Ανακοινώσεις ΔΣ Κέρκυρας

Εκτύπωση

Επιστολή του Συλλόγου Εφοριακών Κέρκυρας για την αναστολή λειτουργίας της ΥΕΔΔΕ Κέρκυρας

Posted in Ανακοινώσεις ΔΣ Κέρκυρας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΑΜΑΡΑ 13–49100 ΚΕΡΚΥΡΑ–ΤΗΛ: 2661363448 FAX: 2661034550

www.corfutax.blogspot.comemail:syllogoseforiakonkerkyras@yahoo.gr

                  

Κέρκυρα  01/12/2015

Αριθμός Πρωτοκόλλου Συλλόγου: 33/2015

 

ΠΡΟΣ:

Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Τρ. Αλεξιάδη

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Μπάκα

 

Βουλευτές Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Βάκη Φωτεινή

Θεοπεφτάτου Αφροδίτη

Καββαδά Αθανάσιο

Κοντονή Σταύρο

Παυλίδη Κωνσταντίνο

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Γαλιατσάτο

Δήμαρχο Κερκυραίων κ. Νικολούζο

 

Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ.

 

Ο.Τ.Υ.Ε

 

Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Εφοριακών

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας Τμήματος Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας (πρώην Σ.Δ.Ο.Ε. Ιονίων Νήσων)

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

με τα υπ’ αριθμ.  1058824/08.04.2014  και 1129240/27.10.2015 έγγραφα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αποφασίστηκε η  «σύσταση, ανασυγκρότηση και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων υπηρεσιών που θα ασκούν αρμοδιότητες που μεταφέρονται στην Γ.Γ.Δ.Ε. από το Σ.Δ.Ο.Ε».

Στα ανωτέρω έγγραφα αναφερόταν ρητά η σύσταση του Τμήματος Γ2 Ερευνών με έδρα την Κέρκυρα, υπαγόμενο στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Πατρών, στο οποίο Τμήμα μεταφερόταν οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ερευνών Κέρκυρας, του Σ.Δ.Ο.Ε. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και Βορείων Ιονίων Νήσων.

Ως εκ θαύματος όμως, σε νεώτερο έγγραφο του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Μπάκα, με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΔΑΒ Β 1150875 ΕΞ. 23.11.2015, το οποίο αναφέρεται στην προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλων, στην προτελευταία παράγραφο σημειώνεται ότι στα τμήματα της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ρόδου, Μυτιλήνης, Κέρκυρας και Καλαμάτας δεν γίνεται τοποθέτηση προσωπικού και η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών θα επανεξεταστεί μεταγενέστερα, με συνέπεια να αναστέλλεται, μεταξύ των άλλων, η λειτουργία του Τμήματος Κέρκυρας. Οι δε υπηρετούντες σε αυτό υπάλληλοι μεταφέρονται σε άλλες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. όπως η Δ.Ο.Υ. και το Τελωνείο Κέρκυρας. Από την μετακίνηση εξαιρέθηκαν δύο υπάλληλοι για τους οποίους δεν προβλέπεται η μετακίνησή τους στις ανωτέρω υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και για τους οποίους δεν λήφθηκε απόφαση-μέριμνα για την νέα υπηρεσία που τοποθετούνται. Υπενθυμίζουμε, ότι με τα νέα οργανογράμματα του Υπουργείου Οικονομικών, οι μόνες Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. οι οποίες συνεχίζουν τη λειτουργία τους είναι αυτές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.  Συνεπώς οι δύο αυτοί υπάλληλοι θα πρέπει να μετακινηθούν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη; Άραγε με ποιον τρόπο έγινε η επιλογή των υπαλλήλων που δεν μετακινούνται στη Γ.Γ.Δ.Ε.;  Σας υπενθυμίζουμε το έγγραφο του Συλλόγου Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 240/22-06-2015, το οποίο συνυπογράψατε ως Πρόεδρος του συλλόγου αυτού, με το οποίο εκφράζατε την αντίθεσή σας σε αδιαφανείς διαδικασίες χωρίς ενιαία και μετρήσιμα κριτήρια, αναφορικά στη μετακίνηση υπαλλήλων.

Εκτύπωση

Και ο Σύλλογος Κέρκυρας δεν συμμετέχει στην αξιολόγηση

Posted in Ανακοινώσεις ΔΣ Κέρκυρας

Μετά από τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εφοριακών Κέρκυρας, την Παρασκευή 18/07/2014,  αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η μη συμμετοχή στην λεγόμενη διαδικασία "αξιολόγησης" και η παράδοση των εκθέσεων αξιολόγησης στο ΔΣ του Συλλόγου, προκειμένου να διαβιβασθούν στη συνέχεια σε ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο, σύμφωνα με την προκηρυγμένη απεργία της ΑΔΕΔΥ. 

 

Εκτύπωση

Ανακοίνωση του Συλλόγου Κέρκυρας για τους ελεγκτές

Posted in Ανακοινώσεις ΔΣ Κέρκυρας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΑΜΑΡΑ 13–49100 ΚΕΡΚΥΡΑ–ΤΗΛ: 2661041442 FAX: 2661034550

www.corfutax.blogspot.com, email:syllogoseforiakonkerkyras@yahoo.gr

Κέρκυρα 05/05/2012

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3943/2011, συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονομικών θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους.