2022.02.04 Περιγραφή Ψηφισμάτων 28ου Συνεδρίου Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. (2022)

Περιγραφή Ψηφισμάτων 28ου Συνεδρίου Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. (2022)

Στο Κοινό Ψήφισμα για την κατάργηση της ΑΑΔΕ και την επανένωση των
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών τονίστηκε επιγραμματικά ότι:
η λειτουργία της ανεξάρτητης «ΑΑΔΕ» ήταν και παραμένει προσχηματική, αφού η δημιουργία
του συγκεκριμένου μορφώματος αυτό που στην πραγματικότητα έφερε είναι η περισσότερη
αδιαφάνεια στη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης και τη δημιουργία ανεξέλεγκτων από
δομές και διαδικασίες κέντρων εξουσίας.

Η ΑΑΔΕ αποτελεί το όχημα για τον περιορισμό του
δημόσιου τομέα, τη μεταφορά αντικειμένων στους ιδιώτες και τη μεταφορά του κόστους
εξυπηρέτησης των φορολογουμένων, στους ίδιους τους πολίτες. Η ΑΑΔΕ αποτελεί το όχημα για
την πλήρη ανατροπή των εργασιακών σχέσεων στο σύνολο του δημοσίου, με τον περιορισμό
εφαρμογής του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, τη θεσμοθέτηση ατομικών συμβολαίων και
στόχων, την πολυδιάσπαση της μισθοδοσίας και την εφαρμογή μιας ‘’αξιολόγησης’’ στον πυρήνα
της οποίας βρίσκεται η εκχώρηση στους προϊσταμένους απόλυτων εξουσιών. ... H συλλογή των
φόρων πρέπει να είναι μέλημα του στενού δημόσιου τομέα. ... Το 28ο συνέδριο της ΠΟΕ ΔΟY
επαναβεβαιώνει τη θέση της ομοσπονδίας μας για την κατάργηση της ΑΑΔΕ και την επανένωση
των υπηρεσιών μας υπό την ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών.
Στο Κοινό Ψήφισμα για την ενίσχυση των Κτηματικών Υπηρεσιών της Δημόσιας
Περιουσίας τονίστηκε επιγραμματικά ότι: Οι υπηρεσίες της δημόσιας περιουσίας έχουν
τεράστια λειτουργικά προβλήματα με ελλείψεις προσωπικού, υποδομών και ασαφές
νομικό καθεστώς. Οι συνεχιζόμενες πολιτικές των περικοπών, έχουν επιβάλει τη μείωση
των εργαζομένων στο δημόσιο με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν υπηρεσίες που
λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό, με τεράστιο όγκο υποθέσεων να διαχειριστούν και
κίνδυνο να επωμιστούν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες λόγω παραγραφών, αλλά και να
χαθούν ιδιοκτησιακά δικαιώματα του δημοσίου μέσα από την εφαρμογή του
Κτηματολογίου. ....Απαιτείται άμεσα η κάλυψη των κενών να γίνει με νέες
προσλήψεις...... Η δημιουργία του υπερταμείου με το ν. 4389/16 και το άρθρο 196 με το
οποίο η κυριότητα όλων των ακινήτων του δημοσίου πέρασε στην θυγατρική της εταιρείας
ΕΤ.Α.Δ. ΑΕ, ως ενέχυρο στα χέρια των δανειστών (Ε.Ε., Δ.Ν.Τ.) για την εξυπηρέτηση του
χρέους, έδειξε στην πράξη ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έχει κανέναν ουσιαστικό έλεγχο

 
 

Σ.Α.Σ. Ενημερωτικό σημείωμα για το 28ο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. - σελίδα 2η
διαχείρισης των ακινήτων. Δεν μπορεί να ασκήσει κοινωνική πολιτική για να λύσει το
στεγαστικό πρόβλημα και να ανακουφίσει φτωχά νοικοκυριά, δεν μπορεί να στηρίξει
μικρομεσαίους αγρότες και επαγγελματίες, αφού αστικά και αγροτικά ακίνητα δεν του
ανήκουν. ....... ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ
Την κατάργηση του νέου υπερταμείου δημόσιας περιουσίας, την επαναφορά της
κυριότητας όλων των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου από την ΕΤΑΔ στο
υπουργείο οικονομικών.
Την κατάργηση της ΑΑΔΕ, την ενοποίηση του κλάδου. Ζητάμε μέχρι τότε να δοθεί η
δυνατότητα για μετακίνηση - μετάθεση συναδέλφων από και προς την ΑΑΔΕ, το ΣΔΟΕ και
τις κτηματικές υπηρεσίες, χωρίς τη διαδικασία της κινητικότητας.
την ενοποίηση του κλάδου και σε μισθολογικό επίπεδο, παλεύοντας για την κατάκτηση του
σχεδίου εργασιακών και ασφαλιστικών ρυθμίσεων των 3 ομοσπονδιών. Ζητάμε μέχρι τότε
να δοθεί άμεσα η προσωπική διαφορά στους νέους συναδέλφους με έμπρακτη αναγνώριση
του κατεξοχήν ελεγκτικού ρόλου των Κτηματικών υπηρεσιών και βελτίωση των
οικονομικών μας απολαβών μέσα από το σχέδιο εργασιακών και ασφαλιστικών ρυθμίσεων
των 3 ομοσπονδιών......
Το ψήφισμα για την κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη ψηφίστηκε από όλες τις
άλλες παρατάξεις πλήν ΔΑΚΕ και έχει ως εξής:
Η κυβέρνηση με τον ν. Χατζηδάκη κλιμακώνει τον πόλεμο στα συνδικάτα, στους
εργαζόμενους, στα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες. Με τον χουντικής έμπνευσης
ν. Χατζηδάκη, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτός επιβάλλει, ουσιαστικά
απαγορεύει τη δράση και τη λειτουργία των συνδικάτων ως προς το δικαίωμα των
εργαζομένων να αποφασίζουν τη λειτουργία τους και κάθε μορφή απεργιακής
κινητοποίησης. Μετά από μια σειρά αντεργατικούς νόμους, όπως αυτούς για την
περιστολή των λαϊκών συγκεντρώσεων και κινητοποιήσεων, τα αυξημένα ποσοστά για τη
λήψη απόφασης για απεργία, φέρνουν το νέο αντεργατικό έκτρωμα για να επιβάλουν
εργασιακό μεσαίωνα και να αντιμετωπίσουν με εργοδοτική, κρατική βία και καταστολή τον
«εχθρό λαό».
Δηλώνουμε ότι θα σηκώσουμε το γάντι, θα υπερασπίσουμε τη δουλειά και τα
εργασιακά μας δικαιώματα, όπως και το δικαίωμά μας στην ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, αναγνωρισμένο συνταγματικό δικαίωμα που θέλουν να καταργήσουν. .... Η
ομοσπονδία και οι σύλλογοί μας, με απόφαση του συνεδρίου, θα αθροίσουν τις δυνάμεις
τους με όλους τους εργαζόμενους, τα σωματεία, τις ομοσπονδίες και το τριτοβάθμιο
συνδικαλιστικό όργανο, στο αγώνα για την κατάργηση του ν. Χατζηδάκη. Η λειτουργία των
σωματείων και οι διαδικασίες τους, είναι υπόθεση των ίδιων των εργαζομένων που
εκπροσωπούν.