ανακοινώσεις από το δευτεροβάθμιο όργανο, νέα σχετικά με τις δράσεις και τις δραστηριότητές του

2023.03.30 Συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΔΟΥ με τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή (και Διευθυντή της Επιχειρησιακής Δνσης Αττικής) του ΣΔΟΕ

Συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΔΟΥ με τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή (και Διευθυντή της Επιχειρησιακής Δνσης Αττικής) του ΣΔΟΕ, κο Κωνσταντέα, σήμερα 28.03.2023 όπου και ανέφερε τα:

2023.02.08 συνταγματικές οι ρυθμίσεις σχετικά με το σύστημα των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας διαχείρισης απόδοσης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ

Με την απόφαση ΣτΕ 164/2023 κρίθηκε ότι είναι συνταγματικές οι ρυθμίσεις σχετικά με το σύστημα των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας διαχείρισης απόδοσης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, απορρίπτοντας τη προσφυγή της ΠΟΕ-ΔΟΥ.