Εκτύπωση

Ενημέρωση για τις εκλογές του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ

   25/04/2018
 Προς:

 1. Την κ. Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ.

2. Τον κ. Πρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ.

3. Τον κ. Πρόεδρο του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ

Κοινοποίηση:

 1. Τα μέλη του Γ.Σ. της Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ

Θέμα: Ενημέρωση για τις εκλογές του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ


Στις 24/4/2018 ενημερωθήκαμε, στα πλαίσια συγκέντρωσης σε Δ.Ο.Υ. της Κρήτης, από συνάδερφο-μέλος της ΠΑΣΚΕ, ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα διεξαχθούν εκλογές στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, στις οποίες και αυτός θα είναι υποψήφιος. Όπως ισχυρίσθηκε ο ίδιος, το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ δεν αποτελεί αντικείμενο συνδικαλιστικής συζήτησης και αντιπαράθεσης δεδομένου ότι πρόκειται για ανεξάρτητο και αυτοδιοικούμενο Ταμείο.

Τόσοι εμείς οι ίδιοι όσο και οι συνάδερφοι έχουμε εύλογες απορίες:

1. Γιατί κατά την διάρκεια του Γενικού Συμβουλίου της 18/04/2018, δεν έγινε έστω αναφορά στις εκλογές του Ταμείου παρότι το Δ.Σ. του Ταμείου φαίνεται πως θα στελεχωθεί με συνδικαλιστές ή «άτομα εμπιστοσύνης» των παρατάξεων της Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ.;

2. Γιατί ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα ψήφου μόνο στους ασφαλισμένους της Αττικής ενώ αποκλείονται οι εγγεγραμμένοι συνάδελφοι από τη λοιπή Ελλάδα, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση του Ταμείου με ημερομηνία 19/04/2018, η οποία αναφέρει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στην οδό Ακαδημίας 76, στην Αθήνα, ενώ το καταστατικό, στο άρ. 8 προβλέπει ότι «Οι εκλογές διενεργούνται την ίδια ημέρα στην έδρα κάθε νομού από την Εφορευτική Επιτροπή κάθε Περιφέρειας»;

3. Έχουμε εν τέλει όλα τα μέλη δικαιώματα ίσης μεταχείρισης και ενημέρωσης του άρθρου 6 του καταστατικού;

4. Πότε διεξάχθηκε η κλήρωση του άρθρου 8 του καταστατικού του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ για τη σύσταση της Εφορευτικής Επιτροπής;

5. Μήπως οι διαδικασίες γίνονται με τρόπους που παραπέμπουν σε άλλες εποχές;

6. Γιατί η ανακοίνωση του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ για προκήρυξη εκλογών αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του στις 12/04, την ίδια ημέρα που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό του Συμβούλιο και η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων έληγε μόλις επτά ημέρες μετά, στις 19/04;

7. Γιατί δεν αναρτήθηκε η ίδια ανακοίνωση και στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ. προκειμένου να λάβουν γνώση περισσότεροι συνάδελφοι;

8. Σε πόσους συναδέλφους εστάλη από το Ταμείο το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την προκήρυξη των εκλογών;

9. Γιατί σε αρκετούς από εμάς που είμαστε εγγεγραμμένοι δεν έφτασε ποτέ σχετικό μήνυμα ενώ ακόμη και σε αυτούς που έφτασε αυτό έγινε μόλις την 15/04/2018, τέσσερις μόλις ημέρες πριν τη λήξη προθεσμίας κατάθεσης των υποψηφιοτήτων;

10.Μήπως το αποτέλεσμα των εκλογών, με ευθύνη των κομματικοσυνδικαλιστικών μηχανισμών, είναι προδιαγεγραμμένο αφού ελάχιστοι συνάδελφοι είναι ενημερωμένοι για τις διαδικασίες, εξαιτίας της ταχύτητας και του τρόπου που αυτές διεξάγονται;

11. Αρμόζουν τέτοιες διαδικασίες σε ένα Ταμείο με χιλιάδες εγγεγραμμένα μέλη και με ετήσιες συνδρομές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;

Παρακαλούμε για άμεση απάντηση στις ερωτήσεις μας προκειμένου με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τους συναδέρφους, δεδομένου ότι αρκετοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί, με τη διαφάνεια που επιβάλλεται αυτή τη φορά, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο για αμφισβήτηση και προσβολή της.

Τα μέλη της Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων Εφοριακών