2018.03.10 Ανακοίνωση-Ενημέρωση για την συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών στις 06.03.2018

Ημερομηνία : 10.03.2018
Ανακοίνωση-Ενημέρωση της Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων (Σ.Α.Σ.)

για την συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών στις 06.03.2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η άποψη της Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων για την τακτική του “διαίρει

και
βασίλευε” της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με
την μισθολογική διαφοροποίηση συναδέλφων, είναι ότι θα δημιουργήσει ούκ ολίγα

προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και συνοχή των υπηρεσιών μας. Πολύ πιθανόν δέ

να οδηγήσει και σ
ε εκρήξεις οργής και μένους από την πλευρά των φορολογουμένων
προς το σύνολο των υπαλλήλων και σε κάθε έναν μας ξεχωριστά, διότι θα υπάρξει η

αντίληψη ότι κάθε καταλογισμός, πρόστιμο, κατάσχεση, πλειστηριασμός κ.ο.κ.

προσφέρει επί πλέον μισθό ή “bonus” σε
αυτόν που τα διενεργεί.