Ανακοινώσεις Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων

2019.09.11 Οι ιδιωτικές εταιρείες στην Α.Α.Δ.Ε. και η επικίνδυνη αδιαφορία της Ομοσπονδίας

11 Σεπτεμβρίου 2019

Οι ιδιωτικές εταιρείες στην Α.Α.Δ.Ε. και η επικίνδυνη αδιαφορία της Ομοσπονδίας
Στις 30.08.2019 η παράταξη Α.Κ.Ε. έφερε στην επιφάνεια ένα έγγραφο από το οποίο
προκύπτει η εμπλοκή της ελεγκτικής εταιρείας PricewaterhouseCoopers (PwC) στην
εκπαίδευση του προσωπικού της ΑΑΔΕ και τις διαδικασίες λειτουργίας του Κ.Ε.ΟΦ.. Το θέμα
συζητήθηκε στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας που έγινε την Τρίτη
03.09.2019. Εκεί όλοι καταδίκασαν την προκλητικά ασυμβίβαστη παραχώρηση της διαδικασίας
εκπαίδευσης συναδέλφων σε ιδιωτική εταιρεία με αδιαφανείς διαδικασίες, θίγοντας μια σειρά από
σοβαρά ζητήματα :

2019.05.03 Ενημερωτικό σημείωμα για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. της 18.04.2019

03 Μαΐου 2019
Ενημερωτικό σημείωμα για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. της 18.04.2019
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με το σημείωμα αυτό θέλουμε να δώσουμε μια σύντομη περιγραφή των όσων διαδραματίστηκαν στο
τελευταίο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. στις 18 Απριλίου στην Αθήνα. Τα βασικά θέματα που
συζητηθήκαν είναι τα εξής :

2019.04.08 Προβληματική μισθολογική εφαρμογή και στο επίδομα παραμεθορίου

08.04.2019

Θέμα : “Προβληματική μισθολογική εφαρμογή και στο επίδομα παραμεθορίου”
Αν και παγκοσμίως η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και η αρχή της Ίσης
Αντιμετώπισης είναι βασικές έννοιες σε Διοικήσεις Οργανισμών που εφαρμόζουν βέλτιστες
πρακτικές, στην Α.Α.Δ.Ε. και στο Υπουργείο Οικονομικών μάλλον δεν ισχύει το ίδιο.
Οι υπάλληλοι που εργάζονται ή εργάστηκαν σε παραμεθόριους περιοχές έχουν υποστεί μείωση
του μισθού τους στις περισσότερες περιπτώσεις λόγω του επιδόματος παραμεθορίου, που αντί να
προσαυξήσει το μισθό σε καθαρή αξία, μειώνει παράλληλα την προσωπική διαφορά και έτσι δεν
υπάρχει καμμία αύξηση. Μάλιστα υπάλληλος που μετακόμισε από παραμεθόριο σε άλλο μέρος της
Ελλάδας “κουβαλάει” καθαρή την μείωση αυτή για πάντα, έχοντας υποστεί πραγματική μείωση
μισθού σε σχέση με έναν υπάλληλο ίδιων προσόντων που δεν υπηρέτησε σε παραμεθόριο περιοχή.
Αντί λοιπόν να εκδοθεί σε απλά ελληνικά μία ενιαία και κατανοητή οδηγία, ώστε όλοι οι
συνάδελφοι που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις (χρόνια προϋπηρεσίας, ίδια κατηγορία, ίδιο
μισθολογικό κλιμάκιο, ίδιο αριθμό τέκνων κ.λ.π.) να λαμβάνουν τα ίδια χρήματα, δημιουργήθηκαν
ξανά νέες μισθολογικές διαφορές.

2019.04.03 Η θέση της Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων για την αξιολόγηση

3 Απριλίου 2019

Η θέση της Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων για την αξιολόγηση
Πρόσφατα δημοσιεύθηκε και διανεμήθηκε στους συναδέλφους η κανονιστική απόφαση για το
νέο σύστημα αξιολόγησης (ΔΔΑΔ Ε1191816, ΦΕΚ Β ́ 6225/2018). Το περιεχόμενό της όμως ήταν
γνωστό εδώ και καιρό και η Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων έχει προβεί ήδη σε δύο σχετικές
ανακοινώσεις (στις 15 και 20 Δεκεμβρίου του 2018), τόσο για τον προσχηματικό διάλογο της
Διοίκησης με τους εργαζομένους όσο και για τις δυσμενείς επιπτώσεις ενός τέτοιου συστήματος στο
εργασιακό μας περιβάλλον. Είναι πραγματικά αποκαρδιωτικό η Διοίκηση να λαμβάνει αποφάσεις
αγνοώντας καταφανώς τα δομικά προβλήματα του κλάδου και αντί αυτού να θεσμοθετεί
πρόσθετες και πιο σύνθετες διοικητικές διαδικασίες που επιβαρύνουν το έργο των υπαλλήλων και
υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας.
Εγείρονται εύλογα ερωτήματα :

2019.02.06 Οι προτάσεις της Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων για τον προληπτικό έλεγχο

06 Φεβρουαρίου 2019

Οι προτάσεις της Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων για τον προληπτικό έλεγχο
Η Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να επισημάνει με σαφήνεια
θεσμικές αδυναμίες στο εργασιακό περιβάλλον των συναδέλφων και να καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων που ταλανίζουν τους συναδέλφους. Αναφορικά στον
προληπτικό έλεγχο, οι περισσότεροι συνάδελφοι αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχει ένα οργανωμένο θεσμικό
πλαίσιο που να ορίζει τους τρόπους και τις διαδικασίες επίτευξης των στόχων ενός τόσο σημαντικού
είδους ελέγχου. Απαραίτητη σε αυτή την προσπάθεια είναι η εμπειρία του παραγωγικού κορμού των
υπηρεσιών, που η Διοίκηση μέχρι τώρα επανειλημμένα αγνοεί.
Σκοπός του προληπτικού φορολογικού ελέγχου