Εκτύπωση

Προκήρυξη 5ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Ρόδο

Posted in Ανακοινώσεις ΠΟΕ ΔΟΥ

politistiko poedoy logo Αθήνα, 08.05.2018

Αρ. πρωτ. : 1323

Προς : 1. Τα Δ.Σ. των

Πρωτοβάθμιων Συλλόγων

της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.

 Θέμα : “Προκήρυξη 5ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Ρόδο”

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.), στο πλαίσιο της πολύχρονης προσπάθειάς της για την ανάδειξη και διάδοση του ποδοσφαίρου, την επιθυμία της για σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των υπαλλήλων των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων της και μετά τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 1276/16.02.2018 και 1292/28.02.2018 σχετικά έγγραφα του Πολιτιστικού Τμήματος της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., τα οποία εστάλησαν σε όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους της Ομοσπονδίας

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

το Πέμπτο (5ο) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 5Χ5 της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., που θα διεξαχθεί στην Ρόδο από τις 11 Μαΐου έως και τις 13 Μαΐου 2018, στο οποίο θα συμμετάσχουν οι κάτωθι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι που οριστικοποίησαν τη συμμετοχή τους :

 • Αττικής - Κυκλάδων

 • Θεσσαλονίκης –Κιλκίς -Χαλκιδικής

 • Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνης - Φλώρινας)

 • Ιωαννίνων

 • Κέρκυρας

 • Μεσσηνίας – Αρκαδίας - Λακωνίας

 • Σερρών

 • Καβάλας - Δράμας

 • Ανατολικής Κρήτης

 • Βοιωτίας - Εύβοιας

Σύνολο συμμετοχών μαζί με την ομάδα της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. και τον Σύλλογο Δωδεκανήσου (ως διοργανωτές) Δ Ω Δ Ε Κ Α (12).

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των μελών των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα αυτό, όπως διευκολύνουν την μετάβασή τους στην Ρόδο.

Οι αγώνες της διοργάνωσης γίνονται σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν :

Άρθρο 1 – Επιτροπές

Μετά από απόφαση του Πολιτιστικού Τμήματος της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. αποφασίσθηκε για την αρτιότερη προετοιμασία διεξαγωγής του πρωταθλήματος η συγκρότηση :

α) Οργανωτικής Επιτροπής και

β) Επιτροπής Κανονισμών και Ενστάσεων.

 

Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής

 1. Ρέππας Χρήστος (Πρόεδρος Πολιτιστικού Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.)

 2. Στεφανάκης Θεοδόσης (Πρόεδρος Συλλόγου Δωδεκανήσου)

 3. Χουνουζίδης Κωνσταντίνος (Γραμματέας Πολιτιστικού Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.)

 4. Νικολής Βασίλειος (Αντιπρόεδρος Πολιτιστικού Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.)

 5. Αναγνώστου Χρήστος (Πρόεδρος Συλλόγου Βοιωτίας-Εύβοιας)

 6. Σιώζος Χρήστος (Μέλος Πολιτιστικού Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.)

 7. Τσίκουνας Κωνσταντίνος (Γραμματέας Συλλόγου Βοιωτίας-Εύβοιας)

 

Μέλη Επιτροπής Κανονισμών και Ενστάσεων

 1. Υπεύθυνος Διαιτησίας (Τοπικός Σύνδεσμος Διαιτησίας Δωδεκανήσων)

 2. Νικολής Βασίλειος (Αντιπρόεδρος Πολιτιστικού Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.)

 3. Στεφανάκης Θεοδόσης (Πρόεδρος Συλλόγου Δωδεκανήσου)

 4. Τσίκουνας Κωνσταντίνος (Γραμματέας Συλλόγου Βοιωτίας-Εύβοιας)

 5. Τσαόπουλος Δημήτριος (Εκπρόσωπος Συλλόγου Δυτικής Μακεδονίας)

Άρθρο 2 – Ημερομηνίες Έναρξης-Λήξης των αγώνων

Ημερομηνία έναρξης του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 5Χ5 της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., ορίζεται η Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 και ημερομηνία λήξης του η Κυριακή 13 Μαΐου 2018. Το πρόγραμμα των αγώνων θα καθορίσει η Οργανωτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εφοριακών Δωδεκανήσου και έως τις 10.05.2018 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για το σύνολο του Πρωταθλήματος. Οι ομάδες θα ενημερώνονται έγκαιρα για το πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα κάθε αγωνιστικής και τον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων με συνεχείς ανακοινώσεις μέσω ιστοσελίδας. Κανένας προγραμματισμένος αγώνας δεν μπορεί να αναβληθεί. Η Οργανωτική Επιτροπή σε έκτακτες περιπτώσεις (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κοινωνικό γεγονός κ.α.) έχει τη δυνατότητα αναβολής κάποιου αγώνα.

Άρθρο 3 - Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες από τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.. Ο κάθε πρωτοβάθμιος σύλλογος δύναται να συμμετέχει μέχρι και με δύο ομάδες ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής των συναδέλφων-μελών του (για να μην υπάρχει αποκλεισμός συναδέλφου που θα ήθελε να συμμετάσχει). Επίσης δικαίωμα έχει να συμμετάσχει μεικτή ομάδα από περισσότερους Συλλόγους, με τον όρο ότι δεν θα συμμετάσχει χωριστά ομάδα από επιμέρους Συλλόγους. Κάθε Σύλλογος μπορεί να συμμετάσχει σε μεικτή ομάδα, μόνο μία φορά και με την έγκριση του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Οι ποδοσφαιριστές, οι φροντιστές και οι προπονητές των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων πρέπει να είναι μέλη των πρωτοβάθμιων συλλόγων της Π.Ο.Ε-Δ.Ο.Υ. και η ιδιότητά τους να αποδεικνύεται με το εκκαθαριστικό της μισθοδοσίας τους.

Οι σύλλογοι καλούνται να καταθέσουν στην Οργανωτική Επιτροπή τη δήλωση συμμετοχής (με πλήρη στοιχεία των υπευθύνων των ομάδων και τηλέφωνα αυτών), συνοδευμένη απαραίτητα με την κατάσταση αθλουμένων μελών, το αργότερο μέχρι την  Παρασκευή 11  Μαΐου  2018 και ώρα 16:00 μ.μ..

Άρθρο 4 - Γήπεδα Τέλεσης Των Αγώνων

Τα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων του πρωταθλήματος θα επιλεχθούν από τον Σύλλογο Δωδεκανήσου και την Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διοργάνωση του πρωταθλήματος.

Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα προκύψουν μετά την δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τρείς (3) ώρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Ο διοργανωτής Σύλλογος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα γήπεδα που θα οριστούν για να διεξαχθούν οι αγώνες (φωτισμός, καθαρά αποδυτήρια, ζεστό νερό κ.α.) και έχει την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα την Επιτροπή Αγώνα για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να υπάρξουν ή να προκύψουν.

Ο διοργανωτής Σύλλογος πρέπει να μεριμνήσει ώστε να διαθέτουν όλα τα γήπεδα ιατρούς και πλήρες φαρμακείο.

Στο πλαίσιο καλής φιλοξενίας ο διοργανωτής Σύλλογος οφείλει να προσφέρει στις φιλοξενούμενες ομάδες ένα κιβώτιο με 12-14 μικρά νερά.

Άρθρο 5 - Τρόπος Διεξαγωγής Αγώνων

 1. Οι ομάδες θα χωριστούν σε τρεις (3) ομίλους των τεσσάρων (4) ομάδων και θα διεξαχθούν τρεις (3) αγωνιστικές στην φάση των ομίλων. Οι αγώνες των ομίλων θα διεξαχθούν έως το βράδυ του Σαββάτου 12.05.2018.

 • Προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες των ομίλων και η καλύτερη δεύτερη όπου σχηματίζουν τους δυο ημιτελικούς αγώνες, που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 13.05.2018 το πρωΐ.

 • Tα ζευγάρια των ημιτελικών θα προκύψουν με κλήρωση με μοναδικό περιορισμό ότι θα δοθεί κλειδάριθμος για να μην αναμετρηθούν οι δύο ομάδες, οι οποίες θα προέρχονται από τον ίδιο όμιλο.

 • Κατάταξη για τις θέσεις 9-12 δεν θα πραγματοποιηθεί. Θα καταταχτούν στις θέσεις αυτές οι 4ες ομάδες των ομίλων και η χειρότερη 3η σύμφωνα με τους βαθμούς που συγκεντρώσανε στην φάση των ομίλων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπ’ όψιν τα κριτήρια που θα αναφερθούν σε επόμενο άρθρο.

 • Για τις θέσεις 5-6 θα παίξουν οι δύο 2οι που δεν προκρίθηκαν στους ημιτελικούς αγώνες .

 • Για τις θέσεις 7-8 θα παίξουν οι δύο καλύτεροι 3οι σύμφωνα με τους βαθμούς που συγκεντρώσανε στην φάση των ομίλων.

 1. Οι αγώνες θα διεξάγονται σε δύο ημίχρονα των 20 λεπτών με δέκα λεπτά ανάπαυλα.

 2. Τους αγώνες θα διαιτητεύσουν επίσημοι διαιτητές της Ε.Π.Σ. Δωδεκανήσου, τις αμοιβές των οποίων θα αναλάβει ο διοργανωτής Σύλλογος.

 3. Σε όλους τους αγώνες θα παραβρίσκονται υποχρεωτικά υπεύθυνοι Α' βοηθειών, οι οποίοι θα ορίζονται από την Υγειονομική Επιτροπή Δωδεκανήσου οι αμοιβές των οποίων θα καλύπτονται από τον διοργανωτή Σύλλογο.

 4. Κάθε ομάδα επιτρέπεται να δηλώνει στο φύλλο αγώνα συνολικά μέχρι δώδεκα (12) ποδοσφαιριστές και έχουν το δικαίωμα ν’ αγωνίζονται όλοι ελεύθερα και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα (π.χ. όποιος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται και γίνει αλλαγή στη διάρκεια του αγώνα, ο ίδιος μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί).

 5. Αγώνας που δεν θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της μίας εκ των αγωνιζόμενων ομάδων θα κατακυρώνεται υπέρ της ομάδας που δεν έχει καμμία ευθύνη για την μή πραγματοποίησή του και με σκορ 3-0.

 6. Σε περίπτωση αποβολής κάποιου ποδοσφαιριστή κατά την διάρκεια του αγώνα, η τιμωρία του θα εκτίεται στον συγκεκριμένο αγώνα, δηλαδή η ομάδα του θα αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός Ποδοσφαίρου 5Χ5 της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., συμμετέχοντας κανονικά στις επόμενες υποχρεώσεις της ομάδας του. Σε περίπτωση, όμως, που υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα (απόπειρα βιαιοπραγίας σε αντίπαλο ή σε διαιτητή), θα τιμωρείται παραδειγματικά και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.

 7. Ενστάσεις αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστών μπορούν να κατατίθενται στην Επιτροπή Κανονισμών και Ενστάσεων, το αργότερο τρείς (3) ώρες από την έναρξη του αγώνα.

Άρθρο 6 – Τελική Διάταξη

Το Πρωτάθλημα αυτό διέπεται από όσα ορίζει ο Κανονισμός Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 5Χ5 του Πολιτιστικού Τμήματος της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. (μαζί με το παράρτημά του).

Για οτιδήποτε προκύψει κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος αυτού υπεύθυνη να το διευθετήσει με αποφάσεις της, είναι η οργανωτική επιτροπή του 5ου Πρωταθλήματος ποδόσφαιρου 5Χ5 της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ..

Για την Διοικούσα Επιτροπή του Πολιτιστικού Τμήματος της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.

 

Ο Πρόεδρος

Ρέππας Χρήστος

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Χουνουζίδης Κωνσταντίνος