2023.04.12 δοκιμαστική εκκαθάριση της Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος.

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΟΥ Ιωαννίνων (ενότητα: Βιβλιοθήκη -> προγράμματα) το xls αρχείο για τη δοκιμαστική εκκαθάριση της Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος.
Η άδεια χρήσης είναι προσωπική/μη εμπορική