Οι προτάσεις της Σ.Α.Σ. για τον προληπτικό έλεγχο

Από :Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων Εφοριακών (Σ.Α.Σ. Εφοριακών)

6 Φεβρουαρίου 2019

Προς : 1) Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

2) Προϊστάμενο Δ/νσης Ελέγχων της Α.Α.Δ.Ε.

Κοινοποίηση : Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.

Οι προτάσεις της Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων για τον προληπτικό έλεγχο

Η Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να επισημάνει με σαφήνεια θεσμικές αδυναμίες στο εργασιακό περιβάλλον των συναδέλφων και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων που ταλανίζουν τους συναδέλφους. Αναφορικά στον προληπτικό έλεγχο, οι περισσότεροι συνάδελφοι αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχει ένα οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο που να ορίζει τους τρόπους και τις διαδικασίες επίτευξης των στόχων ενός τόσο σημαντικού είδους ελέγχου. Απαραίτητη σε αυτή την προσπάθεια είναι η εμπειρία του παραγωγικού κορμού των υπηρεσιών, που η Διοίκηση μέχρι τώρα επανειλημμένα αγνοεί.

Σκοπός του προληπτικού φορολογικού ελέγχου

Σύμφωνα με τη Διοίκηση ο προληπτικός έλεγχος αποσκοπεί στη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών, στη βελτίωση της συμμόρφωσης και εν τέλει στην αύξηση των δημοσίων εσόδων. Σε αυτό λίγοι διαφωνούν. Επιτυγχάνονται όμως οι παραπάνω στόχοι;

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στον έλεγχο αυτόν, συνάδελφοι, προϊστάμενοι και Διοίκηση σιωπηλά αποδέχονται ότι ο προληπτικός έλεγχος -επιεικώς- δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Χωρίς τα κατάλληλα μέσα, χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό, χωρίς νομική προστασία των ελεγκτών, με ακατάλληλη και κυρίως ελάχιστη εκπαίδευση, με ασάφεια στην ερμηνεία των διατάξεων και με κακή διαχείριση στον τρόπο που αξιοποιούνται οι υπάλληλοι, ο προληπτικός έλεγχος εκτελείται πρόχειρα με στόχο κυρίως μικρομάγαζα όπως καφετέριες και εστιατόρια κ.ά., μόνο και μόνο για να εκδοθούν τα δελτία τύπου με τις επιτυχίες της Α.Α.Δ.Ε. και για να γεμίσουν τον άδειο χρόνο τους οι ειδήσεις των 20:00, περνώντας τα χειρότερα μηνύματα φορολογικής συμμόρφωσης προς τους φορολογούμενους. Η φορολογική βάση από την λειτουργία του προληπτικού ελέγχου συνεχώς συρρικνώνεται.

Η Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν άμεσα αλλαγές για όλα τα παραπάνω τα οποία θα πρέπει να συνδυαστούν με μείωση των φορολογικών βαρών, με την παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις και κυρίως με καίριες νομοθετικές αλλαγές.

Αστοχίες του υφιστάμενου πλαισίου

Νομοθετικό πλαίσιο. Η μεγαλύτερη αστοχία σε κάθε μορφής έλεγχο είναι όταν εισάγεις σε ένα φορολογικό σύστημα μία σημαντική νομοθετική αλλαγή αλλά ταυτόχρονα δεν προετοιμάζεις ανάλογα τα εμπλεκόμενα μέρη που θα την εφαρμόσουν. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι της φορολογικής αρχής, κατά την πολυετή εφαρμογή του Κ.Β.Σ. είχαν μυηθεί σε μία διαδικασία όπου στον προληπτικό έλεγχο το βάρος της απόδειξης για οποιαδήποτε φορολογική παράβαση ήταν υποχρέωση της αρχής που διενεργούσε τον έλεγχο, με προαπαιτούμενο ο φορολογούμενος να τηρούσε κατά γράμμα ένα γραφειοκρατικό σύστημα τήρησης βιβλίων με θεωρημένα βιβλία και στοιχεία.

Χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία -από το 2015- ένα νέο σύστημα τήρησης βιβλίων και στοιχείων καθιερώθηκε (Ε.Λ.Π.), όπου σε οποιοδήποτε έλεγχο το βάρος της ευθύνης για την τήρηση ενός αξιόπιστου λογιστικού συστήματος βαρύνει την επιχείρηση. Η τελευταία, έχει απαλλαχτεί πλέον από γραφειοκρατικές διαδικασίες και θεωρήσεις βιβλίων και στοιχείων αλλά είναι υποχρεωμένη με τεκμήρια να αποδείξει όλα τα λογιστικά γεγονότα που συνδέονται με κάθε συναλλαγή, θέτοντας -η ίδια- δικλίδες ασφαλείας που θα εξασφαλίζουν οποιαδήποτε ελεγκτική επαλήθευση (άρθρο 5 Ε.Λ.Π.). Η κοσμογονική αυτή αλλαγή για τα ελληνικά δεδομένα τελικά έμεινε ανεφάρμοστη στην πράξη, με αποτέλεσμα όσες επιχειρήσεις τηρούσαν πρόσθετα βιβλία με το προηγούμενο καθεστώς να βρίσκονται ανεξήγητα σε φορολογική ασυλία, περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την φορολογική ύλη του προληπτικού ελέγχου και κατ΄ επέκταση του μερικού ελέγχου. Είναι χαρακτηριστική η απόγνωση πολλών εποπτών και ελεγκτών για αδυναμία πλέον ουσιαστικού ελέγχου σε περιπτώσεις κλάδων όπως συνεργεία επισκευής οχημάτων, ιατρών, κλάδων του τουρισμού (π.χ. ξενοδοχεία) κ.λ.π.. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει εδώ, στις χώρες από όπου αντιγράφτηκε η φιλοσοφία των Ε.Λ.Π. δεν υπάρχουν ανάλογα προβλήματα γιατί απλά ερμηνεύουν σωστά την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.). Το θέμα είναι τόσο σοβαρό που ίσως θα έπρεπε να είναι κεντρικό θέμα ενασχόλησης για το επιτελείο της διοίκησης, αντί να ασχολείται με νέες και κυρίως επιπόλαιες αλλαγές όπως η ατομική στοχοθεσία, η κυκλικότητα κ.λ.π., που μόνο αναστάτωση προκαλούν. Η Διοίκηση δεν έχει καταστήσει σαφή μία τόσο βασική διάταξη ούτε σε εκπαιδευτές προληπτικού ελέγχου, ούτε σε προϊσταμένους. Έτσι απαξιώνεται ο επαγγελματισμός του κλάδου, υποβαθμίζεται η αξιοπιστία του, είναι ευάλωτος σε κάθε μορφή κριτικής, διευρύνεται η ανασφάλεια των υπαλλήλων, επηρεάζεται έμμεσα η δυνατότητα διεκδίκησης δίκαιων αμοιβών και υποσκάπτεται η μελλοντική διαχείριση ελέγχου.

Οδηγίες από τη Διοίκηση. Οι όποιες οδηγίες της διοίκησης έχουν δοθεί μέχρι τώρα σε φορολογικά “σαφάρι” που γίνονται κατά καιρούς, είναι πολύ ξεπερασμένες για μία κοινωνία με μηδενική φορολογική συνείδηση. Οι επιχειρήσεις θα επιλέξουν τεχνικές φοροδιαφυγής με μεγάλη άνεση, γνωρίζοντας ότι και κάτι να τους ξεφύγει, οι επιπτώσεις είναι αστείες.

Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη μυστικότητας των κινήσεων των συνεργείων ελέγχου. Τα πρόστιμα είναι μικρά για τις επιχειρήσεις που διαπράττουν τεράστια φοροδιαφυγή αλλά τα πρόστιμα και οι φόροι είναι δυσβάσταχτα για τις επιχειρήσεις που η σκληρή φορολογική πολιτική τις αναγκάζει να παλεύουν για την επιβίωση καθώς έρχονται να προστεθούν στις υπόλοιπες υψηλές φορολογίες. Η έλλειψη νομικής θωράκισης, η λανθασμένη στοχοθεσία και η έλλειψη οργάνωσης οδηγούν έμμεσα τα συνεργεία προληπτικού ελέγχου να ελέγχουν περισσότερο μικροεπιχειρήσεις και βιοπαλαιστές, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ψυχολογικές πιέσεις τόσο από τις επιχειρήσεις αυτές προς τους υπαλλήλους, όσο και από την ίδια τη συνείδηση των ελεγκτών. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις έχουν τα μέσα και γνωρίζουν κάθε κίνηση των συνεργείων ελέγχου, με σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης[1], με εξειδικευμένα τεχνικά μέσα και καλοπληρωμένους λογιστές και δικηγόρους μπορούν να αποφύγουν την φορολογία, ενδεχομένως εκμεταλλευόμενοι και όλες τις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας.

Τα περισσότερα τρανταχτά περιστατικά που είδαν το φως της δημοσιότητας ως επιτυχίες του προληπτικού ελέγχου δεν λειτούργησαν αποτρεπτικά, τουναντίον μάλιστα. Σε άλλες χώρες με αντίστοιχη νομοθεσία όπου εντοπίζονται σοβαρές παραβάσεις εφαρμόζονται άμεσα έμμεσες τεχνικές που επιτυγχάνουν την συμμόρφωση. Η επιδείνωση της άνισης φορολογικής μεταχείρισης τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει τους βιοπαλαιστές φορολογούμενους σε ορκισμένους εχθρούς της φορολογικής συμμόρφωσης, ακόμα και αν δεν ήταν στο παρελθόν. Για το λόγο αυτό η Συνεργασία πιστεύει ότι η Διοίκηση αν θέλει να εφαρμόσει ένα σύστημα υψηλής απόδοσης θα πρέπει η διαδικασία ελέγχου να μπορεί να δώσει ξεκάθαρα μηνύματα ως προς την συμμόρφωση, με σεβασμό σε όλους τους πολίτες αναφορικά στη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών.

Αμοιβές ελεγκτών. Είναι σαφές ότι στον προληπτικό έλεγχο υφίστανται ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας και στους ελεγκτές θα πρέπει να παρέχονται σύγχρονα μέσα, εργασιακή ασφάλεια, αξιοπρεπείς αμοιβές και απαλλαγή από επιπόλαιους στόχους. Η υπερωριακή αμοιβή του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, είναι υπαμοιβή για τον προληπτικό έλεγχο και αποτελεί το μεγαλύτερο αντικίνητρο για διαχείριση όλων των παραπάνω.

Εκπαίδευση. Μέχρι τώρα η όποια παρεχόμενη εκπαίδευση δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα που περιγράφονται στην παρούσα επιστολή, αλλά αντίθετα έδωσε οδηγίες για συνέχιση του αναποτελεσματικού υφιστάμενου τρόπου ελέγχου. Το σίγουρο είναι ότι ο προληπτικός έλεγχος με την σημερινή του μορφή κατά κανόνα δεν στηρίχθηκε σε οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης αλλά σε συναδελφική εμπειρία και αυτοσχεδιασμό.

Οργάνωση. Η οργάνωση του τρόπου που στέλνονται τα συνεργεία ελέγχου περιορίζεται στο “κάτι ακούσαμε για εκεί, ας πάει ένα συνεργείο”. Δεν υπάρχει σχεδιασμός ανά αντικείμενο, δεν υπάρχει σοβαρή επεξεργασία δεδομένων για τις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου και στρατηγικές αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Επίσης κάθε καλοκαίρι υπήρχαν περιπτώσεις που ελεγκτές προληπτικού πήγαιναν σε κάποιο νησί για ένα ολόκληρο μήνα ή πήγαιναν ίδιοι ελεγκτές στο ίδιο μέρος ξανά και ξανά με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

Προτάσεις για υψηλή απόδοση προληπτικού ελέγχου.

Ποιοτικός έλεγχος, αξιοπρεπείς συνθήκες και αμοιβές θα πρέπει να συμβαδίζουν. Η διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. ορθά έχει επισημάνει την μεγάλη σημασία του εργασιακού δυναμικού στην υλοποίηση των στόχων της, το θέμα είναι τι έχει κάνει προς την κατεύθυνση αυτή, αν έχει βέβαια κάνει οτιδήποτε. Υπάρχουν εξαιρετικοί υπάλληλοι στις υπηρεσίες που μπορούν να φέρουν εις πέρας ποιοτικούς ελέγχους[2] και να βοηθήσουν και νέους συναδέλφους να αποκτήσουν ελεγκτική επάρκεια. Θα πρέπει λοιπόν να καθιερωθούν κίνητρα επαγγελματικών συνθηκών και αμοιβών ώστε οι ικανότεροι υπάλληλοι να πρωτοστατήσουν στην ανάληψη θέσεων ευθύνης, αντί να τις εγκαταλείπουν απογοητευμένοι από τη λειτουργία της Διοίκησης. Συγκεκριμένα :

   Κωδικοποίηση των νόμων με σαφήνεια. Άμεσες αποφάσεις για την πλήρη κατανόηση στον τρόπο που πρέπει να γίνεται ο έλεγχος βάσει των Ε.Λ.Π.. Ενδεικτική αναφορά δικλείδων ασφαλείας που πρέπει να τηρεί η επιχείρηση στη διενέργεια των συναλλαγών, ώστε να διευκολύνει τον έλεγχο βάσει του άρθρου 5 (του Ε.Λ.Π.).

   Σαφείς οδηγίες προς υπηρεσίες ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο διαφορετικής ερμηνείας των διατάξεων ανά υπηρεσία.06022019 doitall Πριν να αρχίσουν οι έλεγχοι της καλοκαιρινής περιόδου 2019, πρέπει να συνταχθούν και να γίνουν γνωστοί ξεχωριστοί Οδηγοί Ελέγχου ανά επάγγελμα ή ανά κατηγορία, αρχίζοντας από ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, χρονομισθώσεις τύπου Airbnb, ιατρούς, δικηγόρους, επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και διακίνηση αγαθών. Οι οδηγοί ελέγχου αυτοί να είναι δημόσια αναρτημένοι και γραμμένοι με τέτοιο τρόπο, που να απευθύνονται τόσο προς τα συνεργεία ελέγχου, όσο και προς τους φορολογούμενους. Οι σαφείς αυτές οδηγίες θα κάνουν τους ελεγκτές να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια, ακολουθώντας μεθόδους διαφάνειας και σύγχρονης διοίκησης και όχι τακτικές ψυχολογικής πίεσης. Σε διεθνείς δείκτες διαφάνειας η Ελλάδα βρίσκεται προτελευταία στην Ευρώπη, με τελευταία τη Βουλγαρία.

   Να θεσπιστεί η υποχρέωση του συνεργείου ελέγχου όταν διαπιστώνει μια παράβαση να εισέρχεται στο χώρο της επιχείρησης και να προβαίνει σε μια σειρά από αναγκαίες ελεγκτικές επαληθεύσεις, τουλάχιστον για τις τρέχουσες υποχρεώσεις της επιχείρησης (νόμιμη σύσταση και έναρξη, επαλήθευση Φ.Τ.Μ., δηλώσεις Φ.Π.Α. και εισοδήματος, POS, ύπαρξη παραστατικών αγοράς για τα πωληθέντα είδη κ.λ.π.).

   Το κεφάλαιο της “διακίνησης αγαθών” πρέπει προγραμματισμένα να μπει στον προληπτικό έλεγχο, μετά από σχετική επιμόρφωση και ενδεχομένως με μεικτά συνεργεία με την Τελωνειακή υπηρεσία. Υπηρεσιακό αυτοκίνητο, φορητά scanners, κινητά (υπηρεσιακά) τηλέφωνα, κίτρινα γιλέκα και σήματα stop είναι απαραίτητα για τα συνεργεία αυτά, που πρέπει να βγαίνουν σε καθημερινή βάση.

   Ανάπτυξη μεθόδων ώστε τα συνεργεία να μην γίνονται αντιληπτά την ώρα του ελέγχου. Ανάπτυξη νέων μορφών ελέγχων σε συνεννόηση με τους εργαζόμενους που να διευθύνουν την κινητικότητα των ελέγχων.

   Οι ελεγκτές θα πρέπει να κινούνται και ελεύθερα αλλά και στοχευμένα κυρίως με καλά επεξεργασμένα στοιχεία που θα πρέπει να έχουν ήδη μαζί τους. Αυτό μπορεί να γίνει αποτελεσματικά μόνο με σύγχρονα υπολογιστικά μέσα (υπηρεσιακά έξυπνα κινητά με αντίστοιχες εφαρμογές), που θα έχουν οι ελεγκτές και θα μπορούν να επαληθεύουν τα δεδομένα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει 24ωρη κεντρική υπηρεσία όπου τουλάχιστον ένας υπάλληλος θα μπορεί να δώσει πληροφορίες από το σύστημα Εlenxisή και το Τaxis ή οποιοδήποτε άλλο.

   Θεσμική δυνατότητα αξιοποίησης πληροφοριών που θα είναι ευρέως γνωστή και θα διασφαλίζει ανωνυμία και ποιότητα πληροφορίας. Υπάρχουν εστίες μεγάλης φοροδιαφυγής σε κάθε περιοχή, που ενώ είναι ευρέως γνωστές δεν γίνονται αντικείμενο οργανωμένης αντιμετώπισης. Η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων θέλει ιδιαίτερη ενημέρωση και επιμόρφωση π.χ. χονδρικό εμπόριο ελαιολάδου, εμπόριο χρυσού, ενεχυροδανειστήρια, νυχτερινή δραστηριότητα, ιατρικές υπηρεσίες κ.λ.π.. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει ειδική διαδικασία με επιχειρήσεις που κατά ένα μαγικό τρόπο αποφεύγουν τον έλεγχο συστηματικά βάσει στατιστικών στοιχείων.

   Η χορήγηση των εξόδων μετακίνησης πρέπει να απλοποιηθεί γραφειοκρατικά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αρνητικές εικόνες των προηγούμενων μεθόδων. Δυνατότητα ανώνυμων κρατήσεων σε ξενοδοχεία και δωμάτια από φορέα, που θα διαχειρίζεται τα έξοδα χωρίς να ασχολούνται οι υπάλληλοι. Επίσης μπορούν να γίνουν μηνιαίες κρατήσεις σε δωμάτια τύπου AirBnB ανά περιοχή όπου θα διασφαλίζεται η διαμονή όλων των συνεργείων ελέγχου της συγκεκριμένης περιοχής.

   Τα στατιστικά στοιχεία του Elenxis, λόγω διάφορων παθογενειών δεν παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες. Θα πρέπει να καταργηθεί κάθε γραφειοκρατική συμπλήρωση χειρόγραφων πινάκων που ζητούνται κατά περίπτωση που το μόνο που καταφέρνουν είναι να επιβαρύνουν τον υπάλληλο, πρέπει δηλαδή να αξιοποιούνται οι πληροφορίες από ένα και μοναδικό ηλεκτρονικό μέσο[3].

   Κατάργηση της επιπόλαιας στοχοθεσίας και των ατομικών στόχων. Είναι καλύτερα να γίνουν λίγοι έλεγχοι και ποιοτικοί με σωστά μηνύματα για φορολογική συμμόρφωση προς τις επιχειρήσεις παρά πολλοί και επιπόλαιοι.

   Θα πρέπει να επικοινωνηθεί προς τους πολίτες -με ειλικρίνεια- το μήνυμα ότι η φορολογική συμμόρφωση συμβάλει στη δίκαιη κατανομή των βαρών και μπορεί να επιφέρει ανάλογες αναπτυξιακές φοροελαφρύνσεις. Η Α.Α.Δ.Ε. πρέπει να πείσει τους πολίτες ότι είναι προσανατολισμένη στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, μέσω της ορθής εφαρμογής του άρθρου 5 των Ε.Λ.Π. αλλά και άλλων μεθόδων που θα συνοδευτούν επικοινωνιακά στα Μ.Μ.Ε., περνώντας το μήνυμα ότι η συμμόρφωση σε υψηλό επίπεδο θα επιφέρει άμεσα φοροελαφρύνσεις στους συντελεστές φορολογίας.

   Επίσης δεν είναι δυνατόν ένας υπάλληλος να βρεθεί ευκαιριακά σε συνθήκες προληπτικού ελέγχου, χωρίς στοιχειώδεις διαδικασίες εκπαίδευσης, σε ένα περιβάλλον τεράστιων απαιτήσεων που μόνο κινδύνους εγκυμονεί. Όποιο σχέδιο ανασυγκρότησης και αν ακολουθηθεί θα πρέπει να στηρίζεται από εκπαιδευτικές κινήσεις. Τα σεμινάρια θα πρέπει να είναι σύντομα και εξειδικευμένα. Οι γενικές εκπαιδευτικές γνώσεις θα πρέπει να δίνονται είτε από τυποποιημένα βίντεο είτε από διαδικασίες εντός της υπηρεσίας.

06022019 pitsilis tsakalwtos

Προτάσεις μισθολογικού ενδιαφέροντος

Ο προληπτικός έλεγχος είναι μια σύνθετη εργασία, απαιτεί επιστημονική σκέψη, εγρήγορση και νηφαλιότητα και δεν μπορεί να αμείβεται με υπερωρίες ανειδίκευτων υπαλλήλων. Οι παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν είναι οι παρακάτω :

   Ο υπάλληλος δεν βρίσκεται στο γραφείο αλλά σε εξωτερικό χώρο όπου δεν έχει την δυνατότητα να συμβουλευτεί ένα βιβλίο την ώρα του ελέγχου. Είναι αναγκασμένος να γνωρίζει πώς θα διενεργήσει κάθε ελεγκτική επαλήθευση άρτια, τόσο σε θέματα νομοθεσίας όσο και σε θέματα διαδικασιών, κοινοποιήσεων κ.λ.π.. Στις περισσότερες φορές απαιτείται μελέτη εκτός υπηρεσίας πριν την έναρξη του ελέγχου καθώς έχει καθιερωθεί ο προληπτικός έλεγχος να θεωρείται παράλληλη υποχρέωση του υπαλλήλου.

   Ο υπάλληλος καλείται μετά το πέρας του ελέγχου σε επιπλέον εργασία λόγω καταχώρησης στοιχείων, σύνταξη εκθέσεων ελέγχου, έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων, παροχή στατιστικών στοιχείων κ.λ.π. επιπρόσθετα από τα καθημερινά του καθήκοντα. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ύπαρξη του δυσκίνητου Elenxis, θα πρέπει να απαλλάσσεται τουλάχιστον για μία ημέρα (ανά ημέρα προληπτικού ελέγχου) από τα άλλα καθήκοντά του μετά την επιστροφή από τον προληπτικό έλεγχο, ειδικά μετά τις εκτός έδρας μετακινήσεις.

   Ο προληπτικός έλεγχος είναι μία ιδιαίτερα επιβαρυντική διαδικασία καθώς πάντα δημιουργούνται καταστάσεις εντάσεων σε άγνωστες εξωτερικές συνθήκες που πολλές φορές καταλήγουν και σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Η αγωνία, η υπερένταση της στιγμής, η επιστημονική εγρήγορση για άμεση αντίληψη των ελεγκτικών επαληθεύσεων είναι συνθήκες ιδιαίτερα κουραστικές και δεν μπορούν να αποζημιωθούν με τα σημερινά επίπεδα υπερωριακής απασχόλησης. Θα πρέπει να υπάρχει αμοιβή ξεχωριστή για τις παραπάνω συνθήκες, η οποία θα πρέπει να είναι διπλάσια σε περίπτωση νυχτερινής βάρδιας.

   Αυτονόητο είναι ότι οι ελεγκτές πρέπει να κινούνται αποκλειστικά με τα υπηρεσιακά οχήματα, τα οποία η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να διατηρεί ασφαλισμένα και σε καλή κατάσταση. Επειδή σε πολλές περιπτώσεις είναι συμφερότερη η ενοικίαση αυτοκινήτου από τη μετακίνηση του υπηρεσιακού -όπως στα νησιά-, σε συνεννόηση με τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ή με σχετική νομοθετική πρόβλεψη) να χορηγείται σχετικό ποσό για το σκοπό αυτό.

   Εδώ και τέσσερις περίπου δεκαετίες, έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα η πενθήμερη απασχόληση. Η πρόβλεψη για 24ωρη ετοιμότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών δεν πρέπει να καταστρατηγεί την υφιστάμενη εργασιακή νομοθεσία. Οι απαιτητικές συνθήκες εργασίας του προληπτικού ελέγχου απαιτούν και αντίστοιχη αναπλήρωση (ρεπό), κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί ο προληπτικός έλεγχος να ξεκινάει μετά από άλλη εργασία ή να τελειώνει με έναρξη άλλης εργασίας. Η δικαιολογία ότι οι επί πλέον ώρες του πενθημέρου αποζημιώνονται, δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με το πενθήμερο. Είναι ανάγκη να τροποποιηθεί το νομικό πλαίσιο και στους υπαλλήλους να καταβάλλεται τόσο αποζημίωση, όσο και το νόμιμο πενθήμερο. Οι 2 ημέρες ανάπαυσης να δίνονται άμεσα, χωρίς δυνατότητα μετάθεσής τους.

   Αν ο προληπτικός έλεγχος γίνεται σε ώρες βραδινές, είναι σαφές ότι επηρεάζεται και η καθημερινή ξεκούραση, καθώς ο υπάλληλος επιστρέφει αργά για ύπνο κ.λ.π., όχι μόνο από υπερωριακή απασχόληση αλλά και από συνθήκες έντασης, κάτι που δεν διασφαλίζει την δυνατότητα αποσυμφόρησης από αυτήν. Μεταξύ δύο οκταώρων εργασίας πρέπει να εξασφαλίζεται ένα διάστημα τουλάχιστον 12 ωρών ημερήσιας ανάπαυσης. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπ’ όψιν όταν σε ταξίδια εκτός έδρας στην πραγματικότητα οι ελεγκτές εργάζονται πρωΐ, απόγευμα και βράδυ της ίδιας ημέρας!

   Οι υπάλληλοι του προληπτικού ελέγχου πρέπει να απαλλαγούν από την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης και διαμονής από και προς τον τόπο προορισμού (ελέγχου). Εντεταλμένος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. ή της κεντρικής υπηρεσίας πρέπει να αναλάβει αυτήν την εργασία, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ανωνυμία και τη μυστικότητα του ταξιδιού. Προϋπόθεση να γίνουν όλα αυτά, είναι να έχει υπάρξει ένα σαφές πλάνο ταξιδιού ανά μήνα, γνωστό σε αυτόν εκ των προτέρων. Σε συνεννόηση με τις Υ.Δ.Ε., να χορηγείται στον ελεγκτή καμπίνα με κλίνη σε πλοίο, όταν το ταξίδι είναι πολύωρο είτε αυτό είναι ημερήσιο είτε νυχτερινό.

   Η αποζημίωση των 40,00 € για διατροφή πρέπει να προκαταβάλλεται, να μην κατάσχεται και να μην συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του ελεγκτή στο δημόσιο.

Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω είναι προϊόν σκέψης και πείρας συναδέλφων πρώτης γραμμής, ελεγκτών και μή, μετά από δημόσια συζήτηση μέσω της ιστοσελίδας μας και των ομάδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είναι θεωρητικές προτάσεις που συντάχθηκαν από μόνιμους “τροφίμους κομματικών ή άλλων “μαγαζιών”” που πιθανόν να μη βρέθηκαν ποτέ στην πρώτη γραμμή των υπηρεσιών μας. Η Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων είναι σε θέση να συμβάλλει ακόμη περισσότερο με εξειδικευμένες και πιο αναλυτικές πληροφορίες, αν φυσικά ζητηθεί κάτι τέτοιο από τη Διοίκηση ή οποιονδήποτε άλλον.

Στοιχεία επικοινωνίας : Μαλιβίτσης Νικόλαος, Γενικός Σύμβουλος της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Ρόδου - Τσαγκαράκης Γεώργιος, Γενικός Σύμβουλος της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης - Χουνουζίδης Κωνσταντίνος, Γεν. Γραμματέας Πολιτιστικού Τμήματος Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., υπάλληλος του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.

[1] Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι πολλές φορές, με το που θα εμφανιστούν συνεργεία ελέγχου σε εμπορικά κέντρα επαρχιακών πόλεων με υψηλό φορολογικό ενδιαφέρον, οι φωτογραφίες τους έχουν ήδη “ανέβει” σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και διαδικτυακές ομάδες που έχουν δημιουργηθεί.

[2] Κάποιοι μάλιστα έχουν αξιολογηθεί κάτω από πολύ δύσκολες γραπτές εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. σε περίοδο που μισθολογικά υπήρχε τεράστιο ενδιαφέρον και κίνητρο για την είσοδο στο Υπουργείο Οικονομικών.

[3] Σε κάθε υπηρεσία ανάλογα με την κατά περίπτωση διάθεση για επεξεργασία δεδομένων του κάθε επόπτη, υποδιευθυντή, διευθυντή, περιφερειάρχη κ.λ.π. ζητούνται συνεχώς να συμπληρώνονται ξεχωριστοί χειρόγραφοι πίνακες στοιχείων επειδή απλά η κεντρική διοίκηση δεν έχει βρει έναν τρόπο να επεξεργάζεται τα στοιχεία που ήδη είναι καταχωρημένα σε ηλεκτρονική μορφή στο Elenxis.