Εκτύπωση

Κωδικοποίηση εκπιπτόμενων δαπανών, έως και το Νόμο 4072/2012

Posted in Εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρήσεων

Κατεβάστε εδώ, τις εκπιπτόμενες δαπάνες των επιχειρήσεων, όπως ισχύουν έως σήμερα με βάση τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων.

Θέλουμε να τονίσουμε πως η εν λόγω κωδικοποίηση στηρίζεται σε κωδικοποίηση  του Υπουργείου Οικονομικών  προ πενταετίας αλλά και σε προσθήκες που έγιναν από μέλη της ΣΑΣ κατά τα επόμενα έτη με βάση άλλες διαταγές και δεν αποτελούν επίσημη κωδικοποίηση του Υπουργείου.