Εκτύπωση

Κατάλογος τηλεφώνων του συστήματος Σύζευξις του Υπουργείου Οικονομικών

Posted in Γραμματεία

Εδώ, μπορείτε να μεταφορτώσετε τον κατάλογο των  τηλεφώνων του συστήματος Σύζευξις του Υπουργείου Οικονομικών.

Επίσης, στη διεύθυνση http://www.gsis.gr/epikoinonia/ypoik_tilefona.html μπορείτε να μεταφορτώσετε  επιπλέον αρχεία με καταλόγους τηλεφώνων τουΥπουργείου Οικονομικών.