Εκτύπωση

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. της 18.04.2018

  Logo SAS  Facebook

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. της 18.04.2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια γενική περιγραφή των όσων διαδραματίστηκαν στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ..

Σε γενικές γραμμές ακούστηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις από αρκετούς ομιλητές. Δυστυχώς όμως για μία ακόμη φορά, παρόλο που σε κρίσιμα θέματα ο κλάδος μας βρίσκεται σε δεινή θέση το Γενικό Συμβούλιο αδυνατεί να υιοθετήσει ένα τρόπο σύνθεσης απόψεων, δράσεων και παραγωγής ουσιαστικού έργου και αναλώνεται σε παιχνίδια τακτικισμού και παλαιοσυνδικαλισμού.

Α) Λήψη απόφασης για περιστολή δαπανών και ισοσκελισμό προϋπολογισμού της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.

Αναγκαία θεωρήθηκε η λήψη άμεσης απόφασης για μείωση των δαπανών της Ομοσπονδίας καθώς αυτή εμφανίζει μηνιαίο έλλειμμα 5.000 ευρώ. Επειδή δεν υπήρχε διαπαραταξιακή συναίνεση η ΔΑΚΕ -ως πλειοψηφούσα παράταξη- κατέθεσε πρόταση η οποία προέβλεπε την ελάχιστη οριζόντια περικοπή όλων των δαπανών της Ομοσπονδίας.

Παρόλο που όλες οι παρατάξεις αναγνώρισαν την ανάγκη λήψης μέτρων (κάτι που η Συνεργασία είχε επισημάνει εδώ και αρκετά χρόνια λόγω δυσθεώρητων δαπανών σε σχέση με τα έσοδα) αρκετοί προτίμησαν να παίξουν για άλλη μια φορά μικροπολιτικά παιχνίδια με κυριότερο παράδειγμα την ΠΑΣΚΕ, η οποία ψήφισε λευκό αν και έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την οικονομική κατάσταση της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. και για το υπεράριθμο προσωπικό της. Η ΔΑΣ και η ΑΣΚΙ-ΑΚΕ χωρίς να προτείνουν κάποια άμεση λύση περιορίστηκαν να τονίσουν ότι το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο και ότι θα το ξαναβρούμε μπροστά μας, ενδεχομένως στο καταστατικό συνέδριο.

Η ΑΣΚΙ, η οποία ψήφισε υπέρ της περικοπής δαπανών, πρότεινε επιπλέον μέτρα για τη μείωση των εξόδων καθώς η πρόταση της ΔΑΚΕ κάλυπτε οριακά τον ελλειμματικό προϋπολογισμό του 2018.

Η Σ.Α.Σ. Εφοριακών αφού διαπίστωσε ότι η Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. έχει υπεράριθμο προσωπικό εξαιτίας των αμαρτιών του παρελθόντος και αφού έλαβε υπ' όψιν ότι το ίδιο το προσωπικό της αναγνώρισε το πρόβλημα και συμφώνησε στη μείωση των μισθών του, ψήφισε υπέρ της περικοπής των δαπανών.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπός μας, όσον αφορά στην αναλογιστική μελέτη που χρειάζεται να συνταχθεί για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας και η οποία υπολογίζεται να κοστίσει στην Ομοσπονδία 4.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), πρότεινε να αναλάβει την εκπόνησή της ο ίδιος ώστε να μην επιβαρυνθεί η Ομοσπονδία με τα σχετικά έξοδα.

Β) Συγχωνεύσεις Δ.Ο.Υ.

Αναφορικά στις επικείμενες συγχωνεύσεις η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ανέφερε πως ο Διοικητής δεν έχει λάβει την τελική του απόφαση και πως για αυτό τον λόγο επιζητεί διάλογο με τους τοπικούς συλλόγους και την Ομοσπονδία. Σε πολλές περιπτώσεις δε, επισκέπτεται ο ίδιος τις Δ.Ο.Υ. προκειμένου να μιλήσει με τους άμεσα εμπλεκόμενους. Εντούτοις, η πλειοψηφία των παρατάξεων έκανε λόγο για την προχειρότητα με την οποία λειτούργησε η Διοίκηση στο εν λόγω θέμα και για την παντελή έλλειψη εμπεριστατωμένου σχεδίου. Η Σ.Α.Σ. Εφοριακών θεωρεί ότι προτού ολοκληρωθεί η μηχανογράφηση, σε τέτοιο βαθμό που θα λύνει τα προβλήματα προσέλευσης των πολιτών και τα λειτουργικά ζητήματα των συναδέρφων, δεν είναι δυνατή η συγχώνευση υπηρεσιών και σε αυτή τη φάση αυτό που προέχει είναι να λυθούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι προηγούμενες συγχωνεύσεις.

Γ) Λήψη απόφασης για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας

Το τρέχον διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία προσφορών για τη σύνταξη αναλογιστικής μελέτης προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του Ταμείου Αλληλοβοηθείας. Οι συνδρομές των συναδέλφων μόνο δεν επαρκούν και υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητηθεί ενίσχυση από την Α.Α.Δ.Ε. και από το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά γενική ομολογία εκφράστηκε έντονα η επιθυμία να στηριχτεί και να ενισχυθεί το Ταμείο Αλληλοβοηθείας. Η Συνεργασία είχε θέσει πρώτη το θέμα της σύνταξης μελέτης για τη βιωσιμότητα του Ταμείου από τον Ιούνιο του 2015 αλλά τότε οι “μεγάλες” παρατάξεις αδιαφόρησαν.

Δ) Ασφάλεια εργαζομένων - συνθήκες εργασίας

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην κωλυσιεργία που παρατηρείται στην επεξεργασία του προσχεδίου για τη νομική θωράκιση. Το εν λόγω σχέδιο τέθηκε προς συζήτηση και κοινοποιήθηκε στα μέλη της Ομοσπονδίας από τα μέσα Ιανουαρίου και έκτοτε δεν υπήρξε καμία εξέλιξη από την μεριά της Διοίκησης. Υπάρχει η πληροφόρηση πως η όλη διαδικασία καθυστερεί εν μέρει γιατί υπάρχει η επιθυμία της Διοίκησης να συμπεριληφθεί σε αυτή και η “Νέα Δομή”.

Ε) Λήψη απόφασης για κατάθεση προτάσεων προς την Α.Α.Δ.Ε. για την λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Πολλοί υποστηρίζουν πως πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και αντικειμενική τεκμηρίωση των αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές ενώ για τις αποφάσεις των μετακινήσεων των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. (εκτός Υ.Σ.) προτάθηκε να υπάρχει δημοσιοποίηση των κενών οργανικών θέσεων ανά υπηρεσία ώστε να λαμβάνονται υπ' όψιν ίδια κριτήρια για παρόμοιες υποθέσεις και να εφαρμόζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Παρά τις διακηρύξεις βέβαια οι νοοτροπίες τους παρελθόντος έχουν αφήσει το στίγμα τους και παραμένουν έως σήμερα σχεδόν ίδιες.

ΣΤ) Συζήτηση και λήψη απόφασης για το σχεδιαζόμενο νέο βαθμολόγιο-μισθολόγιο της Α.Α.Δ.Ε. και την σύνδεση μισθού με την θέση

Τον Μάϊο αναμένεται να εφαρμοστεί η σύνδεση Μισθού-Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας–Βαθμού-Στοχοθεσίας. Η Ομοσπονδία δηλώνει αντίθετη σε αυτή τη σύνδεση και στην ατομική στοχοθεσία, η οποία θα οδηγήσει σε ανθρωποφαγία, αλλά τάσσεται υπέρ της στοχοθεσίας σε επίπεδο υπηρεσίας. Υπάρχει η πεποίθηση (σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ο οποίος διαβεβαιώνει πως δεν θα μειωθεί μισθός υπαλλήλου) πως αρχικά μπορεί να μην γίνει κάποια μείωση αλλά πώς σε επόμενο στάδιο αυτό θα είναι αναπόφευκτο. Η Ομοσπονδία δηλώνει αποφασισμένη να εναντιωθεί στο σχέδιο αυτό και για το λόγο αυτό αποφάσισε την κήρυξη απεργίας, για την οποία δόθηκε σχετική εξουσιοδότηση στην Εκτελεστική Επιτροπή για τον ορισμό της ακριβούς ημερομηνίας. Δυστυχώς όμως η ηγεσία της Ομοσπονδίας και οι “μεγάλες” κομματικές παρατάξεις δεν αναλαμβάνουν τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται στην κρίσιμη αυτή στιγμή ώστε να αντιμετωπισθεί η σχεδιαζόμενη σύνδεση μισθού-θέσης-στόχων με τον τρόπο και τον δυναμισμό που πρέπει. Αντίθετα επιρρίπτουν το πρόβλημα στους ίδιους τους εργαζόμενους, περιμένοντας από αυτούς να αντιληφθούν τη σοβαρότητα του προβλήματος και να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή κινητοποίηση. Η Συνεργασία τόνισε, τόσο σε αυτό όσο και στο προηγούμενο Γ.Σ. ότι θα πρέπει άμεσα η Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. να καταγράψει αναλυτικά και τεκμηριωμένα όλα τα επιχειρήματα κατά της διαφοροποίησης μισθών και υπέρ της μισθολογικής εξομοίωσης και να εξαντλήσει την ασκούμενη πίεση προς τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και να μην αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα όπως αυτό της αποχής από την εφάπαξ αξιολόγηση του προηγούμενου διαστήματος.

Ακόμη, από όλους επισημάνθηκε η επιτυχημένη πανελλαδική συγκέντρωση για την μισθολογική εξομοίωση που έλαβε χώρα στις 06.03.2018, η οποία στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό από εργαζόμενους σε περιφερειακές υπηρεσίες.

Ζ) Συλλογική σύμβαση εργασίας

Η παράταξη της ΔΑΣ, πριν την έναρξη των εργασιών του Γενικού Συμβουλίου, δημοσιοποίησε πρόταση για προσπάθεια υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας στην Α.Α.Δ.Ε.. Πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή ως προς το περιεχόμενό της όχι όμως ως προς την ονομασία της καθώς πολλοί τόνισαν τη συνεδριακή απόφαση για διεκδίκηση ειδικού μισθολογίου. Κατά γενική ομολογία η πλειοψηφία των συμβούλων επικρότησε την πρωτοβουλία της ΔΑΣ αλλά διατήρησε τις επιφυλάξεις της ζητώντας να συζητηθεί αυτή η πρόταση πιο εμπεριστατωμένα στο επόμενο Γενικό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, η πρόταση αυτή καταψηφίστηκε με οριακή πλειοψηφία. Δυστυχώς, η ΔΑΚΕ δεν έδειξε την ανάλογη γενναιότητα και την καταψήφισε παρόλο που η πρόταση κατατέθηκε επί της αρχής με σκοπό να τεθεί σε διαβούλευση άμεσα. Η Συνεργασία έκρινε ότι η πρόταση της ΔΑΣ ήταν αξιόλογη και την υπερψήφισε καθώς κατέγραφε ένα μεγάλο μέρος των διεκδικήσεων του κλάδου και θα μπορούσε να αποτελέσει μία βάση ώστε να αποτυπωθεί το θεσμικό, εργασιακό και μισθολογικό διεκδικητικό πλαίσιο του κλάδου.

Η) Ενημέρωση- τρέχοντα θέματα

Στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου παρευρέθηκαν ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και συνταγματολόγος κ. Κοντιάδης, ο οποίος εκπροσωπεί την Ομοσπονδία στην εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης κατά του ιδρυτικού νόμου της Α.Α.Δ.Ε. στο ΣτΕ και ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Καρούζος. Στις 07.03.2018 συζητήθηκε η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο κ. Κοντιάδης ανέφερε πως η ίδρυση της Α.Α.Δ.Ε. έπρεπε να γίνει με Προεδρικό Διάταγμα και όχι με τον τρόπο που έγινε, γεγονός που συνιστά παραβίαση μιας σειράς διατάξεων του Συντάγματος. Θεωρεί πως, αν και στην πλειονότητα των περιπτώσεων το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν δικαιώνει παρόμοιες αιτήσεις ακύρωσης, εντούτοις, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος δηλώνοντας πως υπάρχουν ελπίδες για την θετική έκβαση της υπόθεσης. Σε περίπτωση που κριθεί η αντισυνταγματικότητα της ίδρυσης της Α.Α.Δ.Ε. ο κ. Κοντιάδης ανέφερε πως οι πράξεις στις οποίες έχει προβεί η Α.Α.Δ.Ε. από την αρχή της ίδρυσής της δεν πάσχουν ακυρότητας.

Τελειώνοντας, θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε πως η Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων διαπιστώνοντας την ουσιαστική δυσλειτουργία στον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων από το Γ.Σ. (στο οποίο σημειωτέον τοποθετήθηκαν περίπου 30 Γενικοί Σύμβουλοι για ίδια ακριβώς θέματα με αποτέλεσμα να απομένει ελάχιστος χρόνος για την ουσιαστική επεξεργασία τους) πρότεινε -όπως και στο προηγούμενο Γενικό Συμβούλιο- να συσταθούν διαπαραταξιακές ομάδες που να επεξεργάζονται νωρίτερα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (τρέχοντα) θέματα ώστε το Γενικό Συμβούλιο να γίνει πιο λειτουργικό και αποδοτικό. Αυτή τη φορά οι περισσότεροι Γενικοί Σύμβουλοι αποδέχτηκαν την άποψη αυτή στις ομιλίες τους. Η Συνεργασία προς αυτή την κατεύθυνση κατέθεσε πρόταση ώστε όλες οι προτάσεις οι οποίες είναι εκτενείς να στέλνονται εγκαίρως, πριν το Γ.Σ., σε όλους τους Γενικούς Συμβούλους η οποία και έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Η Σ.Α.Σ. Εφοριακών θα προσπαθήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα να αναλάβει επιπλέον πρωτοβουλίες σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της σύνδεσης μισθού με τα περιγράμματα θέσης, μιας και η σύνδεση αυτή θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις εργασιακές μας σχέσεις και θα επιφέρει τεράστια αναστάτωση και ανυπέρβλητα προβλήματα στον κλάδο μας.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το ενημερωτικό σημείωμα από εδώ.