Γραμματεία

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε χρήσιμα άρθρα, διαταγές και έντυπα που αφορούν στο τμήμα της Γραμματείας, σε διοικητικά θέματα κλπ.

Εμφάνιση #
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Κατάλογος τηλεφώνων του συστήματος Σύζευξις του Υπουργείου Οικονομικών 17 Αυγούστου 2012