Εκτύπωση

Tο προσχέδιο για την ανεξάρτητη ΓΓΔΕ

 

Δείτε εδώ το προσχέδιο για την πλήρη ανεξαρτητοποίηση της ΓΓΔΕ.