Εκτύπωση

Ενημερωτικό σημείωμα για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ. της 04/07/18

  Logo SAS  Facebook

Ενημερωτικό σημείωμα για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ. της 04/07/18

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αμέσως παρακάτω θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σύντομη περιγραφή των όσων
διαδραματίστηκαν στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ.
Σε γενικές γραμμές εκδηλώθηκε έντονη η ανησυχία για τις εξελίξεις στον κλάδο. Οι
περισσότεροι συμφώνησαν ότι τόσο η πολιτική ηγεσία όσο και η ηγεσία της Α.Α.Δ.Ε., σε
απόλυτη αρμονία, προωθούν από κοινού αλλαγές ιδιαίτερα αρνητικές για το θεσμικό πλαίσιο στο
οποίο εργαζόμαστε, κάτι που δεν ήταν κατανοητό από όλους σε προηγούμενα γενικά συμβούλια.
Για μία ακόμα φορά όμως εκτός τις κοινές διαπιστώσεις και τις ενδιαφέρουσες απόψεις, το
κεντρικό μας θεσμικό όργανο δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τρόπο σύνθεσης απόψεων, δράσεων
και παραγωγής ουσιαστικού έργου τουλάχιστον στα κεντρικά τρέχοντα ζητήματα. Αναλυτικά:

Αποτίμηση απεργίας - προγραμματισμός δράσης.

Τα αποτελέσματα της κλαδικής
απεργίας της 30.05.2018 χαρακτηρίστηκαν επιεικώς απογοητευτικά, καθώς το πανελλαδικό
ποσοστό της απεργίας δεν ξεπέρασε το 40%. Ειδικά στην Αττική, οι συνάδελφοι δεν πείστηκαν
για την αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα αυτού του τρόπου πίεσης προς την Διοίκηση.
Έκδηλη είναι η πεποίθηση δε, πως το διαίρει και βασίλευε που προσπαθεί να επιβάλλει η
διοίκηση, κυρίως μέσω των περιγραμμάτων θέσεων, ήδη έχει αρχίσει και διαφαίνεται, καθώς
δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά που σημειώθηκαν στις κεντρικές
υπηρεσίες και στα μεγάλα ελεγκτικά κέντρα (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π και Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) Η διάσπαση του
κλάδου αποτυπώνεται και στα διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής στην απεργία ανά υπηρεσία και
ανά τμήμα.
Επιτακτική είναι ανάγκη εξεύρεσης νέων τρόπων αντίδρασης πέραν της απεργίας και η
κατανόηση από το σύνολο των συναδέλφων πως οι επικείμενες αλλαγές αφορούν όλους και όχι
μέρος αυτών. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ κατάθεσε πρόταση ώστε να υπάρχει ομάδα διαχείρισης κάθε
κινητοποίησης όπου μέλη της Ομοσπονδίας θα είναι αποδέκτες όλων των προβλημάτων των
συναδέλφων, θα αναλαμβάνουν οργανωτικό ρόλο κάθε κινητοποίησης και θα συντελούν στην
καλύτερη αξιοποίηση αυτών των ενεργειών. Η διαδικασία αυτή θα βοηθούσε να ληφθεί υπόψη
από την ηγεσία της Ομοσπονδίας η πραγματική βούληση της βάσης και οι εναλλακτικές δράσεις
που επιθυμεί. Προς αυτήν την κατεύθυνση η Συνεργασία κατέθεσε ακόμα μία πρόταση για
αξιοποίηση αποτελεσμάτων προηγούμενης κινητοποίησης.


Νομική θωράκιση .

Στα μέσα Μαΐου η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ.
πραγματοποίησε συνάντηση με τον διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Μεταξύ άλλων συζητήθηκε και το
φλέγον θέμα της νομικής θωράκισης. Ένα ζήτημα το οποίο έπρεπε ήδη να έχει διευθετηθεί εν
όψει της παραγραφής των προτεραιοποιημένων υποθέσεων και της έναρξης της καλοκαιρινής
περιόδου, όπου οι προληπτικοί έλεγχοι βρίσκονται σε έξαρση και οι συνάδελφοι μας είναι
απροστάτευτοι απέναντι στο μένος των ελεγχόμενων. Ο Διοικητής μας ενημέρωσε πως το εν
λόγω σχέδιο έχει ήδη πάρει την έγκριση της Τρόικας και πως αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα
από την Βουλή. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ αντιλαμβανόμενη τη σημασία ψήφισής του κατέστησε σαφές
προς το Γ.Σ. πως οι πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να εντατικοποιηθούν με πιο
δραστικά μέσα. Για αυτό τον λόγο πρότεινε αποχή από όλους τους προληπτικούς ελέγχους
αρχής γενομένης από την 1η Αυγούστου, εφόσον πάρουμε την έγκριση για τη νομιμότητα της
αποχής από τον νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας κ. Καρούζο.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα επίκαιρα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην Μύκονο και
την Καστοριά.

Κινητικότητα – Μετατάξεις.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται αυξημένη κινητικότητα
προσωπικού προς την Α.Α.Δ.Ε., η οποία υποστηρίχτηκε πως πρέπει να πραγματοποιηθεί σε
εθελοντική βάση και με διαφάνεια μέσω των υπηρεσιακών συμβουλίων προκειμένου να
αποφευχθούν ενδεχόμενες αυθαιρεσίες. Αρκετοί δεν δίστασαν να καταγγείλουν τον αδιαφανή
τρόπο με τον οποίο η Διεύθυνση Προσωπικού διεκπεραιώνει ορισμένα ζητήματα που αφορούν
μετακινήσεις των υπαλλήλων της, για αυτό αποφασίστηκε να γίνει κατάληψη της Διεύθυνσης
Προσωπικού ως ένδειξη διαμαρτυρίας.
Σημείο αναφοράς αποτέλεσε η αυθαίρετη απόφαση μετακίνησης υπαλλήλων στην Δ.Ο.Υ.
Ηρακλείου Κρήτης και Πάτρας, όπως καταγγέλθηκε τεκμηριωμένα από το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ανατολικής Κρήτης. Το σύνολο του Γενικού Συμβουλίου υιοθέτησε το έγγραφο του ανωτέρω
Συλλόγου. Συνάδελφος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, που ήταν παρών όταν δόθηκαν
διευκρινήσεις από τον Διευθυντή Προσωπικού κ. Μάρα, τον κατήγγειλε ότι μπροστά στον κ.
Πιτσιλή δήλωσε ψευδώς ότι τήρησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Η διάθεση για αυθαίρετες καταπατήσεις δικαιωμάτων συναδέρφων διαφαίνεται σε
πολλαπλά επίπεδα καθώς σχολιάστηκε αρνητικά έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής το οποίο
παροτρύνει τις μονάδες ώστε να προβούν σε μείωση των αδειών εντός της θερινής περιόδου.

Περικοπές στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας

Για μία ακόμα φορά τέθηκε οικονομικό
θέμα με την μορφή του κατεπείγοντος, αναφορικά στο Ταμείο αυτό. Παρότι το πρόβλημα είναι
υπαρκτό εντούτοις υπάρχουν τεράστιες ευθύνες των προηγούμενων κομματικών διοικήσεων
της Ομοσπονδίας και του Ταμείου. Η Συνεργασία είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου πριν
από μια τριετία χωρίς ουσιαστική αντίδραση από κομματικά στελέχη παρατάξεων που ενώ είχαν
πλήρη απαλλαγή καθηκόντων, δεν έδωσαν ποτέ λύσεις που θα μπορούσαν να ανακουφίσουν το
Ταμείο. Μόλις μία μέρα πριν τη συνεδρίαση ενημερωθήκαμε πως αύξηση των συνδρομών
αποφασίζει μόνο το Γενικό Συνέδριο, δηλαδή σε 3 περίπου χρόνια από σήμερα. Αν οι ιθύνοντες
είχαν προνοήσει εγκαίρως, με μια μικρή μείωση των παροχών της ασφάλειας ζωής θα μπορούσε
να διατηρηθεί σχεδόν το σύνολο των υπολοίπων παροχών. Η Συνεργασία ζήτησε να υπάρξει
μία μικρή παράταση 2 μηνών προκειμένου να εξαντλήσουμε την πιθανότητα χρηματοδότησης
από τη διοίκηση, κάτι που δεν υπερψηφίστηκε.
Τελικά υπερψηφίστηκε ένα πακέτο από μειώσεις παροχών τις οποίες το Ταμείο ήδη έχει
κοινοποιήσει με βασικότερη περικοπή αυτή της ασφάλειας ζωής. Η Συνεργασία θα αναλάβει
όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες προκειμένου το Ταμείο Αλληλοβοήθειας να ενισχυθεί και να
συνεχίζει να λειτουργεί, καθώς είναι το μόνο ταμείο που ανήκει στον κλάδο μας.


ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ έθεσε θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης να συζητηθούν οι
πρόσφατες εκλογές στο Ταμείο, οι οποίες έγιναν με καταστρατήγηση του καταστατικού καθώς
δεν δόθηκε η δυνατότητα ψήφου όλων των μελών. Ο Πρόεδρος του Ταμείου δεν μπόρεσε να
δικαιολογήσει επαρκώς την καταστρατήγηση αυτή και επέρριψε την ευθύνη στην Ομοσπονδία
από την οποία, όπως υποστήριξε, είχε ζητήσει βοήθεια λόγω έλλειψης χρόνου, η οποία ποτέ
δεν του δόθηκε. Οι παρατάξεις ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ, ΑΣΚΙ δεν ψήφισαν την πρόταση θεωρώντας
ότι το ταμείο είναι αυτοδιοίκητο. Η παράταξη ΑΣΚΙ-ΑΚΕ τόνισε με έντονο τρόπο ότι αυτό ήταν
μία υπεκφυγή καθώς όλοι γνωρίζουν την μεγάλη αγωνία των συγκεκριμένων παρατάξεων
για το μοίρασμα των θέσεων και των απαλλαγών του ταμείου σε μία διαδικασία εκλογών-
παρωδία.
Η Συνεργασία τόνισε ότι εφόσον το Ταμείο απαρτίζεται αποκλειστικά από συνάδελφους, η
Ομοσπονδία θα έπρεπε να πάρει θέση και ότι οι ενωτικοί αγώνες στους οποίους όλες οι
παρατάξεις αναφέρονται, υπονομεύονται από μη δημοκρατικές διαδικασίες όπως αυτές που
τηρήθηκαν στις εκλογές του ταμείου. Τονίστηκε μάλιστα ότι η μέση οικογένεια στην επαρχία
καταβάλλει το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 300 ευρώ ανά έτος χωρίς μέχρι τώρα να έχει
ουσιαστικές παροχές και χωρίς να έχει την ελάχιστη εμπιστοσύνη στα κομματικά στελέχη που
διαχειρίζονται τα χρήματά τους.
Εκπρόσωπος της ΠΑΣΚΕ έμμεσα παραδέχτηκε την μη δημοκρατική διαδικασία που
ακολουθήθηκε αλλά θεώρησε ότι η παράταξή του αδικήθηκε στο μοίρασμα των θέσεων και
αναφέρθηκε ότι επί εποχής Γρίβα η «διανομή» θέσεων γινόταν με πιο δίκαιο τρόπο. Η
εξέλιξη αυτή κρίνεται πολύ αρνητική για εμάς καθώς το συμφέρον των συναδέλφων στην
επαρχία οδηγείται οριστικά στη διαγραφή από το Ταμείο, κάτι που ενδυναμώνει την
αναγκαιότητα να στηριχθεί το Ταμείο Αλληλοβοήθειας αφού οι συνάδελφοι οδηγούνται σταδιακά
στην ιδιωτική ασφάλιση.


Σύνδεση μισθού - περιγράμματα θέσεις εργασίας - ατομική στοχοθεσία

Στις 14/05/18, στη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής με τον κ. Πιτσιλή, πρωταρχικό θέμα
συζήτησης αποτέλεσε η σύνδεση μισθού με τα περιγράμματα θέσεων εργασίας και η ατομική
στοχοθεσία. Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. παρέμεινε αμετακίνητος στις θέσεις του. Ανέφερε πως
ο ιδρυτικός νόμος της Α.Α.Δ.Ε. προβλέπει ρητά ότι το ειδικό μισθολόγιο δύναται να εφαρμοστεί
μόνο μέσω περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και πως απαιτείται διάταξη νόμου η οποία θα
πρέπει να ψηφιστεί στην Βουλή. Στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο σχεδιαζόταν να θεσπισθεί το
νέο βαθμολόγιο κάτι που τελικά απετράπη. Ακολούθως συστάθηκε τριμελής επιτροπή
αποτελούμενη από τον κ. Διοικητή , τον κ. Τσακαλώτο και την κ. Γεροβασίλη. Η κυρία
Γεροβασίλη χαρακτήρισε απαράδεκτα τα περιγράμματα θέσεων εργασίας και τα «επέστρεψε»
πίσω. Υποστήριξε πως τα περιγράμματα χρήζουν βελτίωσης προκειμένου να εναρμονιστούν με
εκείνα του υπόλοιπου δημοσίου τομέα έτσι ώστε να εφαρμοστεί η διαδικασία της κινητικότητας
ανθρωπίνου δυναμικού. Μία κινητικότητα στην οποία, σύμφωνα με την κ. Γεροβασίλη, η
Α.Α.Δ.Ε. θα επιλέξει το προσωπικό που αυτή θέλει.
Πρόθεση της Διοίκησης μέχρι πρότινος ήταν η μισθολογική εξομοίωση των συναδέλφων
που δεν λαμβάνουν την προσωπική διαφορά να επιτευχθεί μέσω των περιγραμμάτων θέσεων
εργασίας. Στην πρόσφατη συνάντηση που έλαβε χώρα στις 18/06 με τον κ. Τσακαλώτο ο ίδιος
δήλωσε πως ενδέχεται να δοθεί ξεχωριστή λύση σε αυτό το ζήτημα μολονότι αυτό τον βρίσκει
αντίθετο.
Από ανεπίσημες πληροφορίες φαίνεται ότι ετοιμάζεται εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία
θα δοθεί η προσωπική διαφορά συναδέλφων που δεν την λαμβάνουν. Το Γενικό Συμβούλιο
αποφάσισε να εντείνει της πιέσεις του προς την Διοίκηση προκηρύσσοντας νέα συγκέντρωση
διαμαρτυρίας έως στις 25/7/18.
Ωστόσο αίσθηση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ο κ. Τσακαλώτος για πρώτη φορά
υιοθέτησε τα επιχειρήματα του κ. Πιτσιλή για ανάγκη διαχωρισμού ελεγκτών με διοικητικούς
υπαλλήλους, αίσθηση προκάλεσε η δήλωση Τσίπρα για στήριξη των αρχών της Α.Α.Δ.Ε., όπως
και το ενημερωτικό φυλλάδιο που μοίρασε ο Τσακαλώτος στα κόμματα όπου στην σελίδα 13
περιγράφεται η ξεκάθαρη πρόθεση δημιουργίας περιγραμμάτων θέσεων, σύνδεσης με νέο
βαθμολόγιο, σύνδεσης με μισθό με ατομικούς στόχους. Αίσθηση προκάλεσε ότι η πολιτική
ηγεσία και το Υπουργείο Οικονομικών ουδέποτε ήταν σε αντίθεση με τις προθέσεις Πιτσιλή
ενώ οι δήθεν διαφωνίες ήταν απλά για να δυσχεράνουν μια οργανωμένη αντίδραση της
Ομοσπονδίας που έτσι και αλλιώς πάντα παρουσιάζεται κατά γενική ομολογία πολλών γενικών
συμβούλων με μειωμένα αντανακλαστικά.
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ τόνισε για μία ακόμα φορά την ανάγκη σύστασης διαπαραταξιακής
επιτροπής που θα διαχειριστεί με οργανωμένη επιχειρηματολογία μία τέτοια προσπάθεια.
Άλλωστε στην πρόσφατη συνάντηση με την κ. Γεροβασίλη ζητήθηκε από την Ομοσπονδία να πει
τις απόψεις της γραπτώς για να εξεταστούν από την τριμελή επιτροπή. Δυστυχώς η
Ομοσπονδία σε όλες τις διεκδικήσεις της δεν έχει καταθέσει προτάσεις γραπτώς. Για την
διευκόλυνση μίας τέτοιας κατεύθυνσης η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ κατέθεσε πρόταση μίας δέσμης
επιχειρημάτων που αποδομεί την «μεταρρύθμιση» των ατομικών συμβάσεων με σκοπό να
υιοθετηθεί από το γενικό συμβούλιο και να αξιοποιηθεί σε τέτοιες προκλήσεις. Δυστυχώς για
μία ακόμα φορά δεν υπήρξε η αναμενόμενη ανταπόκριση.
Μία ανάλογη προσπάθεια έχει γίνει από την παράταξη της ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) αναφορικά με
τη σύμβαση εργασίας στον κλάδο μας, που για δεύτερη φορά φαίνεται να πέφτει στο κενό, για
ασήμαντους λόγους, όπως κι αν θα ονομάζεται (σύμβαση εργασίας, κλαδικό μισθολόγιο κ.λπ.) Η
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ πιστεύει ότι η μόνη δύναμη εγγύησης των διεκδικήσεών μας είναι η ενωτική μας
διάθεση. Άλλωστε η διάσπαση που «προσέφερε» ο κομματικός συνδικαλισμός τα τελευταία
χρόνια σε όλους τους κλάδους οδήγησε στο να πέσουν κάστρα προνομίων σε όλη την κοινωνία.

Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 2018

Μία αρνητική παρένθεση σε αυτό το Γενικό
Συμβούλιο ήταν η διαχείριση της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Ρόδο στα πλαίσια του
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 5χ5 Εφοριακών. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου της Ρόδου
επιβραβεύτηκε για την οργανωτική προσπάθεια αλλά σχολιάστηκε έντονα αρνητικά ότι
εκμεταλλεύτηκε την εκδήλωση και βράβευσε μόνο κομματικά στελέχη της ΠΑΣΚΕ, αγνόησε την
παρουσία της Ομοσπονδίας, ενώ βράβευσε τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. σε μία περίοδο έντονης
σύγκρουσης με αυτόν, ως προς τα επιβαλλόμενα περιγράμματα κ.λπ. Επίσης σχολιάστηκε
έντονα και η επιστολή που έστειλε προς τα μέλη της Ομοσπονδίας ως απαράδεκτη
συνδικαλιστικά. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δωδεκανήσων, παρά την αρνητική του στάση σε όλη
την διάρκεια της συζήτησης, στην απολογία του απέσυρε την επιστολή και ζήτησε συγνώμη για
τα όποια λάθη του. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ πιστεύει ότι όπου αναμιγνύεται το κομματικό στοιχείο και
η προσπάθεια κομματικής εκμετάλλευσης ή αυτοπροβολής μόνο προβλήματα δημιουργούνται.
Επίσης λήφθηκαν αποφάσεις ανανέωσης σύμβασης με την Νόμος και την Καμπύλη ΑΕΒΕ
και εγκρίθηκαν μικροέξοδα της Ομοσπονδίας

 


Στις αμέσως επόμενες ημέρες η Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων θα προβεί σε
έκδοση χωριστών θεματικών ανακοινώσεων, με σκοπό να ενημερωθούν καλύτερα οι συνάδελφοι
για τα διάφορα θέματα και κυρίως αυτό των ατομικών στόχων. Δυστυχώς τα θέματα που θα
μας απασχολήσουν στο επόμενο διάστημα δεν θα εξαντληθούν στα παραπάνω, αφού στο Γ.Σ.
έγιναν αναφορές σε ενδεχόμενη περαιτέρω συρρίκνωση των υπηρεσιών μας, είτε μέσω
κλεισίματος Δ.Ο.Υ. είτε μέσω μεταφοράς των αντικειμένων ελέγχου σε περιφερειακά κέντρα.
Επίσης διαφαίνονται προθέσεις για κινητικότητα μεταξύ περιγραμμάτων με συγκεκριμένη
χρονική διάρκεια στο κάθε περίγραμμα. Άραγε πόσο αυθαίρετα ή πόσο οργανωμένα θα γίνουν
όλα αυτά;

  Logo SAS  Facebook