Προτάσεις Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων

Προτάσεις που έχουν κατατεθεί ή κατατίθενται προς επεξεργασία / ψήφιση από Συνδικαλιστικούς Φορείς ή τη Φορολογική Διοίκηση

Εμφάνιση #
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΠΡΟΤΑΣΗ #1 - Προσαρμογή διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) 12 Μαΐου 2022
Οι προτάσεις της Σ.Α.Σ. για το νέο μισθολόγιο της Α.Α.Δ.Ε. 05 Μαρτίου 2021
Προτάσεις για αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη λειτουργία των υπηρεσιών μας σε περίοδο πανδημίας 04 Μαΐου 2020
Προτάσεις-Ψηφίσματα της Συνεργασίας προς το Γ.Σ. στις 18.04.2019 18 Απριλίου 2019
Οι προτάσεις της Σ.Α.Σ. για τον προληπτικό έλεγχο 06 Φεβρουαρίου 2019
Προτάσεις της Συνεργασίας πριν το Γ.Σ. της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. στις 19.09.2018 17 Σεπτεμβρίου 2018
Προτάσεις της Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων Εφοριακών για τη Φορολογική Διοίκηση 27 Μαΐου 2015
Ποια αντιμετώπιση είχαν οι προτάσεις της Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων Εφοριακών στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε. – Δ.Ο.Υ. στις 11/7/2012 (συν μερικά σχόλια) 17 Ιουλίου 2012