Νέα - Ανακοινώσεις

Νέα και ανακοινώσεις από τους ανά την επικράτεια συμμετέχοντες στη συνεργασία

Εκτύπωση

Ψηφίζουμε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ, ψηφίζουμε Σ.Α.Σ.

Ανακοίνωση της Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων

για τις εκλογές του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Βασική επιδίωξη της τρόικας και όλων των κυβερνήσεων τα τρία τελευταία χρόνια είναι η απόλυση 150.000 δημοσίων υπαλλήλων, η εξάλειψη βασικών δικαιωμάτων μας, η εξαθλίωση και βέβαια η εκχώρηση του ελεγκτικού έργου των Δ.Ο.Υ. στους ιδιώτες.

Εκτύπωση

Απόσπασμα της εισηγητικής έκθεσεης του Προϋπολογισμού του 2012, αναφορικά στη φορολογική διοίκηση

Αναδιοργάνωση της Φορολογικής Διοίκησης
• Συνεχίζεται η συγκέντρωση και συγχώνευση ΔΟΥ στο πλαίσιο της χωροταξικής και λειτουργικής αναδιοργάνωσης των ΔΟΥ, με τελικό στόχο να παραμείνουν 120 ΔΟΥ μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Αυτό θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση πόρων τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε λειτουργι-κά έξοδα, στην προσαρμογή του οργανογράμματος στις σύγχρονες απαιτήσεις και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Εκτύπωση

Δελτίο Τύπου της ΓΓΠΣ, 01/11/2012

Νέες ευρείας χρήσης υπηρεσίες προς τους πολίτες, εντάσσει στο αμέσως επόμενο διάστημα στο TAXISnet, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με το Υπουργείο Οικονομικών με εναλλακτικούς τρόπους χωρίς να απαιτείται να επισκέπτονται τις Δ.Ο.Υ. Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθούν στο σύστημα οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Εκτύπωση

Επιστολή των εργαζομένων στη ΔΟΥ Αγίου Κήρυκου, αναφορικά στην αναδιοργάνωση των ΔΟΥ

Στην παρούσα ανάρτηση παρουσιάζονται δύο επιστολές που κοινοποιήθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ΔΟΥ μας. Η πρώτη εστάλη από τη συνάδελφο Αρετή Δρακάκη, με την οποία κοινοποιεί το πόρισμα για την αναδιοργάνωση των ΔΟΥ.

Η δεύτερη εστάλη ως απάντηση στην πρώτη επιστολή, από τους υπαλλήλους της ΔΟΥ Αγίου Κήρυκου.