Ανακοινώσεις Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων

2020.04.06 Εργασιακά προβλήματα από την εξάπλωση του κορωνοϊού Covid 19

6 Απριλίου 2020


Εργασιακά προβλήματα από την εξάπλωση του κορωνοϊού Covid 19
Η εξάπλωση του κορωνοϊού (Covid 19) αποτελεί μια πρωτόγνωρη κατάσταση για τη χώρα μας και για
το κοινωνικό σύνολο (εργαζόμενους, πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες), που χρήζει άμεσης αντι-
μετώπισης.
Κάτι τέτοιο, δυστυχώς, δε συνέβη στην περίπτωση της Α.Α.Δ.Ε., δεδομένου ότι η απόφαση για τη λήψη
μέτρων που θα περιόριζαν την συναλλαγή με το κοινό πάρθηκε καθυστερημένα, ήτοι πέντε (5) ημέρες μετά
την αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πέραν τούτου, είναι γενική διαπίστωση ότι τα μέ-
τρα υγειονομικής προστασίας στις υπηρεσίες είναι ελλιπή και δυστυχώς δεν τηρούνται οι οδηγίες που δόθη-
καν.

2020.03.09 Η Κινητοποίηση των νέων συναδέλφων αφορά όλους μας

9 Μαρτίου 2020

Η Κινητοποίηση των νέων συναδέλφων αφορά όλους μας
Πριν από ακριβώς δύο χρόνια, και συγκεκριμένα στις 06.03.2018, είχε πραγματοποιηθεί από
τις τρεις Ομοσπονδίες (ΠΟΕ-ΔΟΥ, ΟΤΥΕ, ΟΣΥΟ) μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας με μαζική
συμμετοχή συναδέλφων από όλη την Ελλάδα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και με βασικό
αίτημα τη μισθολογική εξομοίωση των υπαλλήλων, που δεν λάμβαναν τότε την προσωπική διαφορά.
Η ικανοποίηση του αιτήματός τους ήρθε λίγους μήνες αργότερα με σχετική νομοθετική ρύθμιση.
Σαν να είμαστε θεατές στο ίδιο έργο την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 στις 16:00 έξω από το
Υπουργείο Οικονομικών διεκδικούμε πάλι τα αυτονόητα, δηλαδή την εξίσωση των αποδοχών των
υπαλλήλων που διορίστηκαν μετά τον Οκτώβριο του 2018, με των ήδη υπηρετούντων.
Είναι κατανοητό ότι δεν μπορεί να βρίσκεται συνέχεια το αίτημα αυτό στην ατζέντα των
διεκδικήσεών μας.
Πρέπει η πολιτική ηγεσία να προωθήσει άμεσα νομοθετική ρύθμιση που να επιλύει οριστικά
το ζήτημα αυτό για όλους τους υπαλλήλους που διορίστηκαν ή πρόκειται να διορισθούν στις
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, της Α.Α.Δ.Ε. και των υπολοίπων φορέων εποπτείας του
ίδιου Υπουργείου (στα πρότυπα της σχετικής ρύθμισης που αφορά τους υπαλλήλους του
Υπουργείου Ανάπτυξης).
Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους νέους συναδέλφους που υπηρετούν στην
ΦΟ.Τ.Α. και σε αυτούς που μετακινήθηκαν μέσω κινητικότητας στις υπηρεσίες μας και απαιτούμε
ίδια αμοιβή για ίδια εργασία. Μια αμοιβή που πρέπει να διαχωρίζεται από την ευθύνη της διοίκησης
για στοιχειώδη κάλυψη εξόδων των υπαλλήλων από την επαρχία, που εκπαιδεύονται στην Αθήνα.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμπαρασταθούν στο δίκαιο αίτημα των νεοδιορισθέντων
συναδέλφων για εξίσωση των αποδοχών τους με τους ήδη υπηρετούντες συμμετέχοντας στην
κινητοποίηση αυτή.
Τέλος, πέρα από την όποια νομοθετική πρωτοβουλία είναι υποχρέωση της Ομοσπονδίας να
διεκδικήσει δυναμικά το νέο ειδικό μισθολόγιο για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών
(και της Α.Α.Δ.Ε.), προτού οι εξελίξεις στο πεδίο αυτό μας προσπεράσουν.

 
 

 

 

2020.03.05 Ερωτήματα εν όψει της συνάντησης με τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

5 Μαρτίου 2020

Ερωτήματα εν όψει της συνάντησης με τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Με αφορμή την προγραμματισμένη συνάντηση εκπροσώπων της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. με τον
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., στη Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων θεωρούμε πως υπάρχουν κάποια
ερωτήματα τα οποία πρέπει να τεθούν από την πλευρά της Ομοσπονδίας :

2020.01.08 Ενημερωτικό σημείωμα για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-∆.Ο.Υ. της 18.12.2019

8 Ιανουαρίου 2020
Ενημερωτικό σημείωμα για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-∆.Ο.Υ. της 18.12.2019
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με το σημείωμα αυτό γίνεται μια προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης των όσων διαδραματίστηκαν
στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-∆.Ο.Υ. της 18ης ∆εκεμβρίου στην Αθήνα. Η συζήτηση
κινήθηκε όχι μόνο στην επικείμενη αξιολόγηση αλλά και στα τρέχοντα θέματα με σημαντικότερο από
αυτά τις χιλιάδες παραγραφόμενες εκκαθαρίσεις που κλήθηκαν οι συνάδελφοι να ολοκληρώσουν
τελευταία στιγμή μέχρι το τέλος του έτους.

2019.12.04 Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΝΤΑ (1ο μέρος) : Στη ∆ιοίκηση της Α.Α.∆.Ε. για την αξιολόγηση

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΝΤΑ (1ο μέρος) :
Στη ∆ιοίκηση της Α.Α.∆.Ε. για την αξιολόγηση
Η ηγεσία της Α.Α.∆.Ε. πρόσφατα βγήκε από τις κλειστές πόρτες της Καραγιώργη Σερβίας
με ένα και μόνο στόχο, την επιτυχή έκβαση της περίφημης αξιολόγησης. Για το λόγο
αυτό, έστειλε στους εργαζόμενους επιστολή εικοσιένα (21) σημείων, έδωσε συνεντεύξεις στον
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και στην συνέχεια ξεκίνησε περιοδείες μαζί με πολυμελή
αντιπροσωπεία σε όλη την Ελλάδα. Τόσα ταξίδια, τόσα έξοδα για έναν και μόνο λόγο να γίνει η
αξιολόγηση μέσα από την οποία θα γίνουμε όλοι καλύτεροι. Επιστρατεύτηκαν έννοιες
όπως «αμεροληψία», «διαφάνεια», «αντικειμενικό σύστημα», «κανένας αποκλεισμός»,
«σεβασμός στα χρήματα του πολίτη», «αποτελεσματικότητα» για να πεισθούν οι συνάδελφοι
να σταματήσουν την απεργία-αποχή και να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση που προωθεί η
Α.Α.∆.Ε.. Μέχρι και ο μισθός των συναδέλφων που δεν λαμβάνουν την προσωπική διαφορά θα
εξομοιωθεί μέσω της αξιολόγησης (είπαν). ∆ηλαδή, με ένα μαγικό φίλτρο όλα τα προβλήματα
θα λυθούν.
Ας τα δούμε όμως αυτά λίγο αναλυτικά :