Εκτύπωση

Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. - Δήλωση συμμετοχής στην προκηρυγμένη Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες της Αξιολόγησης

Posted in Ανακοινώσεις ΠΟΕ ΔΟΥ

Logo POE DOY new

Η Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. συμμετέχει στην απεργία-αποχή από την ηλεκτρονική αξιολόγηση που έχει προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ώς έκ τούτου παρέχει ένα υπόδειγμα συμπλήρωσης της δήλωσης συμμετοχής σε αυτήν την απεργία-αποχή.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η διαδικασία αυτή αφορά μόνο όσους υπηρετούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Δ.Ο.Ε. - Κτηματικές, κ.ά.) και όχι στην Α.Α.Δ.Ε..

Εδώ θα βρείτε το έγγραφο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. μαζί με το υπόδειγμα δήλωσης συμμετοχής στην απεργία-αποχή από την ηλεκτρονική αξιολόγηση.