2023.04.12 Αστεία πράγματα...

Ένας γιατρός εργασίας και ένας τεχνικός ασφαλείας πηγαίνουν σε μια από τις υπηρεσίες επιτέλους μετά από πολλές προσπάθειες των συνδικαλιστών οι οποίοι αυτό που κατάφεραν ήταν κάποιες ελάχιστες παραχωρήσεις με αποτέλεσμα τα χρήματα που διατέθηκαν να είναι ελάχιστα.
Ο γιατρός έλεγχε για πιθανούς κινδύνους υγείας ενός ο μηχανικός εξέταζε την ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος.
Καθώς περπατούσαν ανάμεσα στα γραφεία ο γιατρός πρόσεξε ότι υπήρχε πάρα πολλή σκόνη και σαβούρα η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει αλλεργίες και αναπνευστικά προβλήματα στους εργαζόμενους.
Ο μηχανικός από την άλλη πρόσεξε ότι υπήρχαν καλώδια διάσπαρτα στο δάπεδο δημιουργώντας κίνδυνο να σκονταψει κάποιος ή ακόμα και για να πάθει ηλεκτροπληξία όπως μετακινείται.
Λέει ο γιατρός στον τεχνικό ... "πρέπει να ασχοληθούμε οπωσδήποτε με τη σκόνη και τη σαβούρα γιατί προκαλούν αλλεργίες και αναπνευστικά προβλήματα."
Λέει ο τεχνικός" σωστά αλλά πρέπει επίσης να αναφερθούμε και στα καλώδια στο πάτωμα που δημιουργούν προβλήματα ασφαλείας"
Αφού το σκέφτηκαν λίγο ακόμα και μιλησαν και με τη διοίκηση αποφάσισαν να προτείνουν στους εργαζόμενους να φοράνε μάσκες και να κοιτάνε κάτω όταν περπατάνε.
Υπέβαλαν την έκθεσή τους, πληρώθηκαν και έφυγαν.
~Α.Ν.