Εκτύπωση

Ενημερωτικό σημείωμα για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. της 09.10.2019

Logo SAS Facebook

1Οκτωβρίου 2019

Να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι

Ενημερωτικό σημείωμα για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. της 09.10.2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με το σημείωμα αυτό γίνεται μια προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης των όσων διαδραματίστηκαν στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. της 9ης Οκτωβρίου στην Αθήνα. Η συζήτηση κινήθηκε κυρίως σε δύο βασικούς άξονες.

1ος ΑΞΟΝΑΣ: Για πρώτη φορά καταγράφηκε η καθολική και αιτιολογημένη καταγγελία-αποδοκιμασία της ανεξέλεγκτης δράσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2ος ΑΞΟΝΑΣ: Ακολούθησε μία άνευ λόγου μικροπολιτική ανάλωση σε ασήμαντα θέματα κατά την οποία διαπιστώθηκε η αδράνεια της πλειοψηφίας των συνδικαλιστικών στελεχών, με μεγάλη ευθύνη της πλειοψηφείσας παράταξης της ΔΑΚΕ.

Πρώτος άξονας

Τα βασικότερα σημεία των πρόσφατων εξελίξεων αφορούν στα κάτωθι :

 • Την εμπλοκή Ελεγκτικών Εταιρειών στην εκπαίδευση συναδέλφων με πρωτοφανείς και αδιαφανείς διαδικασίες, μέσω της λεγόμενης “τεχνικής βοήθειας”.
 • Την συμμετοχή ανώτατων στελεχών της Α.Α.Δ.Ε., που έχουν και την ευθύνη της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας σε σεμινάρια που απευθύνονται σε ιδιώτες με αδιευκρίνιστες διαδικασίες που ερευνώνται ως προς την νομιμότητά τους την ίδια ώρα μάλιστα, που η Διοίκηση βρίσκεται σε αναζήτηση εκπαιδευτών για την στελέχωση της Ακαδημίας.
 • Την πρωτοφανή απαξίωση της Ακαδημίας τόσο ως προς την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των νέων συναδέλφων σε διαμονή και διατροφή όσο και ως προς τις ελλείψεις σε κτηριακές και άλλες υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συνάδελφοι-εκπαιδευτές έβαψαν μόνοι τους τα γραφεία τους. Επιπλέον, με ευθύνη του Διοικητή δεν έχουν προχωρήσει οι συμβάσεις συνεργασίας με αντίστοιχες Φορολογικές Ακαδημίες Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς -για τους δικούς του πάντα λόγους- τις κρατά στο συρτάρι του εμποδίζοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλες χώρες. Επίσης, αδικαιολόγητα καθυστερεί και η σύμβαση με το ΕΚΔΔΑ που θα διευρύνει οριζόντια την εκπαίδευση.
 • Την απαράδεκτη συμπεριφορά του Διοικητή προς την Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, όταν σε έναν τυπικό χαιρετισμό που απηύθυνε η τελευταία στους νεοδιοριζόμενους συναδέλφους στην Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία διέκοψε την ομιλία της, επειδή τόλμησε να αναφέρει εργασιακά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν στην σταδιοδρομία τους.
 • Τις απαράδεκτες αποφάσεις μετακίνησης συναδέλφων από την Γ΄Δ.Ο.Υ. Πατρών προς την ΔΟ.Υ. Πύργου χωρίς προηγούμενη αίτησή τους.
 • Την έναρξη της εναλλαγής των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. σε θέσεις σε Οργανικές Μονάδες (γνωστό ως rotation) χωρίς να διευκρινίζεται ποια είναι η σκοπιμότητα μίας τέτοιας διαδικασίας που θα επιφέρει τεράστια αναστάτωση στις υπηρεσίες μας.

Εν όψει όλων των ανωτέρω, κρίθηκε απαραίτητο να επιδείξουμε ως κλάδος την ανάλογη εγρήγορση και αποφασιστικότητα όπως και στην περίπτωση της επιτυχημένης απεργίας-αποχής από την διαδικασία της αξιολόγησης. Ο Διοικητής βρίσκεται σε δύσκολη θέση και για το λόγο αυτό έχει προβεί σε ανακοίνωση με τα 21 σημεία στήριξης της αξιολόγησης και άλλα σχετικά δημοσιεύματα, τα οποία χρήζουν απάντησης. Παράλληλα, ασκεί μεγάλη πίεση προς τους Διευθυντές των υπηρεσιών ώστε να προχωρήσουν μόνοι τους σε επικαιροποίηση των στοιχείων των συναδέλφων.

Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να παραχωρήσει η Εκτελεστική Επιτροπή συνέντευξη τύπου (κάτι που έχει αποφασιστεί από καιρό), στην οποία θα καταγγέλλεται ο ανεξέλεγκτος και αδιαφανής τρόπος με τον οποίο διοικείται η Α.Α.Δ.Ε. ενώ θα επισημαίνεται πως αυτός επιδρά αρνητικά στο κοινωνικό σύνολο. Η συνέντευξη θα πρέπει να προετοιμαστεί με προσοχή καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να γίνουν προσπάθειες σπίλωσης του κλάδου από ελεγχόμενα Μ.Μ.Ε..

Δεύτερος άξονας

Σε μία περίοδο που όλοι τονίζουν την ανάγκη για ενότητα του κλάδου παρατηρούνται μικροπολιτικές πρακτικές την μεγαλύτερη ευθύνη για τις οποίες φέρουν οι παρατάξεις ΔΑΚΕ και ΔΗΣΣΥΕ (ΠΑΣΚΕ).

 • Η ΔΑΚΕ θεώρησε σκόπιμο (!) να καταθέσει πρόταση που να απαγορεύει σε όσους δεν είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής να παρευρίσκονται στις συναντήσεις με ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες. Αφορμή γι’ αυτήν ήταν η παρουσία εκπροσώπου του συντονιστικού νέων συναδέλφων που δεν παίρνουν την προσωπική διαφορά και εκπροσώπου παράταξης που δεν εκπροσωπείται στην Εκτελεστική στην συνάντηση με τον Υφυπουργό κ. Βεσυρόπουλο. Η Σ.Α.Σ. θεωρεί ότι σε μία περίοδο που το μεγαλύτερο πρόβλημα του συνδικαλισμού είναι η αδυναμία να εμπνεύσουμε τους συναδέλφους σε ενωτικούς αγώνες θα έπρεπε η Ομοσπονδία να αγκαλιάζει και να ενθαρρύνει όλες τις προσπάθειες, ιδιαίτερα δε αυτές που παράγουν συνδικαλιστικό έργο. Η Σ.Α.Σ. ζήτησε να αποσυρθεί η πρόταση, η οποία όμως τελικά ψηφίστηκε από ΔΑΚΕ, ΔΗΣΣΥΕ (ΠΑΣΚΕ) και δύο μέλη της ΑΣΚΙ. Ενδεχομένως, κάποιοι φοβούνται ότι η ενεργή συμμετοχή νέων συνδικαλιστών μπορεί να αποτελέσει απειλή για το συνδικαλιστικό τους μέλλον.
 • Αντικείμενο μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων αποτέλεσε και η λειτουργία της σελίδας στο Facebook του Πολιτιστικού Τμήματος της Ομοσπονδίας, το οποίο το τελευταίο διάστημα (από τότε που μέλος της Σ.Α.Σ. ανέλαβε χρέη Γεν. Γραμματέα) έχει παρουσιάσει αξιοζήλευτη δραστηριότητα. Η πρόεδρος της Εκτελεστικής με ασήμαντη αφορμή, απαίτησε χωρίς καν να θέσει το ζήτημα στην Εκτελεστική Επιτροπή ή στο Γενικό Συμβούλιο να καταργηθεί/διαγραφεί η σχετική ομάδα facebook σκεφτόμενη φυσικά, ότι με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσει την αυξημένη αναγνωρισιμότητα του συναδέλφου. Τελικά, με παρέμβαση μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πολιτιστικού Τμήματος η ομάδα fb παρέμεινε, ωστόσο αφαιρέθηκε η δυνατότητα υποβολής αναρτήσεων και σχολίων από τα μέλη της ομάδας αυτής. Ελπίζουμε αυτή η άσχημη εικόνα να αλλάξει και η Ομοσπονδία αντί να περιορίζει το δικαίωμα έκφρασης των συναδέλφων να το ενθαρρύνει.
 • Αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι η συνεδρίαση του Γ.Σ. διακόπηκε επειδή οι Γενικοί Σύμβουλοι αποχωρούσαν σταδιακά με αποτέλεσμα να μην υπάρχει απαρτία και να μην τεθούν σε ψηφοφορία όλες οι προτάσεις. Είναι μία απαράδεκτη συμπεριφορά καθώς όλοι γνωρίζουν την κατά προσέγγιση ώρα που κατατίθενται τα ψηφίσματα και οφείλουν να μένουν μέχρι το τέλος. Ενδεχομένως, να κρύβονται σε αυτό και σκοπιμότητες που δεν βοηθούν την Ομοσπονδία. Πιστεύουμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να μπουν κάποιοι κανόνες, που να βελτιώνουν τις διαδικασίες του Γ.Σ..
 • Ιδιαίτερα αρνητικά σχολιάστηκε το γεγονός ότι Γενικός Σύμβουλος της ΔΑΚΕ “συστήθηκε” ως ιδιαίτερος του Υφυπουργού κου Βεσυρόπουλου στην συνάντηση του τελευταίου με την Ομοσπονδία, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί απτόητος τη συνδικαλιστική του ιδιότητα δίνοντας την χειρότερη εικόνα εναγκαλισμού εξουσίας και συνδικαλισμού σε μία παράταξη που προεκλογικά, προκειμένου να υφαρπάξει την ψήφο των συναδέλφων, διατυμπάνιζε ότι είναι πιο ανεξάρτητη και από τους ανεξάρτητους.
 • Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ανατολικής Κρήτης δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την τρίλεπτη ομιλία του καθώς διακόπηκε από στελέχη της ΔΗΣΣΥΕ (ΠΑΣΚΕ), όταν τόλμησε να θίξει την ιστορία παλαιότερων ηγεσιών της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. οι οποίες εκθειάστηκαν με ζήλο από προηγούμενους ομιλητές. Όλα τα παραπάνω έγιναν με την ανοχή του προέδρου του Γ.Σ..

Κατά τα λοιπά

 • Η προσφυγή που έχει καταθέσει η Ομοσπονδία στο Σ.τ.Ε. κατά της αξιολόγησης εκδικάζεται στις 21 Νοεμβρίου.
 • Έγινε εκτενής αναφορά στην συνάντηση της Ομοσπονδίας με τον υφυπουργό κ. Βεσυρόπουλο στην οποία ζητήθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία για τα αιτήματα της Ομοσπονδίας (π.χ. ποια είναι τα προβληματικά κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες) αλλά δυστυχώς η Ομοσπονδία δεν ήταν έτοιμη να δώσει τέτοια στοιχεία. Η Σ.Α.Σ. από την πρώτη στιγμή έχει προτείνει να υπάρχουν ομάδες εργασίας που θα επεξεργάζονται όλα τα τρέχοντα θέματα για να μπορεί η Ομοσπονδία με αξιοπρέπεια και συνέπεια να υποστηρίζει τις θέσεις της στις συναντήσεις της με υπηρεσιακούς παράγοντες. Π.χ. για τα κτήρια θα πρέπει να ετοιμαστεί ένας φάκελλος με όλα τα προβλήματα σε όλη την Ελλάδα και με πιθανές προτάσεις επίλυσης.
 • Συνεχώς αυξάνονται οι φωνές που ζητούν την άμεση σύσταση διαπαραταξιακής ομάδας που θα διαμορφώσει την επίσημη θέση της Ομοσπονδίας για την αξιολόγηση, ενσωματώνοντας σε αυτήν τα πάγια αιτήματά της για αξιοκρατία και διαφάνεια “που ποτέ δεν μετουσιώνονται σε τίποτα”, όπως εύστοχα διατύπωσε και μία Γενική Σύμβουλος της ΑΣΚΙ. Γραπτή πρόταση προς αυτήν την κατεύθυνση έστειλαν οι Σύλλογοι Μαγνησίας και Ανατολικής Κρήτης ενώ προφορικά την ίδια θέση διατύπωσε και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Σερρών. Η Σ.Α.Σ. υιοθέτησε τις προτάσεις αυτές επί της αρχής, οι οποίες έλαβαν μόνο τρεις (3) θετικές ψήφους προκαλώντας την αλγεινή εντύπωση ότι πολλές φορές οι συνδικαλιστές εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους και δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν την άποψη των συναδέλφων.
 • Εκπρόσωπος των νέων συναδέλφων που διορίστηκαν μετά την ψήφιση της διάταξης εξομοίωσης της υπερβάλλουσας μείωσης πήρε το λόγο προβάλλοντας το αυτονόητο αίτημα να επεκταθεί η σχετική διάταξη σε όλους τους συναδέλφους.
 • Εκπρόσωπος των συμβασιούχων καθαριστριών αναφέρθηκε στον εμπαιγμό και την κοροϊδία της κυβέρνησης που αντί να δώσει μία οριστική λύση σε ένα πολύχρονο πρόβλημα εργασιακής ομηρίας, προχώρησε σε 6μηνη παράταση της σύμβασης έργου όταν η συνήθης πρακτική είναι 18μηνη ανανέωση.
 • Η ΔΑΚΕ πρότεινε να γίνει καμπάνια στα σχολεία για να ενισχυθεί η φορολογική συνείδηση. Η ΔΑΣ εύστοχα το διακωμώδησε λέγοντας να παροτρύνουμε τον κόσμο να πληρώσει την ώρα που του παίρνουν το σπίτι ενώ οι έχοντες φοροδιαφεύγουν. Είναι σαφές ότι για να πετύχεις κάτι τέτοιο θα πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα στον άξονα ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος και όχι μόνο με καμπάνιες.
 • Η ΔΗΣΣΥΕ (ΠΑΣΚΕ) πρότεινε να συγκροτηθεί ομάδα και να συζητηθούν οι προτάσεις του Συλλόγου Μαγνησίας για τον προληπτικό έλεγχο. Το παράδοξο είναι ότι η Σ.Α.Σ. εδώ και περίπου έναν χρόνο έχει προτείνει να γίνει μία ομάδα που θα συζητήσει το πρόβλημα αυτό και μάλιστα έχει ήδη καταθέσει και ολοκληρωμένη πρόταση-σχέδιο από τις 06.02.2019 (μπορείτε να τη δείτε εδώ) χωρίς καμμία πρόοδο.
 • Η Σ.Α.Σ. άσκησε κριτική στην πρόεδρο της Εκτελεστικής η οποία υποστηρίζει κατά καιρούς ότι κάποιες αποφάσεις καθυστερούν να υλοποιηθούν επειδή “δεν προλαβαίνει να τα κάνει όλα μόνη της”. Κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο όταν μάλιστα η ΔΑΚΕ διαθέτει την πλειοψηφία των απαλλαγών από εργασιακά καθήκοντα και θα πρέπει να ενεργοποιηθούν ώστε να παράγουν έργο.

Προτάσεις -Ψηφίσματα

Έπειτα από πρόταση της ΑΣΚΙ ψηφίστηκε για τον Νοέμβριο 24ωρη απεργία κατά της αξιολόγησης, σε ημερομηνία που θα οριστεί από την Εκτελεστική, παρόλο που εκφράστηκε ο προβληματισμός εάν η συμμετοχή στην απεργία αυτή θα είναι εφάμιλλη του 92% των συναδέλφων που συμμετείχαν στην απεργία–αποχή από την διαδικασία της αξιολόγησης.

Ψηφίστηκε πρόταση στήριξης των συναδέλφων που μετακινούνται άδικα στην Δ.Ο.Υ. Πύργου.

Ψηφίστηκε ομόφωνα πρόταση της Σ.Α.Σ. να γίνουν άμεσα προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας της Ακαδημίας και να επεξεργαστούν από την Εκτελεστική.

Ψηφίστηκε πρόταση της Σ.Α.Σ. να γίνει έρευνα για τον ορατό κίνδυνο περικοπής του ώριμου δικαιώματος επικουρικής σύνταξης, η οποία παραπέμφθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή για διερεύνηση.

Η Σ.Α.Σ. κατέθεσε πρόταση για την εξ’ ολοκλήρου κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης των συναδέλφων που σε περιστατικά βίας κατά συναδέλφων. Η πρόταση συμφωνήθηκε να συζητηθεί στην Εκτελεστική.

Μία από τις προτάσεις που δεν ψηφίστηκαν αφορούσε την καταδίκη των δηλώσεων του υπουργού Τουρισμού κ. Θεοχάρη για αναστολή ελέγχων στη Σαμοθράκη ως ευθεία πολιτική παρέμβαση στο φορολογικό έργο. Εντελώς “τυχαία” δεν υλοποιήθηκε και η ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής για σχετική επιστολή διαμαρτυρίας, επιβεβαιώνοντας απλά την ύπαρξη του κυβερνητικού συνδικαλισμού.

Συμπερασματικά:

Η θέση της Συνεργασίας Ανεξάρτητων Σχημάτων είναι ότι η Ομοσπονδία οφείλει να σέβεται τις καταστατικές αρχές της δηλαδή να ενημερώνει τα μέλη της, να προασπίζεται τις δημοκρατικές ελευθερίες, να θωρακίζει τις αρχές του συνδικαλισμού, να είναι αποτελεσματική και να αναπτύσσει ενιαία δράση για την προώθηση συμφερόντων των εργαζομένων κ.ο.κ. Ελπίζουμε αυτό με την βοήθεια των συναδέλφων να γίνει πράξη καθώς “η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης και συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος των εργαζομένων” (καταστατικό άρθρο 2 παρ.1β) έρχεται σε αντιδιαστολή με πρακτικές εκφοβισμού, παλαιοκομματισμού και αδιαφάνειας. Το συνδικαλιστικό κίνημα μπορεί να γίνει πολύ αποτελεσματικό όταν ξεπεράσει τις παθογένειές του.

Ολόκληρη η ανακοίνωσή μας σε μορφή pdf, εδώ.

 

 • Ιστοσελίδα :www.sas-eforiakon.gr
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :info@sas-eforiakon.gr
 • Ομάδα στο facebook : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Εφοριακών

 Στοιχεία επικοινωνίας :

 • 6977770843 Τσαγκαράκης Γεώργιος (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης.
 • 6948806749 Καζαντζίδης Χαράλαμπος (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), Γεν. Σύμβουλος Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Καβάλας.
 • 6974603920 Χουνουζίδης Κωνσταντίνος (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), Γεν. Γραμματέας Πολιτιστικού Τμήματος Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., υπάλληλος του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.

Logo SAS Facebook