Προτάσεις-Ψηφίσματα της Συνεργασίας προς το Γ.Σ. στις 18.04.2019

Logo SAS Facebook small

17.04.2019

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ της Σ.Α.Σ. προς το Γ.Σ. στις 18.04.2019

 1) Οι υπάλληλοι που εργάζονται ή εργάστηκαν σε παραμεθόριους περιοχές έχουν υποστεί μείωση του μισθού τους στις περισσότερες περιπτώσεις λόγω του επιδόματος παραμεθορίου, που αντί να προσαυξήσει τις καθαρές αποδοχές, μειώνει παράλληλα την προσωπική διαφορά και έτσι κατά βάση δεν υπάρχει καμμία μεταβολή. Μάλιστα υπάλληλος που μετακόμισε από παραμεθόριο σε άλλο μέρος της Ελλάδας “μεταφέρει” καθαρή την μείωση αυτή στο διηνεκές, έχοντας υποστεί πραγματική μείωση μισθού σε σχέση με έναν υπάλληλο ίδιων προσόντων που δεν υπηρέτησε σε παραμεθόριο περιοχή. Αντί λοιπόν να εκδοθεί μία ενιαία, απλή και κατανοητή οδηγία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε όλοι οι συνάδελφοι που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις (χρόνια προϋπηρεσίας, ίδια κατηγορία, ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο, ίδιο αριθμό τέκνων κ.λ.π.) να λαμβάνουν τα ίδια χρήματα, δημιουργήθηκαν ξανά νέες μισθολογικές διαφορές.

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. αποφασίζει ώστε το επόμενο διάστημα να πραγματοποιηθεί συλλογή στοιχείων από τους πρωτοβάθμιους συλλόγους των παραμεθόριων περιοχών και να πιέσει για την εξάλειψη του προβλήματος με αναδρομική ισχύ, αξιοποιώντας την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (παρ. 3 άρθρο 3-ΦΕΚ 262-16/12/2011) που έλυσε το πρόβλημα με το “επίδομα θέσης”, έτσι ώστε να σταματήσουν οι συνάδελφοι να ταλαιπωρούνται με δικαστικούς αγώνες.

Επίσης η Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. ζητάει να υπάρξει αντίστοιχη διασφάλιση για όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις όπως το οικογενειακό επίδομα κ.λ.π..

2) Δυστυχώς διαπιστώνεται ότι σε θέματα διαφάνειας η Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. αδυνατεί να βρει ένα στοιχειώδη βηματισμό. Ακόμα και στα περίφημα περιγράμματα θέσεων αναφέρεται ξεκάθαρα ότι οι υπεύθυνοι προϊστάμενοι για την επίτευξη των στόχων θα πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια, αξιοκρατία και δικαιοσύνη.

Δεν νοείται να ευαγγελιζόμαστε τη διαφάνεια και την αξιοκρατία εάν δεν υπάρχει τυχαία χρέωση των εντολών ελέγχου. Φυσικά, είναι απαραίτητη η θέσπιση κριτηρίων στάθμισης της βαρύτητας και δυσκολίας των ανατιθέμενων εντολών ελέγχου όμως και τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστά σε όλους.

Η Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. προτείνει στη Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. τη θέσπιση διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων στην επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων και στη συνέχεια την ανάθεση των εντολών ελέγχου με απόλυτη τυχαιότητα. Συγκεκριμένα θα πρέπει με βάση το προφίλ του κάθε ελεγκτή (εμπειρία, ικανότητες, εξειδίκευση) να γίνεται η ανάθεση αντίστοιχων εντολών, με τυχαίο τρόπο.

Εκτός της τυχαίας χρέωση εντολών θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν και ο βαθμός βαρύτητας της κάθε υπόθεσης που θα αποτυπώνεται σε μόρια ώστε να υπάρχει δίκαιη επιβάρυνση σε κάθε ελεγκτή. Τα μόρια αυτά θα επηρεάζονται από τον αριθμό των ελεγχόμενων ετών, το πλήθος των ελεγχόμενων αντικειμένων, το είδος της επιχείρησης και κάθε πρόσθετης εξειδικευμένης δυσκολίας. Η μοριοδότηση των εντολών θα γίνεται υποχρεωτικά πριν την τυχαία χρέωση τους. Οι ελεγκτές θα πρέπει να χρεώνονται συνολικά ίδιο αριθμό σε μόρια (εντολών) και όχι ίδιο αριθμό εντολών.

Ο σκοπός των παραπάνω είναι :

Α) Να γνωρίζουν όλοι οι υπάλληλοι τη δίκαιη και αντικειμενική διαδικασία χρέωσης των εντολών.

Β) Να αποφεύγονται οι όποιες σκοπιμότητες μπορούν να υπάρξουν από πλευράς της διοίκησης.

Γ) Να διασφαλίζεται ότι ο ελεγχόμενος δεν θα μπορεί να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο την ανάθεση της εντολής ελέγχου και κυρίως σε θέματα επιλογής του ελεγκτή.

3) Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ καταδικάζει την χειραγώγηση των εκλογών του Ταμείου Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. με βάση την ανακοίνωση της Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων με ημερομηνία 15.04.2019.

4) Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. αποφασίζει να συσταθεί διαπαραταξιακή ομάδα με αντικείμενο τη σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν δημιουργήσει τα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

5) Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. αποφασίζει να αποσταλεί άμεσα σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες της Α.Α.Δ.Ε. το μαγνητοσκοπημένο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε από την Διεύθυνση Ελέγχου για τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις.

6) Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. αποφασίζει να αποσταλεί πρόταση προς τη Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. ώστε η τοποθέτηση ενός υπαλλήλου στο Τμήμα Ελέγχου (σε Δ.Ο.Υ, Υ.Ε.Δ.Δ.Ε, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΕΠ κ.λ.π.) ή στις Κεντρικές Υπηρεσίες, να προϋποθέτει την προηγούμενη εμπειρία σε φορολογικά αντικείμενα/τμήματα των Δ.Ο.Υ., όπως Τμήμα Εισοδήματος, Τμήμα Φ.Π.Α., “Τμήμα” Προληπτικού Ελέγχου .

7) Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. αποφασίζει να τεθεί το θέμα των υπερωριών κατά τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου όπως το έχει θέσει ο Σύλλογος Καβάλας-Δράμας και έχει ψηφιστεί σε προηγούμενο Γενικό Συμβούλιο.

                 Μπορείτε να δείτε τις προτάσεις-ψηφίσματα σε μορφή pdf εδώ.

 

  Logo SAS  Facebook