Εκτύπωση

Ενημερωτικό σημείωμα της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. για την συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας κα Αχτσιόγλου

Posted in Ανακοινώσεις ΠΟΕ ΔΟΥ

Logo POE DOY new

Αθήνα 14.3.2018
Αρ. Πρωτ.: 1302

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κα ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 7.3.2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΠΟΕ-
ΔΟΥ με την Υπουργό Εργασίας κα Έφη Αχτσιόγλου .
Τα θέματα που τέθηκαν ήταν τα εξής :


1. Ζητήθηκε η συνδρομή της ώστε να γίνει άρση των αδικιών όσον
αφορά την μη χορήγηση της ετήσιας επιβράβευσης υπεραπόδοσης
στόχων στην ΑΑΔΕ στις μητέρες, εγκυμονούσες και τους βαριά
ασθενείς.
2. Αξιώσαμε την κατάργηση του Άρθρου 12 παρ. 1 α του Ν. 4387/2016
σχετικά με τις συντάξεις χηρείας.
3. Ζητήθηκε η επιστροφή του υπολοίπου ποσού των κρατήσεών μας για
την Β ́ Επικουρική Σύνταξη από το ΤΕΑΔΥ και παραδόθηκε πλήρης
φάκελος με το ιστορικό προς ενημέρωσή της.


Η κα Υπουργός από την πλευρά της :

Για το πρώτο θέμα συμφώνησε ότι το αίτημα είναι δίκαιο και
δεσμεύτηκε να το υποστηρίξει.

Για το δεύτερο θέμα αναγνώρισε επίσης το δίκαιο του αιτήματος μεν
υποστήριξε δε τις περιορισμένες δυνατότητες λόγω των μνημονιακών
δεσμεύσεων και δεν απέκλεισε την μελλοντική επανεξέτασή του.

Για το τρίτο θέμα υποσχέθηκε να το εξετάσει.

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ

 

O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ

 

O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ