2023.03.14 απόφαση με την οποία κρίθηκε παράνομη η απεργία -αποχή από την αξιολόγηση που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ

 
Αυτή είναι η απόφαση με την οποία κρίθηκε παράνομη η απεργία -αποχή από την αξιολόγηση που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ. Όπως φαίνεται το Δικαστήριο δεν εξέτασε την ουσία αλλά την απέρριψε για τυπικούς λόγους διότι δεν κατατέθηκε από την ΑΔΕΔΥ αίτηση στον ΟΜΕΔ, όπως προβλέπει ο νέος συνδικαλιστικός νόμος (Χατζηδάκη).