτι παραπάνω
Σε συνεννόηση με τις άλλες Ομοσπονδίες θα ζητηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και τη μέρα της συνάντησης θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο. Τέλος, σχετικά με το θέμα, κατά την ενημέρωση αναφέρθηκε ότι υπήρξε παράλληλη δραστηριότητα συναδέλφων για το θέμα που λειτούργησαν ανεξάρτητα

2. Τρέχοντα θέματα
• Για τα Ελεγκτικά Κέντρα έχει εκδοθεί απόφαση ίδρυσης, έχει γίνει προκήρυξη για τη στελέχωση στις διευθύνσεις και υποδιευθύνσεις, γίνεται μετακίνηση προσωπικού από τις Δ.Ο.Υ. , υπάρχει και εντολή για επίσπευση. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και στη στελέχωση των Δ.Ο.Υ. αλλά και για τους ίδιους τους μετακινούμενους συναδέλφους λόγω αλλαγής του χώρου εργασίας τους. Γενικότερα γίνονται μετακινήσεις με αποτέλεσμα την απαξίωση των Δ.Ο.Υ.
Η πάγια στάση της Ομοσπονδίας είναι ότι δεν πρέπει να φύγει κανείς από τις Δ.Ο.Υ. Χρειάζεται να γίνει συνάντηση με τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση Προσωπικού γι’ αυτό. Κοινή διαπίστωση είναι ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες οι Δ.Ο.Υ. να καθιερωθούν ως φυτώρια ελέγχου.
Για τη Σ.Α.Σ. οι προσπάθειες για την ενίσχυση των Δ.Ο.Υ. με προσωπικό και την αποφυγή της αποδυνάμωσής τους πρέπει να γίνονται εντατικά και συντονισμένα. Θα φανεί άμεσα αν όντως υπάρχει αληθινή διάθεση για αντίδραση καθώς όπως και με την αξιολόγηση έτσι και τώρα απλώς ανακοινώνονται οι όποιες εξελίξεις δημιουργώντας στους συναδέλφους μια αίσθηση ανημπόριας και απλής αποδοχής των γεγονότων.
• Για την αξιολόγηση η θέση της Ομοσπονδίας έχει ήδη ανακοινωθεί. Πλέον όποιες κινήσεις και προσπάθειες αντίδρασης γίνονται αποσπασματικά από τις παρατάξεις και δεν προκύπτουν μέσα από κοινές αποφάσεις. Μια τέτοια κίνηση υπήρξε από παράταξη όμως δυστυχώς λόγω του τρόπου που υλοποιείται θα χάσει την όποια αξία της. Η κίνηση αυτή βασίστηκε σε – απορριφθείσα στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο – τεκμηριωμένη πρόταση της ΣΑΣ για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης έρευνας με επιστημονικά χαρακτηριστικά μέσα από την οποία θα προέκυπτε η άποψη των εργαζομένων για την Διοίκηση, εν είδει «δικής μας» αξιολόγησης. Η δημοσκόπηση θα έπρεπε να προωθηθεί υπό την ευθύνη της Ομοσπονδίας και να ανατεθεί σε ειδικούς, ώστε τα αποτελέσματα να είναι μη αμφισβητήσιμα. Η συγκεκριμένη παράταξη αγνοώντας κάθε ορθή συνδικαλιστική πρακτική και χωρίς καμία πρόθεση σύμπλευσης, τη χρησιμοποίησε για μικροσκοπιμότητες αφαιρώντας της κάθε αξία. Εμείς στη Σ.Α.Σ. θα επαναφέρουμε την κίνηση αυτή στη σωστή διάστασή του μέχρι το «λευκό» να γίνει «ναι».
• Η επικοινωνία των παρατάξεων με τους συναδέλφους θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων, με ενιαίο και κοινά αποδεκτό τρόπο. Η παράταξη Α.Κ.Ε. αγνοώντας την δική της ρητορική για ισότιμη συμμετοχή στις διαδικασίες και την αξιοποίηση θεσμικής συλλογικότητας της ομοσπονδίας ως προτεραιότητα, απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι στην πράξη λειτουργεί διαφορετικά και άκρως συντεχνιακά.
• Για την πραγματοποιηθείσα συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θα πρέπει να ελεγχθεί η πορεία υλοποίησης των αιτημάτων μας και των προβλημάτων που τέθηκαν
• Σύντομη αναφορά έγινε:
i. στο θέμα των μετατάξεων προσωπικού καθαριότητας, όπου αναμένεται η έκδοση της κανονιστικής εγκυκλίου, ωστόσο παρόλο που κατά κοινή ομολογία πρέπει να λάβουμε γνώση πριν την έκδοσή της ώστε να προτείνουμε αλλαγές που πιθανόν απαιτούνται, φαίνεται πως αυτό δεν θα είναι εύκολο να γίνει και να καταστούμε για μια ακόμη φορά απλοί θεατές των εξελίξεων ανακοινώνοντάς τις.
ii. στον συνεχιζόμενο αγώνα των συμβασιούχων καθαριότητας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις κινητοποιήσεις και τις προσπάθειές τους για την επιστροφή τους στην εργασία

3. Πάρθηκε απόφαση για οικονομική ενίσχυση των απεργών εργαζομένων σε εργολάβους της China Ocean Shipping Company (Cosco)

4. Η Σ.Α.Σ. έθεσε επιπλέον τα εξής θέματα:
• Ζητάμε αξιοκρατία στις επιλογές Προϊσταμένων Τμημάτων στο ΚΕΦΟΜΕΠ και στο ΚΕΜΕΕΠ (και εν γένει στις Υπηρεσίες). Γενικά, η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει την επιλογή έπειτα από (α) μοριοδότηση των τυπικών προσόντων των αιτούντων και (β) μοριοδότηση συνέντευξης. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να αποκλείονται συνάδελφοι υψηλότατων προσόντων (π.χ. κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος) και πολύ ικανοί στη δουλειά τους, ενώ δεν δημοσιεύεται συγκεντρωτικός πίνακας κατάταξης των αιτούντων, για λόγους διαφάνειας, με βάση τα τυπικά προσόντα, τη συνέντευξη και συνολικά. Προτείναμε να δημοσιεύεται υποχρεωτικά κατάταξη με τις τρεις κατηγορίες για λόγους διαφάνειας
• Στην Ετήσια Γ.Σ. κατατέθηκε πρόταση από τη ΔΑΚΕ για κάλυψη εξόδων μετακίνησης εντός νομού. Ωστόσο, υπάρχει ήδη ψηφισμένος νόμος (ν.4336/2015) και ερμηνευτική εγκύκλιος (2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015), η οποία προβλέπει κάλυψη εξόδων εντός έδρας και απλά δεν εφαρμόζεται. Στις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται κάλυψη εξόδων ως χιλιομετρική αποζημίωση. Ωστόσο, δεδομένου του πλήθους των συναδέλφων - ελεγκτών και του πλήθους των εταιρειών που ελέγχονται, διαμορφώνεται ένας τεράστιος όγκος δουλειάς, ο οποίος είναι πρακτικά μη διαχειρίσιμος. Δηλαδή, χρειάζεται έξτρα προσωπικό ώστε να διαχειρίζεται μόνο τις αιτήσεις για εκκαθάριση. Πρέπει λοιπόν να εξεταστεί η δυνατότητα εφάπαξ αποζημίωσης μηνιαίως στον μισθό. Αυτή τη στιγμή μετακυλίεται ένα μεγάλο κονδύλι στον εκάστοτε συνάδελφο, παρόλο που η Πολιτεία έχει προβλέψει για την κάλυψη του εξόδου από την Υπηρεσία, γιατί είναι μεγάλος ο όγκος δουλειάς που απαιτείται και οι διοικητικοί υπάλληλοι αρνούνται να τη διεκπεραιώσουν. Προτείνουμε είτε την επαρκή κάλυψη των απαραίτητων θέσεων για την εκκαθάριση των σχετικών αιτήσεων είτε την μετατροπή ως ελάχιστη εφάπαξ μηνιαία αποζημίωση στον μισθό
• Προτείνουμε την προσαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013), για την τροποποίηση των διατάξεων για καταβολή τόκων εκπροθέσμου στην περίπτωση της προσφυγής του φορολογούμενου στη Δ.Ε.Δ. Συγκεκριμένα την προσαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) σε διάστημα 150 ημερών στην περίπτωση αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής, ώστε να διατηρείται και σε αυτή τη περίπτωση η προθεσμία των 30 ημερών για την εκτέλεση της απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και να μην διαστρεβλώνεται η αρχική πρόθεση του νομοθέτη.
Για τη Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων:
Άγγελος Νάτσικας, μέλος της Ε.Ε. της Π.Ο.Ε. – Δ.Ο.Υ.

Logo SAS Facebook