Εκτύπωση

Έγγραφο της Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων για τις επιθέσεις εναντίον των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών