Πρόταση για την ισότιμη πρόσβαση των μελών της επαρχίας στις κατασκηνώσεις

πρέπει επιτέλους να γίνει κάτι και για τα παιδιά της επαρχίας που βέβαια οι σύλλογοι πληρώνουν ίδια συνδρομή, και αυτή τη στιγμή δν απολαμβάνουν ισότιμα το δικαίωμα των παιδιών τους σε ασφαλείς και οικονομικές διακοπές. 
Επιβάλλεται, αν θέλουμε να γίνει βέβαια κάτι, αφενός να υπάρξει συνεννόηση των συλλόγων ώστε να βρεθούν τοπικές κατασκηνώσεις με τις οποίες υπό την καθοδήγηση και την βοήθεια της ομοσπονδίας θα δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα ανταλλαγής θέσεων ανάλογα με τη συμμετοχή και τις ανάγκες του κάθε συλλόγου. Οι τοπικοί σύλλογοι θα εντοπίσουν κατασκηνώσεις της περιοχής τους που δέχονται να συμμετέχουν και στην Αθήνα θα γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες.

~A.N.