2022.06.08 Ενημέρωση για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. της 26 Μαΐου 2022

8 Ιουνίου 2022
Ενημέρωση για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. της 26 Μαΐου 2022
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,

Με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα από δικής μας οπτικής γωνίας
πεπραγμένα του Γενικού Συμβουλίου, που συνεδρίασε την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η διαμορφωθείσα ατζέντα της συζήτησης αφορούσε τα εξής θέματα:

Ενημέρωση από την Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ) για τρέχοντα θέματα,

Αναδιοργάνωση υπηρεσιών-ΕΛΚΕ κλπ,

Ενημέρωση από την κα Κρητικού για θέματα GDPR,

Προληπτικοί έλεγχοι-βελτιώσεις,

Διεκδίκηση Π.Δ. για συναδέλφους του ΥΠΟΙΚ,

Προθεσμίες διεκπεραίωσης αιτημάτων φορολογούμενων,

Αλλαγή απόφασης για χιλιομετρική αποζημίωση Γενικών Συμβούλων,

Έγκριση Αποφάσεων ΕΕ και Έγκριση μικροδαπανών.


Πρωτολογία της Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΔΟΥ

Στην πρωτολογία της η Πρόεδρος της ΕΕ κάλυψε πολλά και διάφορα τρέχοντα θέματα, όπως
επιγραμματικά την υπεράσπιση του Νέου Μισθολογίου της ΑΑΔΕ, την διενέργεια «αξιολόγησης των δομών
της ΑΑΔΕ» από την παράταξη της ΑΚΕ, τις διατάξεις του υπό ψήφιση νέου νομοσχεδίου περί αξιολόγησης στο
Δημόσιο, το πάγωμα της απόδοσης της Προσωπικής Διαφοράς στους συναδέλφους του Υπουργείου
Οικονομικών, τα αποτελέσματα της συνάντησης με την Γενική Διευθύντρια της ΔΗΛΕΔ κας Σεχπερίδου, την
πάγια θέση της ΠΟΕ-ΔΟΥ εναντίον της δημιουργίας των ΕΛΚΕ, τον αποκλεισμό της ΑΑΔΕ από τον κύκλο
κινητικότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου, την ανακοίνωση του Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και
Χαλκιδικής για την αυθαίρετη απομάκρυνση συναδέλφων προϊσταμένων από τη ΔΟΥ Καλαμαριάς, το
επιτυχημένο διαδικτυακό σεμινάριο για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος για το Φορ. Έτος 2022 και
την διαμεσολάβηση της ΠΟΕ-ΔΟΥ στο θέμα της αμοιβής του Νομικού Συμβούλου της ομοσπονδίας κου
Καρούζου αναφορικά με την νομική εκπροσώπηση των υπαλλήλων στην καθαριότητα.

Θα αναφέρουμε εδώ μόνο τρία σημεία της ομιλίας της προέδρου της Εκτελεστικής, που κατά τη γνώμη μας
προκαλούν ενδιαφέρον:

Αναφορικά με την συμμετοχή στην αξιολόγηση του 2020, την συνέχιση της απεργίας-
αποχής από αυτήν και τα «ευεργετήματα» του Νέου μισθολογίου της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την
πρόεδρο της ΕΕ η αξιολόγηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο νέο μισθολόγιο, όπου
δεν υπάρχουν μειώσεις για κανέναν, η προσωπική διαφορά έγινε συντάξιμες αποδοχές, ξεκλείδωσαν τα

 
 

Ενημέρωση για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε. - Δ.Ο.Υ. της 26 Μαΐου 2022 2
μισθολογικά κλιμάκια και δόθηκαν αυξήσεις. Ανάμεσα στα επιχειρήματα της, τονίστηκε ιδιαίτερα η
πρόσφατη δικαστική απόφαση που δικαιώνει μισθολογικά του γιατρούς του ΕΣΥ αναφορικά με τις
μνημονιακές περικοπές διότι είχαν ενταχθεί σε ειδικό μισθολόγιο όπως είπε.
Η απεργία-αποχή από την αξιολόγηση πάντως παραμένει σε ισχύ, τονίζοντας παράλληλα ότι καμμία
απεργία δεν είναι υποχρεωτική. Αν το ποσοστό στην απεργία είναι υψηλό θα σημαίνει ότι οι συνάδελφοι
δεν δέχονται όσα πλέον ισχύουν. Ωστόσο δεν μπορεί να αποκρυφτεί το γεγονός ότι η μη συμμετοχή
σημαίνει επιστροφή στο πρότερο μισθολογικό καθεστώς της προσωπικής διαφοράς, κάτι που δεν
αποτελεί εκβιασμό σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΔΑΚΕ γιατί δεν υπάρχει όφελος από πλευράς
διοίκησης! Ακόμη κατηγόρησε για υποκρισία και φαρισαϊσμό όσες παρατάξεις προτιμούν την ομηρία
του κλάδου μέσω της διατήρησης της Προσωπικής Διαφοράς εκφράζοντας «επιπλέον υπερβολικές
απαιτήσεις» και γνωρίζοντας ότι αυτές δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν.

Επιπλέον κατηγόρησε για απαξίωση των θεσμών και των οργάνων εξαιτίας των πρωτόβουλων κινήσεων
παρατάξεων χωρίς θεσμική έγκριση από τα όργανα της ομοσπονδίας, για παράδειγμα την «αξιολόγηση
με επιφύλαξη» της ΔΑΣ και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των δομών της ΑΑΔΕ από την ΑΚΕ.
Το τελευταίο μάλιστα υποστήριξε πως ήταν μια πρωτοβουλία που αν περνούσε από τα όργανα μπορεί
να ψηφιζόταν. Ουδέν αναληθέστερο τούτου, να θυμίσουμε στους τυχόν διαθέτοντες μνήμη
χρυσόψαρου, ότι η πρωτότυπη πρόταση ήταν της Συνεργασίας, τέθηκε σε συνεδρίαση της ΕΕ
και στο προηγούμενο Γενικό Συμβούλιο, απορρίφθηκε δια της πλαγίας οδού (με λευκή
ψήφο), γιατί κατά την πάγια τακτική της διοικούσας πλειοψηφίας της ΠΟΕ-ΔΟΥ παραήταν καλή για
να την καταθέσει μια μικρή παράταξη και δεν «συμφέρει» οι μικρές παρατάξεις να φέρνουν
επιτυχημένες προτάσεις. Στη συνέχεια, καθαρά για λόγους εντυπώσεων την υιοθέτησε η ΑΚΕ
ως δική της πρόταση και την απαξίωσε τελείως αφού κατόρθωσε να της αφαιρέσει την
απαραίτητη επιστημονικότητα και κύρος, με αποτέλεσμα μοιραία να αγνοηθεί από τους
αξιολογούμενους. Είναι απαραίτητο κάθε διαδικασία αξιολόγησης με ερωτηματολόγιο να
χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες σαφείς κοινά αποδεκτές επιστημονικές αρχές εξασφάλισης
αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, ώστε να αποδεικνύεται η αξιοπιστία της και να μην αποτελεί μια
απλή προσπάθεια για τη δημιουργία πιέσεων, εντυπώσεων και την ενίσχυση ατομικών βιογραφικών.

Για τις διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα στοχοθεσίας,
αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας
διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα», το οποίο
ήταν σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου 2022, τονίστηκε με έμφαση
περισσή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του δεν θα αξιολογούνται πλέον οι υπάλληλοι των υπηρεσιών
παρά μόνο οι προϊστάμενοι και ότι δεν θα τίθεται ατομική στοχοθεσία, αλλά μόνο σε επίπεδο
διεύθυνσης. Και για να μην αναθαρρεύουμε, τονίστηκε ότι όπως προβλέπεται η αξιολόγηση αυτή δεν
θα ισχύει για υπηρεσίες που έχουν δικό τους σύστημα αξιολόγησης, όπως η ΑΑΔΕ. Σε αυτό το
σημείο η Πρόεδρος της ΕΕ τόνισε ιδιαίτερα ότι το γεγονός του ρητού αποκλεισμού των υπαλλήλων της
ΑΑΔΕ από το υπό θέσπιση νέο σύστημα αξιολόγησης δίνει ισχυρή επιχειρηματική βάση κατάργησης της
αξιολόγησης της ΑΑΔΕ και παρέχοντας για ακόμα μία φορά αυθορμήτως κάλυψη στον Διοικητή της
ΑΑΔΕ είπε αυτολεξεί ότι «ο Διοικητής προτιμάει να συμβαδίζει με τις αποφάσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών».

Τέλος ενημέρωσε το Γενικό Συμβούλιο ότι προγραμματίζεται για το προσεχές διάστημα εντός του Ιουνίου
2022 συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κο Σταϊκούρα, όπου θα γίνει εξαντλητικός διάλογος για την
κατάργηση των ΕΛΚΕ καθώς και για το θέμα παγώματος της απόδοσης της προσωπικής διαφοράς στους
συναδέλφους του Υπ. Οικονομικών, θέμα που αναλύεται εκτενώς παρακάτω στην σχετική ενότητα.

 
 

Ενημέρωση για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε. - Δ.Ο.Υ. της 26 Μαΐου 2022 3
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών-ΕΛ.ΚΕ.

Η Πρόεδρος της ΕΕ στην πρωτολογία της τόνισε ότι αποτελεί πάγια θέση της ομοσπονδίας η αντίθεση της
στην δημιουργία και στελέχωση των ΕΛΚΕ. Πρότεινε δε ως μέτρο αντίδρασης να γίνει εξαντλητικός διάλογος
με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την κατάργηση τους, αφού προηγηθεί
συνεννόηση με τους πιο εμπλεκόμενους άμεσα με το θέμα Συλλόγους Αττικής και Κυκλάδων και
Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-Χαλκιδικής για τον συντονισμό των ενεργειών τους.

Αντίδραση, συνεννόηση και συντονισμός την τρέχουσα περίοδο όπου ο Διοικητής έχει ήδη δρομολογήσει
την στελέχωσή τους και αφού στην προηγούμενη τηλεδιάσκεψη μαζί του εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση όπου
καταγραφόταν χωρίς καμμία αντίδραση από πλευράς της ομοσπονδίας ότι «όσο αφορά για άλλες
Οργανωτικές αλλαγές τύπου λειτουργία Ελεγκτικών Κέντρων μας είπε ότι δεν ακόμα έτοιμος για ανακοινώσεις
και όταν θα είναι θα μας ενημερώσει». Πόσο πιο υποκριτική στάση πλέον είμαστε αναγκασμένοι να
αποδεχτούμε;

Όλες οι άλλες παρατάξεις πλην της ΔΥΣΣΥΕ που εξαρχής είχε ξεκάθαρα ταχθεί υπέρ της δημιουργίας των
ΕΛΚΕ, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην δημιουργία και στελέχωση των ΕΛΚΕ εκδίδοντας μάλιστα και
φλογερές και αγωνιστικές ανακοινώσεις.

Υποδυόμενη τον ρόλο του ανανήψαντα Αποστόλου Παύλου καθοδόν προς την Δαμασκό, «πιστή διαχρονικά
στις θέσεις και τις απόψεις της» η παράταξη της ΔΑΚΕ είδε προσφάτως το δίκαιο του αιτήματος κατάργησης
των ΕΛΚΕ και τάχθηκε -όψιμα- ολόψυχα υπέρ αυτής της θέσης. Προφανώς απογοητεύτηκε από την
προηγούμενη ανακοίνωση του Φεβρουαρίου 2022 της ΠΟΕ-ΔΟΥ και την γενικότερη πολιτική κατευνασμού
και αποσιώπησης του θέματος. Κατάθεσε την ριζοσπαστική πρόταση να εκδοθεί καταγγελτική ανακοίνωση για
την δημιουργία των ΕΛΚΕ και να τεθεί ως θέμα συζήτησης στις επερχόμενες συναντήσεις με την πολιτική
ηγεσία και την ηγεσία της ΑΑΔΕ. Πιστή δε στη διγλωσσία της, τόνισε ότι κατά πάγια τακτική όταν και όποτε
διαφωνούν με κάτι, όταν αυτό εφαρμόζεται, οφείλει ως παράταξη να κάνει προτάσεις ώστε το όποιο εγχείρημα
να μην έχει άσχημες συνέπειες για τους συναδέλφους. Προφανώς υπάρχει ανακολουθία στα λεγόμενα του
εκπροσώπου στο Γενικό Συμβούλιο, στις ανακοινώσεις και τις πραγματικές προθέσεις της παράταξης της
ΔΑΚΕ. Να ενημερώσουμε λοιπόν ότι δεν γίνεται σήμερα αποδεκτό συνδικαλιστικά να είσαι «και με τον
αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα» και ότι τα Βιβλικά θαύματα είναι ακόμα πιο σπάνια στις μέρες μας.

Στη ΣΑΣ θεωρούμε ότι με βάση την προηγούμενη αποτυχημένη εμπειρία δημιουργίας Περιφερειακών
Ελεγκτικών Κέντρων στο παρελθόν, δεν θα είναι ευοίωνη και αποτελεσματική η σύσταση και λειτουργία νέων
Ελεγκτικών Κέντρων και θα προσθέσει προβλήματα εκεί που ήδη υπάρχουν, με κυριότερο τον αρνητικό
αντίκτυπο στους συναδέλφους. Το αντικείμενο του ελέγχου είναι κυριολεκτικά χαώδες και για τον λόγο αυτό οι
Δ.Ο.Υ., με τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα αποτελούν φυτώρια δημιουργίας ικανών ελεγκτών. Αν το
αντικείμενο του ελέγχου αφαιρεθεί από τις τοπικές Δ.Ο.Υ. αυτό θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο φοροδιαφυγής
από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αναρωτιέται ο κάθε καλόπιστος συνομιλητής, γιατί δεν εφαρμόζεται η
πρόταση των παρατάξεων «όλοι οι συνάδελφοι να γίνουν ελεγκτές» μέσα στο περιβάλλον των υφιστάμενων
ΔΟΥ και θα πρέπει να απαξιωθούν πλήρως αφού χάσουν τα αντικείμενα του Ελέγχου, του Δικαστικού και
λειτουργίες που μπορούν να εξυπηρετηθούν σε όγκο κεντρικά, όπως πρόσφατα δήλωσε ο Διοικητής στην
δημόσια ακρόαση του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Η ΣΑΣ έθεσε στο Γενικό Συμβούλιο το ερώτημά μας «γιατί δεν ανακοινώνουμε ως ΠΟΕ-ΔΟΥ
άμεσα την αποχή από την στελέχωση των ΕΛΚΕ», ερώτημα στο οποίο απάντηση δεν πήραμε ως
συνήθως. Για την παράταξη μας εκφράζεται ο φόβος, ότι όπως ακριβώς έγινε και με άλλα φλέγοντα
ζητήματα, θα ακολουθηθεί και στο θέμα των ΕΛΚΕ η ίδια πορεία: αντίδραση για το θεαθήναι,

 
 

Ενημέρωση για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε. - Δ.Ο.Υ. της 26 Μαΐου 2022 4
υποβάθμιση κάθε ουσιαστικής προσπάθειας αντίδρασης, προκήρυξη μονοήμερων απεργιών για
να φαίνεται ότι κάτι έγινε και να δικαιολογούν την ύπαρξή τους οι παρατάξεις του «αγώνα» και
τελικά πλήρης αποδοχή των τετελεσμένων.

Τρανή απόδειξη και επιστέγασμα της άποψής μας, αποτελεί το αποτέλεσμα της μυστικής ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας στην κοινά διαμορφωμένη πρόταση ΑΚΕ-ΔΑΣ για μονοήμερη απεργία στις 15 Ιουνίου 2022,
όπου κατεγράφησαν 17 ψήφοι «Λευκό», 11 ψήφοι «Υπέρ» και 2 ψήφοι «Κατά» της κοινής πρότασης. Η
πρόταση περιείχε από την ακύρωση των ΕΛΚΕ μέχρι μαζικές προσλήψεις, αυξήσεις μισθών, μείωση του ΦΠΑ,
κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, επαναπρόσληψη του προσωπικού καθαριότητας, διαφάνεια στις
κρίσεις προϊσταμένων και άλλα χρόνια αιτήματα τα οποία σύμφωνα με τις δυο παρατάξεις θα μπορούσαν να
κερδηθούν με μια μονοήμερη απεργία...

Ενημέρωση από την κα Κρητικού για θέματα
GDPR
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων
GDPR (ΕΕ ΓΚΠΔ 2016/676) εγκρίθηκε το 2016
και προέβλεπε μεταβατική περίοδο μέχρι τον Μάιο του 2018 οπότε και τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή. Με άλλα

λόγια, από τις 25 Μαΐου 2018 όλοι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων θα πρέπει να διαθέτουν και να έχουν

εφαρμόσει έν
α σύστημα συμμόρφωσης με την προστασία των δεδομένων στον οργανισμό τους. Αν και είναι
αλήθεια ότι εκείνη την εποχή πολύ λίγοι δημόσιοι οργανισμοί ήταν σε θέση να τηρήσουν αυτή την προθεσμία

για την αποτελεσματική συμμόρφωση και ότι οι ευρωπαϊκές εποπτικές
αρχές προστασίας δεδομένων ήταν
αρκετά επιεικείς, ωστόσο σήμερα 4 χρόνια από την καθολική εφαρμογή του ΓΚΠΔ, δεν υπάρχουν δικαιολογίες

που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν επαρκώς την ανύπαρκτη ή πλημμελή συμμόρφωση με τους κανονισμούς

προστασίας δεδομένων.

Στην σύντομη ομιλία της Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων (
Data Protector Officer-PO) της ομοσπονδίας
κυρία
ς Κρητικού, τονίστηκαν τα εξής:
Η ΠΟΕ-ΔΟΥ τόσο διοικητικά όσο και στα διάφορα τμήματα της (Ταμείο Αλληλοβοηθείας, Πολιτιστικό
Τμήμα, Φορολογική Επιθεώρηση) διαχειρίζεται πλήθος από χαρακτηρισμένα ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα (υγείας, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές παρατάξεις κτλ).

Η σύμβαση με την εταιρεία
TASEIS Management για την παροχή υπηρεσιών DPO είναι ετήσια και
προβλέπει υποστήριξη στο θέμα
τα συμμόρφωσης με τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών
δεδομένων μόνο για 4 ώρες τον μήνα. Η υποστήριξη αυτή έγινε μετ’ εμποδίων το περασμένο χρονικό

διάστημα εξαιτίας των περιορισμών μετακίνησης λόγω της πανδημίας
COVID 19. Μέχρι σήμερα δεν έχει
οριστεί
σαφές και καθορισμένο χρονοδιάγραμμα από πλευράς ομοσπονδίας για την ολοκλήρωση του
από σύμβαση έργου.

Δεν αποσαφηνίστηκε πλήρως σε ποιο στάδιο έχει επιτευχθεί η επιδιωκόμενη συμμόρφωση π.χ. αν έχει
ολοκληρωθεί το Αρχείο Εξαγωγής Δραστηριοτήτων ανά Τμήμα, αν έχει συνταχθεί Εγχειρίδιο
Ασφαλείας, αν έχουν συνταχθεί οι προβλεπόμενες από
GDPR Εκτίμηση Κινδύνου των πράξεων
επεξεργασίας δεδομένων και Εκτίμηση Επιπτώσεων, αν έχουν εγκριθεί και διαμορφωθεί οι σχετικές

Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κτλ.

Όσον αφορά την χρήση των υπηρεσιακών
e-mail για την αποστολή οποιουδήποτε ενημερωτικού
συνδικαλιστικού ή μη
υλικού, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του παραλήπτη, η υπεύθυνη
προστασίας δεδομένων εκτίμησε ότι πρόκειται για παράτυπη διαδικασία σε σχέ
ση με τις διατάξεις του
GDPR
.
Υπήρχε η πεπλανημένη πεποίθηση ότι το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και οι κατ’ αναλογία συνδικαλιστικές
οργανώσεις δημοσίων υπαλλήλων όπως η ΠΟΕ-ΔΟΥ, μένουν στο απυρόβλητο του ελέγχου από την Αρχή
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ).

 
 

Ενημέρωση για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε. - Δ.Ο.Υ. της 26 Μαΐου 2022 5
Αυτό που βγαίνει ως αβίαστο και άμεσο συμπέρασμα από την δράση της ομοσπονδίας αναφορικά με το
θέμα συμμόρφωσης στον
GDPR, μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: Too Little, Too Late. Δεδομένου της
σοβαρότητας του θέματος, οι λέξεις αδιαφάνεια και ανικανότητα από π
λευράς διοίκησης της
Ομοσπονδίας δεν μπορούν να μείνουν εκτός συζήτησης.
Πιστεύουμε ότι η ευθύνη για αυτή τη
σημαντική καθυστέρηση και το ελάχιστο έργο που έχει επιτευχθεί,
πρέπει να αποδοθεί στην πλειοψηφούσα
διοίκηση του συνδικάτου
μας, η οποία μας εκθέτει στον κίνδυνο επιβολής δαπανηρών διοικητικών προστίμων
που θα προκύψουν από τυχόν καταγγελία οποιουδήποτε υποκειμένου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

στην εποπτεύουσα Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Προληπτικοί έλεγχοι-Βελτιώσεις

Οι ελεγκτές των ΔΟΥ που συμμετέχουν σε συνεργεία προληπτικού ελέγχου εκτός έδρας δουλεύουν σε
εξαντλητικό ρυθμό πχ Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ημέρα και νύχτα, γυρίζουνε την Κυριακή το βράδυ
πολλές φορές σε μεταμεσονύκτια ώρα και το πρωΐ της Δευτέρας απαιτείται από τους Προϊσταμένους τους να
βρίσκονται στην υπηρεσία. Το δικαίωμα των ρεπό τους καταστρατηγείται και δεν τους παρέχεται κατά άδικο
και αυθαίρετο τρόπο. Και παράλληλα οι χρεωμένες πάνω τους υποθέσεις έλεγχου τρέχουν, με τις ασφυκτικές
προθεσμίες να πιέζουν. Εξαιτίας αυτής της ανορθόδοξης κατάστασης, οι συνάδελφοι εκφράζουν
διστακτικότητα να βγουν στον προληπτικό, κάτι που σημαίνει ότι επίκειται μια ακόμα μεγαλύτερη απαξίωση
αυτής της διαδικασίας και ξέρουμε πως απαξίωση σημαίνει ότι εν τέλει μπορεί να χαθεί από τα χέρια μας και
να περάσει σε άλλες υπηρεσίες ή ακόμα και σε ιδιώτες ανάλογα τις πολιτικές αποφάσεις. Εν όψει και της
καλοκαιρινής περιόδου στο θέμα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να τεθεί το θέμα της αύξησης των
αποζημιώσεων που αφορούν τα εκτός έδρας. Εφόσον καύσιμα και εστίαση έχουν ακριβύνει, ο συνάδελφος που
συμμετέχει σε συνεργεία προληπτικού ελέγχου δεν μπορεί να καλυφθεί με τις σημερινές αποζημιώσεις.

Αναφορικά με την κάλυψη εξόδων εντός έδρας σε περίπτωση εντεταλμένης υπηρεσίας, υπάρχει
ήδη ο ψηφισμένος νόμος ν.4336/2015 και η ερμηνευτική εγκύκλιος 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015, που τα
προβλέπουν αλλά δεν εφαρμόζονται λόγω μεγάλου διαχειριστικού και γραφειοκρατικού κόστους. Στις εν λόγω
διατάξεις προβλέπεται κάλυψη εξόδων ως χιλιομετρική αποζημίωση. Πρέπει λοιπόν να εξεταστεί η δυνατότητα
εφάπαξ αποζημίωσης μηνιαίως στον μισθό. Αυτή τη στιγμή μετακυλύεται ένα πολύ μεγάλο κονδύλι στον
εκάστοτε συνάδελφο, παρόλο που η Πολιτεία έχει προβλέψει για την κάλυψη του εξόδου από την Υπηρεσία.

Στο θέμα των Προληπτικών Ελέγχων και των βελτιώσεων θα επανέλθουμε σύντομα, αφού οι προτάσεις που
κατατέθηκαν στο Γενικό Συμβούλιο παραπέμφθηκαν για επεξεργασία στην επόμενη Εκτελεστική Επιτροπή.

Διεκδίκηση Π.Δ. για συναδέλφους ΥΠ.ΟΙΚ.

Η Πρόεδρος της ΕΕ στην πρωτολογία της ενημέρωσε το σώμα του Γενικού Συμβουλίου για την συνάντηση
με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Σκυλακάκη και την υπαναχώρηση του σχετικά με το θέμα της
απόδοσης της προσωπικής διαφοράς στους συναδέλφους του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Υπουργός αν και
είχε διαβεβαιώσει την ηγεσία της ομοσπονδίας για την άμεση νομοθετική επίλυση του θέματος, τελικά
υπέκυψε στις πιέσεις άλλων Υπουργών που διεκδικούν αυξήσεις για τους υπαλλήλους των Υπουργείων τους
κατά την επόμενη προεκλογική χρονιά. Η Πρόεδρος της ΕΕ επιχειρηματολόγησε υπέρ της άμεσης επίλυσης
του θέματος, διότι πολλοί συνάδελφοι παραιτούνται από τις θέσεις εργασίας τους στις υπηρεσίες του Υπ.
Οικονομικών εξαιτίας των χαμηλότερων αποδοχών, που λαμβάνουν για την ίδια παρεχόμενη εργασία με τον
διπλανό τους συνάδελφο. Ο Αναπληρωτής Υπουργός ζήτησε τα επιχειρήματα μας να κατατεθούν γραπτώς και
να υποβληθούν επίσης ως σχόλια στην διαβούλευση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου περί αξιολόγησης του
Δημοσίου Τομέα.

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ θα πρέπει να συντονίσει τις ενέργειες της με τις άλλες δύο ομοσπονδίες του Υπουργείου
Οικονομικών, προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοση της προσωπικής διαφοράς στους συνάδελφους του

 
 

Ενημέρωση για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε. - Δ.Ο.Υ. της 26 Μαΐου 2022 6
Υπ. Οικονομικών που δεν την λαμβάνουν, αίτημα που αποτελεί και ομόφωνη συνεδριακή απόφαση. Δεν θα
πρέπει να ολιγωρήσει η ομοσπονδία για την ικανοποίηση του δίκαιου αυτού αιτήματος, δεδομένου ότι ήδη
έχουμε εισέλθει σε προεκλογική τροχιά γενικών εκλογών και όλο και περισσότεροι φορείς θα θέτουν προς
ικανοποίηση μισθολογικά αιτήματα.

Αναφορικά με το άρθρο 28 του υπό ψήφιση προαναφερομένου νομοσχεδίου, το οποίο δίνει την δυνατότητα
αναστολής της μείωσης της προσωπικής διαφοράς κατά την μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων που την
λαμβάνουν, ειπώθηκε ότι η περίοδος εφαρμογής της αναφέρεται στην περίοδο από 1ης .6.2022 ως 31ης .5.2024
ενώ με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να αναπροσαρμόζεται η καταληκτική ημερομηνία
αναστολής. Η ΠΟΕ-ΔΟΥ θα πρέπει να διεκδικήσει την αναδρομική ισχύ της διάταξης για τουλάχιστον από την
αρχή του έτους.

Προθεσμίες διεκπεραίωσης αιτημάτων φορολογούμενων

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η εφαρμογή της Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με αριθμό
Α.1137/2020 έχει δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων στις υπηρεσίες και να δυσχεραίνει το καθημερινό έργο
των συναδέλφων που απασχολούνται στα Τμήματα Κεφαλαίου των ΔΟΥ. Η διαδικασία όπως εφαρμόζεται
σήμερα είναι χρονοβόρα, αντιπαραγωγική και έχει ξεκάθαρα μετατρέψει το φορολογικό αντικείμενο των
υπάλληλων σε απλή γραμματειακή υποστήριξη. Η ψηφιοποίηση που έχει επέλθει στο αντικείμενο αφορά
ΜΟΝΟ στην ηλεκτρονική ανάρτηση των δηλώσεων στους φορολογουμένους, αφού πρώτα οι συνάδελφοι
επιβαρύνονται επιπλέον με το έργο της ψηφιακής σάρωσης των Δηλώσεων, Πιστοποιητικών, Πράξεων
Προστίμων κτλ. Το υπόλοιπο αντικείμενο του τμήματος εξακολουθεί να παραμένει σε χειρόγραφη διαδικασία,
όπως ακριβώς συνέβαινε παλιότερα. Σαν κερασάκι στην τούρτα αποτελεί το γεγονός ότι ενώ η εργασία του
Τμήματος Κεφαλαίου έχει πολλαπλασιαστεί ποικιλοτρόπως, οι συνάδελφοι παραμένουν όμηροι της
δεσμευτικής προθεσμίας των τριών (3) ημερών που προβλέπεται από την απόφαση του Διοικητή και είναι
πιθανώς υπότροποι σε πειθαρχικά παραπτώματα μη τήρησης των προθεσμιών όχι εξαιτίας της βούλησής τους
αλλά λόγω του αντικειμενικά μεγάλου όγκου των υποθέσεων Κεφαλαίου που έχουν συσσωρευτεί στις ΔΟΥ.

Ο Διοικητής διαρκώς υποστηρίζει ότι έχει εκσυγχρονίσει τον οργανισμό της ΑΑΔΕ, παρέχοντας ψηφιακές
υπηρεσίες τόσο προς τους υπαλλήλους όσο και στους φορολογούμενους. Κομπορρημονεί ότι έχει οδηγήσει την
ΑΑΔΕ από την εποχή της ιππήλατης άμαξας στην εποχή του πολυτελούς αυτοκίνητου φανταχτερού κόκκινου
χρώματος με μεγάλη ιπποδύναμη και με έμβλημα αλογάκι που καλπάζει. Αποκρύπτει με μεγάλη επιμέλεια το
γεγονός ότι εξαναγκάζει τους υπαλλήλους-οδηγούς του να δουλεύουν εκτός ωραρίου εργασίας και πολλές
φορές και κατά τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να μειωθεί ο υπερβολικός όγκος δουλειάς που έχει
συσσωρευτεί, αναγκάζει τους υπαλλήλους να καταβάλλουν μέρος των εξόδων συντήρησης του πολυτελούς
οχήματος από την τσέπη τους και επιπλέον ζητάει ανά τριήμερο το γυάλισμα του αμαξιού, προκειμένου να
διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα το κύρος της ΑΑΔΕ!

Ανάλογα προβλήματα αναφορικά με την τήρηση ή μή των προβλεπόμενων προθεσμιών ανταπόκρισης στα
αιτήματα των φορολογουμένων, παρουσιάζονται σε όλα τα Τμήματα των ΔΟΥ αναφορικά με τις ψηφιακές
πλατφόρμες «Τα Αιτήματά μου» και «Τα Ραντεβού μου». Είναι καλοδεχούμενο το γεγονός ότι η Διοίκηση της
ΑΑΔΕ αποφάσισε από της 9 Μαΐου 2022 να καταργήσει την αποστολή
e-mail ως μέθοδο υποβολής αιτημάτων
από πλευράς του φορολογουμένου
, αλλά υπάρχει ακόμα πολύ δρόμος να διανυθεί μέχρι του σημείου της
ποιοτικής αναβάθμισης της δουλειάς των συναδέλφων αλλά και την παροχή εξυπηρέτησης υψηλών ποιοτικών

στάνταρτ στους φορολογούμενους. Ανασταλτικοί παράγοντες του όλου επιχειρήματος αποτελούν μεταξύ

άλλων η ανεπαρκής εκπαίδευση τόσο των συνα
δέλφων όσο και των φορολογουμένων μέσω ειδικής καμπάνιας
στην χρήση των ψηφιακών πλατφορμών, ο απαρχαιωμένος τεχνολογικός εξοπλισμός των υπηρεσιών και

κυρίως το διαρκώς γιγαντωμένο πρόβλημα της υποστελέχωσης και αποψίλωσης των περιφερειακών

υπηρεσιών της Α
ΑΔΕ.

 
 

Ενημέρωση για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε. - Δ.Ο.Υ. της 26 Μαΐου 2022 7
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι εξαιτίας του προβλήματος της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, με παρέμβαση
τους στο Γενικό Συμβούλιο δύο συναδέλφισσες από επαρχιακή ΔΟΥ εξέθεσαν εκτενώς την περιπέτεια και την
ψυχική και οικονομική αναταραχή που βιώνουν, λόγω της πειθαρχικής τους παραπομπής και της κατηγορίας
που αντιμετωπίζουν ως δημοσιονομικά υπόλογοι. Επισημαίνεται ότι η κατηγορία που τους αποδίδεται
είναι βαριά αμέλεια στην επίβλεψη των άμεσα εμπλεκομένων στο πειθαρχικό παράπτωμα
υφισταμένων τους ως Προϊστάμενοι και όχι άμεση εμπλοκή σε πειθαρχικό παράπτωμα. Το
δυστυχές αυτό παράδειγμα εμπλοκής τους αποδεικνύει περίτρανα ότι οποιοσδήποτε μπορεί να βρεθεί στην
δική τους δυσχερή θέση, μέσα από τις συνθήκες της υποστελέχωσης και του ελλιπούς διαθέσιμου χρόνου
ανταπόκρισης. Ελπίζουμε ότι όπως ο πρωτοβάθμιος Σύλλογος όπου ανήκουν οι συναδέλφισσες στάθηκε
έμπρακτα στο πλευρό τους, παρέχοντας τους ηθική, ψυχολογική και οικονομική στήριξη, κατά τρόπο ανάλογο
θα ανταποκριθεί και η ομοσπονδία στο αίτημα στήριξής τους.

Ομόφωνα Ψηφίσματα του Γενικού Συμβουλίου

Η αξιολόγηση στην Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2020, θέτει σαν προαπαιτούμενο την πραγματική εργασία σε
κάποια Υπηρεσία τουλάχιστον για έξι μήνες, προκειμένου να μπορεί κάποιος Υπάλληλος να συμμετέχει. Μια
σειρά Υπαλλήλων που διορίστηκαν με τη σειρά 1Γ/2017 (και όχι μόνο), ενώ εκφράζουν τη βούλησή τους να
συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης μέσω γραπτού αιτήματός τους, αποκλείστηκαν από αυτήν
καθώς τελούσαν, για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών εντός του έτους 2020, είτε σε άδεια λοχείας, είτε
σε άδεια εγκυμοσύνης, είτε σε άδεια ανατροφής τέκνου.

Δεδομένου του ότι, οι Υπάλληλοι της συγκεκριμένης σειράς θα πρέπει να βαθμολογηθούν μέσω της
αξιολόγησης με ποσοστό άνω του 85% για δύο συνεχόμενες χρονιές προκειμένου να χαρακτηριστούν ως
‘έμπειροι Υπάλληλοι’ και συνυπολογίζοντας την συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία της μητρότητας
(αρθ. 21 Συντάγματος) καθώς και την ευαισθησία με την οποία οφείλουμε να προσεγγίσουμε το
συγκεκριμένο ζήτημα, ζητάμε: α) Ειδικά για τους υπαλλήλους που τελούν σε καθεστώς άδειας λοχείας,
άδειας εγκυμοσύνης και άδειας ανατροφής τέκνου, τη μείωση του χρόνου πραγματικής Υπηρεσίας που
απαιτείται για τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση από τους έξι μήνες στο κατά το δυνατόν μικρότερο β)
για την ίδια κατηγορία Υπαλλήλων, την προσμέτρηση οποιονδήποτε δύο αξιολογήσεων ως συνεχόμενες
αξιολογήσεις.

Η ψηφισμένη ομόφωνα πρόταση αποτελεί συγκερασμό των επιμέρους προτάσεων που έθεσαν οι
παρατάξεις ΔΑΚΕ-ΔΥΣΣΥΕ ενώ εκτενώς και τεκμηριωμένα έθεσε το θέμα στην ομιλία της και η
εκπρόσωπος της ΣΑΣ.

Δημιουργία αυτοτελούς γραφείου του Μyaadelive στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα υπάγεται στον ίδιο
διατάκτη με τις ΔΟΥ της πόλης και έτσι θα μπορεί να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση λειτουργικών και άλλων
αναγκών της υπηρεσίας (Πρόταση ΔΑΣ),

Δημόσια ανάρτηση του ως καταρτιζόμενου από το αρμόδιο Συμβούλιο πίνακα κατάταξης υποψηφίων κατά
φθίνουσα σειρά βαθμολογίας όπως ισχύει και σε άλλους κλάδους του δημοσίου (Ν.4823/2021) (Πρόταση
ΔΑΣ),

Δημιουργία βάσης δεδομένων με στατιστικά στοιχεία όπου θα εμφανίζονται πόσοι συνάδελφοι με το
μισθολόγιο της ΑΑΔΕ πήραν αυξήσεις, πόσοι έμειναν στάσιμοι αυτή την στιγμή αλλά σε δύο χρόνια θα
ξεκινάει να τους δίνεται το κλιμάκιο, πόσοι δυστυχώς θα μείνουν καθηλωμένοι και πιθανόν μέχρι να
συνταξιοδοτηθούν, γιατί η ψηφισμένη με νόμο πλέον προσωπική διαφορά χωρίς ημερομηνία λήξης, είναι
κατά πολύ μεγαλύτερη από ότι τους δίνει το περίφημο μισθολόγιο.

 
 

Ενημέρωση για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε. - Δ.Ο.Υ. της 26 Μαΐου 2022 8
Σημαντική πληροφορία για την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων, να δούμε με πραγματικά στοιχεία και
στατιστικές αναφορές σε βάθος χρόνου και σύνδεση, με σύγκριση των κατηγοριών σε αντιπαραβολή με το
προτεινόμενο μισθολόγιο των τριών Ομοσπονδιών, τί διαφορές προκύπτουν και τί όφελος θα είχαμε από
αυτό, σε πραγματική απεικόνιση με αδιαμφισβήτητα στοιχεία (Πρόταση ΑΣΚΙ),

Ζητάμε την κατάργηση της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 2065/92. Σύμφωνα με την ανωτέρω οι υπάλληλοι
του Υπουργείου Οικονομικών που παραπέμφθηκαν να δικαστούν για το αίτημα της δωροδοκίας, τίθενται
υποχρεωτικώς σε αργία και λαμβάνουν το ένα τέταρτο των αποδοχών τους μέχρι την έκδοση αμετάκλητης
δικαστικής απόφασης.

Η παραπάνω πρόταση της ΣΑΣ ψηφίστηκε ομόφωνα επί της αρχής, προκειμένου να επεξεργαστεί
καλύτερα σε επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Αύξηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης των Γενικών Συμβούλων σε 0,25 € και αύξηση της ημερήσιας
δαπάνης τροφείων σε 40,00 € με την ανάγκη προσκόμισης των σχετικών αποδείξεων. Έγκριση του Γενικού
Συμβουλίου για άνοιγμα ξεχωριστών Τραπεζικών Λογαριασμών ανά Τμήμα της ομοσπονδίας μετά από
υπόδειξη της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΔΟΥ.

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ να διεκδικήσει από την ηγεσία της ΑΑΔΕ την αλλαγή της δεσμευτικής ημερομηνίας των 3
ημερών της απόφασης Α.1137/2020 σε ημερομηνία ανάλογη του όγκου εργασίας των υπηρεσιών κι όχι
μικρότερη από αυτή που ορίζεται στο άρθρο 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ν.2690/99, τουλάχιστον
έως ότου μειωθεί το συσσωρευμένο απόθεμα δηλώσεων Κεφαλαίου σε διαχειρίσιμο μέγεθος (Πρόταση
ΣΑΣ).

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ να παράσχει κάθε είδους ηθική και νομική συμπαράσταση, σε όσους συνάδελφους ελέγχονται
από δικαστικές αρχές ή πειθαρχικά συμβούλια για πράξεις ή παραλείψεις τους εντός των ασφυκτικών
προθεσμιών της απόφασης Α.1137/2020, τόσο σε παρελθοντικό όσο και μελλοντικό χρόνο (Πρόταση
ΣΑΣ).

Λοιπές Προτάσεις της ΣΑΣ σε ψηφοφορία

Να τεθεί από την Ομοσπονδία ΑΜΕΣΟ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ αίτημα προς τον κο Διοικητή για άμεση
καταβολή στο σύνολο των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ έκτακτου "επιδόματος αναπροσαρμογής", καθαρού ύψους
κατ' ελάχιστο ίσο με ένα βασικό μισθό. Δε ζητιανεύουμε, δε ζητάμε ψίχουλα χωρίς νόημα. Απαιτούμε από τη
Διοίκηση ευαισθησία στις παρούσες συνθήκες και πρόνοια για τις ανάγκες των υπαλλήλων της, μια πρόνοια
που η κεντρική κυβέρνηση δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα. Για το λόγο αυτό, ακόμα κι αν η απάντηση είναι
πως δεν υπάρχει διαθέσιμο ποσό στον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ, να ζητηθεί από την Κυβέρνηση σχετικό
κονδύλι.

Η πλειοψηφία των παρατάξεων ψήφισε λευκό, εκφράζοντας ως κύρια δικαιολογία ότι είναι υπέρ των
μόνιμων αυξήσεων μέσω του μισθολογίου και παραβλέποντας την επιτακτική ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του
εισοδήματος των συναδέλφων ως ανάχωμα στην καλπάζουσα ακρίβεια. Γι αυτό το λόγο προτίμησαν να
υπερψηφίσουν την πρόταση της ΔΗΣΣΥΕ για αύξηση του βασικού μισθού ΔΕ Κατηγορίας, κατά τρόπο
ανάλογο που αυξήθηκε ο βασικός μισθός του ιδιωτικού τομέα. Κατά την άποψή μας, ένα έκτακτο επίδομα είναι
πολύ πιο εύκολο να διεκδικηθεί και να κερδηθεί, σε σχέση με μια μόνιμη αύξηση, αλλά οι υπόλοιπες
παρατάξεις εξέφρασαν διαφορετική άποψη. Μένει να δούμε ποια θα είναι η τύχη της πρότασης που
υπερψηφίστηκε και αν αυτή θα διεκδικηθεί με ενέργειες από την ομοσπονδία ή θα μείνει ψηφισμένη στα
χαρτιά.

Η παράταξη της ΣΑΣ κατέθεσε στο Γενικό Συμβούλιο διάφορες άλλες προτάσεις, οι οποίες τελικά
αποσύρθηκαν από την ψηφοφορία προκειμένου είτε να επεξεργαστούν καλύτερα στην Εκτελεστική Επιτροπή

 
 

Ενημέρωση για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε. - Δ.Ο.Υ. της 26 Μαΐου 2022 9
διαπαραταξιακά είτε να τεθεί το αντίστοιχο θέμα στην ατζέντα του επόμενου Γενικού Συμβουλίου, άποψη με
την οποία συνταχθήκαμε ως παράταξη με στόχο όσο το δυνατόν ευρύτερη αποδοχή των προτάσεών μας. Τα
θέματα που αφορούσαν οι αποσυρθείσες προτάσεις μας είναι:

1. Ενίσχυση στην διαφάνεια της διαδικασίας τοποθέτησης Προϊσταμένων μέσω της υιοθέτησης μια
σειράς από κατάλληλα μέτρα, όπως : άμεση γνωστοποίηση στον υποψήφιο των μορίων της συνέντευξης με
το πέρας της διαδικασίας, εξέταση των υποψηφίων σε γκρουπ των τριών ατόμων και όχι μεμονωμένα,
διενέργεια της συνέντευξης στην αρχή κι όχι στο τέλος της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων,
γνωστοποίηση με εμφανή τρόπο των μορίων που λήφθηκαν κατά την συνέντευξη και κατάρτιση κοινού
πίνακα κατάταξης υποψηφίων, να επιτραπεί η ένσταση κατά του συνολικού αποτελέσματος μοριοδότησης,
σύσταση των Γνωμοδοτικών Συμβουλίων κατά τα 2/3 από μέλη του ΑΣΕΠ κι όχι με απευθείας επιλογή από
τον Διοικητή,

2. Να συζητηθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ η έκδοση
Προεδρικού Διατάγματος ή κανονιστικής απόφασης που θα επιτρέπει την εφαρμογή της τηλεργασίας
στην ΑΑΔΕ και στο Υπουργείο, υπό τις προβλέψεις του νόμου-πλαισίου 4807/21 «Θεσμικό πλαίσιο
τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις». Η
ανάγκη άμεσης συζήτησης του θέματος ενισχύεται από το γεγονός ότι σύμφωνα με πρόσφατα
δημοσιεύματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάει ήδη την επαναφορά της τηλεργασίας ως αντίμετρο για την
ενεργειακή ακρίβεια των καυσίμων.

3. Τεκμηριωμένες Προτάσεις σχετικά με τις συνθήκες διενέργειας του Προληπτικού Ελέγχου και την
αύξηση των αποζημιώσεων που λαμβάνουν οι συνάδελφοι που συμμετέχουν τόσο σε
συνεργεία Προληπτικού Ελέγχου όσο και κατά την διενέργεια Τακτικών Ελέγχων. Οι Προτάσεις
μας θα συζητηθούν στην Εκτελεστική Επιτροπή, όπου θα αναζητηθεί κοινός τόπος μεταξύ αυτών και των
προτάσεων για τον Προληπτικό Έλεγχο που έχουν καταθέσει οι παρατάξεις ΔΑΚΕ και ΔΥΣΣΥΕ.

Τέλος, υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η φορολογική πρότασή μας περί προσαρμογής των διατάξεων
της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και την επέκταση της νόμιμης
προθεσμίας της Φορολογικής Διοίκησης για επιστροφή φόρου στις 150 ημέρες, μόνο για την
περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει προσφύγει στην ΔΕΔ και η προσφυγή γίνεται δεκτή. Την
άρτια τεκμηριωμένη πρόταση μας μπορείτε να την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Συνεργασίας
www.sas-
eforiakon
.gr
Η Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων θα παραμείνει η φωνή και το βλέμμα αυτών που
νοιώθουν ότι δεν μπορούν να εκφραστούν μέσα από τις κομματικές παρατάξεις και θα συνεχίσει
να ασκεί γόνιμη κριτική, με στόχο το κύριο συνδικαλιστικό μας όργανο, η Ομοσπονδία, να
αρχίσει επιτέλους να αφουγκράζεται τις ανησυχίες της βάσης του, των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων
και των μελών τους.