Εκτύπωση

Σύλλογος Ανατολικής Κρήτης - Καταγγελία της αναγκαστικής απόσπασης συναδέλφων στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου

Posted in Ανακοινώσεις Συλλόγων Νομών

Θέμα : «Καταγγελία της Αναγκαστικής Απόσπασης συναδέλφων στην ΥΕΔΔΕ Ηρακλείου»

Με την παρούσα επιστολή επανερχόμαστε στο με αριθμό Πρωτοκόλλου 22/2018 έγγραφό μας, με το οποίο θέσαμε ορισμένα ερωτήματα για την αναγκαστική απόσπαση των οκτώ (8) υπηρετούντων συναδέλφων στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου από τη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, τα οποία μέχρι σήμερα και παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας προς τους αρμόδιους, παραμένουν αναπάντητα:

1. Γιατί δεν ακουλουθήθηκε η συνήθης διαδικασία της δήλωσης αίτησης προτίμησης για απόσπαση;

2. Με ποιά κριτήρια επιλέχτηκαν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι και από ποιούς;

3. Γιατί δεν λήφθηκε υπόψη η προσωπική κατάσταση των συναδέλφων;

4. Γιατί η ανάγκη ενίσχυσης μίας υπηρεσίας θα πρέπει να υποσκάπτει την ομαλή λειτουργία μιας άλλης;

5. Γιατί αντίστοιχα συνάδελφοι από την Δ.Ο.Υ. που έχουν εκδηλώσει πρόθεση μετακίνησης προς την ΥΕΔΔΕ Ηρακλείου δεν έχουν μετακινηθεί ακόμα και στη θέση τους μετακινούνται άλλοι που ούτε αίτηση έκαναν, ούτε επιθυμούν τη μετακίνησή τους;

6. Γιατί τέλος δεν λήφθηκε υπόψη η υπηρεσιακή κατάρτιση των αποσπασθέντων συναδέλφων, καθώς το σύνολο σχεδόν των αποσπασθέντων συναδέλφων δεν έχει εμπειρία στον προληπτικό έλεγχο;

Θυμίζουμε ότι άμεσα την Τετάρτη 7 Ιουνίου εστάλησαν έξι μεμονωμένες αιτήσεις ανάκλησης της αντίστοιχης αναγκαστικής απόσπασης ενώ κατατέθηκαν και έξι αιτήσεις συναδέλφων που επιθυμούσαν να αποσπαστούν στην ΥΕΔΔΕ. Αυτό από μόνο του γεννά ερωτηματικά για το πώς λήφθηκε η με αρ. ΔΔΑΔ Β 1083839 ΕΞ 2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Το ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί είναι αν θεωρήθηκε περιττό να έχει προηγηθεί μία δημοσιευμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος προκειμένου να καλυφτούν οι όποιες υπηρεσιακές ανάγκες με συναδέλφους που επιθυμούσαν να αποσπαστούν;

Δυστυχώς δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά το γεγονός ότι μόνο η συγκεκριμένη απόφαση απόσπασης έχει ληφθεί χωρίς αίτηση των συναδέλφων ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τόσο προηγούμενες όσο και επόμενες, υπήρξε πρόσκληση ενδιαφέροντος.

 

Εδώ θα δείτε ολόκληρη την νέα ανακοίνωση-καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Ανατολικής Κρήτης.