Ενημέρωση για την επίσκεψη Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ στην ΔΟΥ Ηρακλείου στις 4/8/2023

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023 επίσημη αυθημερόν επίσκεψη του Υφυπουργού Οικονομικών κου Θεοχάρη και του Διοικητή της ΑΑΔΕ κου Πιτσιλή στην ΔΟΥ Ηρακλείου.
Τα κυριότερα και πιο ενδιαφέροντα σημεία της συζήτησης μαζί τους, που ακολούθησε την περιήγηση τους στα Τμήματα της ΔΟΥ Ηρακλείου προκειμένου να χαιρετήσουν τους συναδέλφους, αφορούσαν τα εξής θέματα:
  • Ο Διοικητής αναφέρθηκε στις νέες ψηφιακές δραστηριότητες – λειτουργίες που θα ισχύσουν στις ΔΟΥ το επόμενο χρονικό διάστημα και αφορούν: την αυτοματοποίηση έκδοσης Φορολογικής Ενημερότητας με παρακράτηση ή Βεβαίωσης Οφειλής προς τους φορολογούμενους, την διενέργεια της επιστροφής φόρου εισοδήματος από την Κεντρική Υπηρεσία, την νέα διαδικασία απόκτησης ΑΦΜ μέσω της υποβολής αίτησης του ενδιαφερομένου (είτε για τον ίδιο είτε ενεργών ως εκπρόσωπος άλλων) αρχικά σε ψηφιακή πλατφόρμα και κατόπιν επαλήθευσης των στοιχείων είτε από το myaadelive είτε μετά από προσέλευση στην ΔΟΥ που τον βολεύει, την απώλεια κεντρικά των Ρυθμίσεων που δεν τηρούνται οι όροι τους προκειμένου να μην υπάρχει στρεβλή εικόνα ως προς τα ρυθμιζόμενα χρέη.
  • Στον Διοικητή επισημάναμε τις τεχνικές αστοχίες της πλατφόρμας «Τα αιτήματα μου», την έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης των συναδέλφων και το γεγονός ότι πολλές συναλλαγές δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί ως ζητούμενο στην πλατφόρμα, όπως για παράδειγμα η αίτηση διαχωρισμού χρεών που απευθύνεται στο Τμήμα Εσόδων, μια συναλλαγή με μεγάλο όγκο. Και ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ακόμα δεν έχουν ενσωματωθεί όλες οι δραστηριότητες που κάνουν οι ΔΟΥ, όπως χαρακτηριστικά ο ίδιος έθεσε με παράδειγμα την Αίτηση επιστροφής Φόρου Εισοδήματος η οποία δεν έχει προβλεφθεί. Μας παρότρυνε όπου επισημαίνουμε τέτοιες αστοχίες, να τις αναφέρουμε στη Φορολογική Περιφέρεια προκειμένου άμεσα να διορθώνονται. Επίσης τέθηκε στον Διοικητή το αίτημα για την μείωση του Ωραρίου Συναλλαγής των ΔΟΥ, προκειμένου να προλαβαίνουν οι συνάδελφοι να ασχολούνται και με back office λειτουργίες πέραν από την καθημερινή συναλλαγή στο γκισέ. Ο Διοικητής το απέρριψε με την δικαιολογία ότι δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη του συναλλασσόμενού κοινού στην ψηφιακή πλατφόρμα των αιτημάτων και μόλις αυτό συμβεί, θα το συζητήσει μελλοντικά.
Στον Διοικητή τέθηκαν από την παράταξη μας τρία ζητήματα που αφορούσαν: την υποστελέχωση των υπηρεσιών και την μείωση των οργανικών θέσεων, την αναλογική αναπροσαρμογή των ΠΘΕ κατωτέρων του προϊσταμένου των οργανικών μονάδων της ΑΑΔΕ μετά και από την παροχή αύξησης 30% στους τελευταίους με το νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο (Άρθρο 22 Παρ. 2 ν.5045/2023) και τον σχεδιασμό για την επέκταση της κεντρικοποίησης στην επαρχία.
  • Για την υποστελέχωση των υπηρεσιών και την μείωση των οργανικών θέσεων των οργανικών μονάδων μετά από απόφαση της Διεύθυνσης Οργάνωσης, ζήτημα που τέθηκε ενώπιον και του Υφυπουργού Οικονομικών ο οποίος ήταν παρών, αποφασίστηκε να γίνει επανέλεγχος και αναπροσαρμογή (fine tuning ήταν οι ακριβείς λέξεις) των οργανικών θέσεων, προκειμένου να εντοπιστούν και διορθωθούν οι αδικίες. Στην συζήτηση ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανατολικής Κρήτης έθεσε το χαρακτηριστικό παράδειγμα της ΔΟΥ Ηρακλείου όπου μειώθηκαν κατά δεκατρείς οι οργανικές θέσεις ενώ άλλες ΔΟΥ σε περιοχές με ίδια πληθυσμιακά κριτήρια παρέμειναν αμετάβλητες.
  • Ο Διοικητής τόνισε ότι γνωρίζει ότι η υποστελέχωση αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην λειτουργία της ΑΑΔΕ τόσο στις εφορίες όσο και στα τελωνεία, ότι έχει τεθεί από τον ίδιο επανειλημμένως στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Παρουσίασε δε και στατιστικά στοιχεία ότι στην ΑΑΔΕ αντιστοιχεί ένας υπάλληλος ΔΟΥ ανά 1.170 ενεργά ΑΦΜ ενώ ο μέσος όρος είναι ένας υπάλληλος ανά 725 ενεργά ΑΦΜ. Επίσης, ότι ενώ στην Ευρώπη το ελεγκτικό στελεχιακό δυναμικό προσεγγίζει το 34% του συνόλου των υπαλλήλων, στην Ελλάδα παραμένει χαμηλά στο 17%. Στο ερώτημα μας πως συνδυάζεται η παραδοξότητα να μειώνονται οι οργανικές θέσεις μας ενώ η Φοροδιαφυγή προσδιορίζεται από τα επίσημα χείλη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας στα 60 δις ΕΥΡΩ, αντέτεινε ότι αυτή η εκτίμηση είναι πολιτική και ότι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα εκτιμάται πολύ χαμηλά, περίπου στα 6-8 δις ΕΥΡΩ. Ανταπάντησα ότι ασχέτως από την εκτίμηση που έχει ο καθένας για το ύψος της, η Φοροδιαφυγή είναι υπαρκτό φαινόμενο, έχουν μεν γίνει σημαντικά βήματα για την μείωση της όπως η ευρεία χρήση τραπεζικών καρτών για τις πληρωμές και η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, αλλά χρειάζονται ακόμα πολλά περισσότερα χέρια Ελεγκτών προκειμένου να περιοριστεί.
  • Για το θέμα της παροχής αναλογικής αύξησης στα ΠΘΕ που είναι κατώτερα των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της ΑΑΔΕ μετά από την αύξηση κατά 30% του δικού τους ΠΘΕ από το νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο, ο Διοικητής τόνισε ότι δεν είναι αντίθετος αρκεί να πείσει η ομοσπονδία τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών κο Πετραλιά να αυξήσει τον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ αλλά δεν θα είναι η πρώτη του επιδίωξη. Τόνισε ότι κατά τον ίδιο προτεραιότητα αποτελεί η αύξηση του ποσού χρηματικής επιβράβευσης (bonus) των συναδέλφων, χωρίς όμως να δεσμευτεί για το ποσό και την αλλαγή του τρόπου χορήγησης του.
  • Για την επέκταση της κεντρικοποίησης των Λειτουργιών των ΔΟΥ στην επαρχία μέσα από την ίδρυση νέων οργανωτικών δομών (ΕΛΚΕ, ΚΕΒΕΙΣ, ΚΕΦΟΚ, ΚΕΦΟΔΕ) αρχικά επανέλαβε τα ήδη λεχθέντα από τον ίδιο, ότι αυτό το project επεκτείνεται χρονικά πέρα από την θητεία του, ότι πρόθεση της Διοίκησης της ΑΑΔΕ δεν είναι να ξεσπιτωθούν οι συνάδελφοι και ότι ο ίδιος μπορεί να συζητήσει κάποιες ιδέες χωρίς να αποτελούν δέσμευση για τον επόμενο Διοικητή της ΑΑΔΕ. Το project ΚΕΒΕΙΣ στην Αττική και αν αυτό επιτύχει, θα κρίνει και την πορεία των επόμενων σχεδίων.
  • Ανάμεσα στα παραδείγματα που ανέφερε ήταν αυτό του μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης της Αγγλίας, όπου σε χρονική περίοδο μιας δεκαετίας από 170 τοπικά γραφεία Εφορίας κατέληξαν σε 15 ενισχυμένες νέες οργανωτικές δομές, 2 εκ των οποίων παρέχουν «all inclusive» δραστηριότητες και απαριθμούν 5.000 υπαλλήλους. Του επισημάναμε ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση πέραν του ότι δεν θα γίνει δεκτή στην Ελλάδα από τις τοπικές κοινωνίες και τους συναδέλφους, δεν έχει και το ανάλογο «επιτυχές» αποτέλεσμα εξαιτίας του ιδιόμορφου γεωγραφικού ανάγλυφου και της νησιωτικότητας της χώρας, της δυσκολίας της μετακίνησης στην Επαρχία και του μεγάλου ποσοστού ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα που καθιστά την εσωτερική μετανάστευση δυσχερή.
  • Δυστυχώς, κατά την συζήτηση του θέματος αυτού ήταν απών ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο οποίος είναι και ο μόνος που μπορεί να μας ενημερώσει υπευθύνως για τα μελλοντικά σχέδια της επέκτασης της κεντρικοποίησης της ΑΑΔΕ στην επαρχία. Εγώ από την όλη συζήτηση κρατάω ως σταθερές τρία δεδομένα: α) την δεδομένη? πρόθεση για την επέκταση της κεντρικοποίησης εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, β) την διαφοροποίηση της επέκτασης και της μη αποδοχής ενός γενικού μοντέλου παρά ενός ειδικού που θα λαμβάνει υπόψη τις ξεχωριστές ιδιαιτερότητες κάθε γεωγραφικής περιοχής της Ελλάδας και γ) της ύπαρξης μακρόχρονης μεταβατικής περιόδου, όπου η δυνατότητα για παροχή υπηρεσιών μέσα από τηλεργασία εξετάζεται ως δυνατότητα.
  • Αναμφισβήτητα το θέμα είναι υπαρκτό στο τραπέζι του διαλόγου και για άλλη μια φορά ως ομοσπονδία δεν έχουμε αντίλογο, δεν έχουμε κάποιο οργανωμένο σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε την επιδιωκόμενη συρρίκνωση. Έτσι, εν μέσω νεφών, ιδεών και αβεβαιοτήτων πορευόμεθα. Χρειάζεται όμως ψύχραιμη αντιμετώπιση του θέματος από όλους μας, χωρίς κραυγές και πολεμικά λάβαρα και κυρίως με αντιπροτάσεις, με επιχειρήματα που θα διαφυλάττουν τα συμφέροντα όλων των συναδέλφων.