Εκτύπωση

Υπόμνημα-επιστολή ελεγκτών της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης περί προβλημάτων του ελεγκτικού μηχανισμού

Posted in Ανακοινώσεις Συλλόγων Νομών

Οι υπάλληλοι του τμήματος Ελέγχου της Ζ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης απέστειλαν υπόμνημα αρμοδίως, με θέμα "Μή επίλυση των προβλημάτων του ελεγκτικού μηχανισμού και δημιουργία επιπλέον προβλημάτων με ανάθεση ελέγχων στο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, αρμοδιότητας των τελωνειακών αρχών".

Μπορείτε να δείτε το υπόμνημα-επιστολή των υπαλλήλων του τμήματος Ελέγχου της Ζ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης εδώ.