Εκτύπωση

Ενημερωτικό σημείωμα για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. της 18.12.2019

Logo SAS Facebook

8 Ιανουαρίου 2020

Να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι

Ενημερωτικό σημείωμα για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. της 18.12.2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με το σημείωμα αυτό γίνεται μια προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης των όσων διαδραματίστηκαν στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. της 18ης Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Η συζήτηση κινήθηκε όχι μόνο στην επικείμενη αξιολόγηση αλλά και στα τρέχοντα θέματα με σημαντικότερο από αυτά τις χιλιάδες παραγραφόμενες εκκαθαρίσεις που κλήθηκαν οι συνάδελφοι να ολοκληρώσουν τελευταία στιγμή μέχρι το τέλος του έτους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κατά γενική ομολογία, θεωρήθηκε επιτυχημένη η προκηρυγμένη απεργία-αποχή από την αξιολόγηση όπως και η συνέντευξη τύπου που δόθηκε από τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας για τον ίδιο λόγο (η οποία είναι αναρτημένη στο youtube κανάλι της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.). Σε πρώτη φάση, οι παραινέσεις του Διοικητή προς τους υπαλλήλους να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση έως τον Δεκέμβριο έπεσαν στο κενό. Ομοίως, δεν είχαν αποτέλεσμα ούτε οι περιοδείες του Διοικητή και των επιτελικών του στελεχών στις κατά τόπους υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτές τις περιοδείες ασκήθηκε κριτική στην Ομοσπονδία ότι δεν κατέθεσε προτάσεις για την αξιολόγηση. Σε αυτήν την κριτική η πρόεδρος της Ε.Ε. απάντησε ότι έχουν κατατεθεί εγγράφως οι σχετικές συνεδριακές αποφάσεις (του 27ου Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., που έγινε στις 14-16.12.2017) και είπε ότι έχουν γίνει κάποιες προφορικές παρατηρήσεις που αφορούν την αξιολόγηση των 360ο. (μήπως θα έπρεπε η πρόεδρος της Ε.Ε. να κοινοποιήσει τι ακριβώς έχει κατατεθεί εγγράφως και να το γνωστοποιήσει στους Γενικούς Συμβούλους και στα μέλη της Ομοσπονδίας;)

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική συζήτηση στα όργανα της Ομοσπονδίας για την θέσπιση μίας συγκεκριμένης αντιπρότασης, που θα περιλαμβάνει ένα πλήρες και εμπεριστατωμένο σχέδιο αξιολόγησης στην βάση αυτών των συνεδριακών αποφάσεων. Η Σ.Α.Σ. κατηγορήθηκε -κυρίως από την Δ.Α.Κ.Ε.- για την επιμονή της να διεκδικεί την διαμόρφωση μίας ξεκάθαρης θέσης για την αξιολόγηση και την θέσπιση ενός πλαισίου κανόνων που θα εξασφαλίζουν αξιοκρατία και αντικειμενικότητα. Μάλιστα, έγινε προσπάθεια να διαστρεβλωθούν οι επίσημες θέσεις της Σ.Α.Σ. (που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της στις 03.04.2019 και 04.12.2019) τόσο από την Δ.Α.Κ.Ε. όσο και από την Α.Κ.Ε., στο ενημερωτικό σημείωμα της τελευταίας για την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αττικής και Κυκλάδων.

Την ασάφεια στις θέσεις της Ομοσπονδίας και την έλλειψη αντιπρότασης, όμως, έχουν εντοπίσει και πολλοί Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι οι οποίοι έχουν πάρει και ανάλογες αποφάσεις στις Γενικές τους Συνελεύσεις (Ανατολικής Κρήτης, Βοιωτίας-Εύβοιας, Δωδεκανήσων, Καβάλας-Δράμας, Λάρισας, Σερρών). Ωστόσο, χωρίς να έχει ληφθεί σχετική απόφαση, η πρόεδρος της Ε.Ε. παρουσίασε ως “επιθυμητή” θέση της Ομοσπονδίας να εφαρμοστεί στην Α.Α.Δ.Ε. το σύστημα αξιολόγησης που ισχύει στο υπόλοιπο Δημόσιο τομέα, κάτι που ανέφερε και στην συνέντευξη τύπου της Ομοσπονδίας (στις 11.11.2019, μετά το 40ό λεπτό). Μάλλον, έχει ξεχάσει ότι και εφέτος η Ομοσπονδία στήριξε την απεργία-αποχή που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. από την συγκεκριμένη αξιολόγηση που αφορά το Δημόσιο (σχετ. το αριθ. πρωτ. 1464/20.05.2019 έγγραφο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. για δήλωση συμμετοχής στην απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.). Αυτές οι αντιφάσεις και η απουσία συγκεκριμένης πρότασης δίνουν το δικαίωμα στον Διοικητή να κατηγορεί την Ομοσπονδία για στείρα άρνηση.

Για το λόγο αυτό κατατέθηκε ξανά πρόταση από την Συνεργασία να ξεκινήσει διαπαραταξιακή συζήτηση αναφορικά με τους κανόνες αξιοκρατίας και διαφάνειας στην διαδικασία της αξιολόγησης που θα λειτουργούν ως ασπίδα στις αυθαιρεσίες της εκάστοτε Διοίκησης χωρίς, όμως, να βρει και πάλι ανταπόκριση. Διαπιστώνεται, λοιπόν, η ατολμία της Ομοσπονδίας να αφήσει πίσω τις κομματικές παρεμβάσεις αλλά και η αδιαφορία της απέναντι στις συνεδριακές αποφάσεις, στις πρόσφατες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων αλλά και στη γενικότερη βούληση των συναδέλφων να λειτουργήσει η Ομοσπονδία ενωτικά συζητώντας διαπαραταξιακά το θέμα της αξιολόγησης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Για μια ακόμη φορά διαπιστώθηκε ότι οι πλειοψηφούσες παρατάξεις της ΔΑΚΕ-ΔΗΣΣΥΕ(ΠΑΣΚΕ) εμποδίζουν σκόπιμα την πρόσβαση των εκπροσώπων των υπολοίπων παρατάξεων στα οικονομικά στοιχεία της Ομοσπονδίας, ώστε να μην έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για την πορεία τους. Αφορμή για την διαπίστωση αυτή στάθηκε η κοινοποίηση στις 09.12.2019, από την αρμόδια φορολογική αρχή που διενεργεί έλεγχο στα βιβλία της Ομοσπονδίας, του Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) χρήσης 2013 για την παραλαβή του οποίου δεν έγινε καμία αναφορά από την πρόεδρο της Ε.Ε. στην Εκτελεστική της 11.12.2019 (δύο ημέρες μετά). Το γεγονός, όμως, υπέπεσε στην αντίληψη Γενικής Συμβούλου της Α.Σ.ΚΙ. και μετά από πίεση της Σ.Α.Σ. προς τις παρατάξεις της ΔΑΚΕ και ΔΗΣΣΥΕ (ΠΑΣΚΕ), το συγκεκριμένο Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου γνωστοποιήθηκε στους εκπροσώπους των παρατάξεων μεν, αλλά μόλις μία ώρα πριν το Γ.Σ. (!). Μάλιστα, μέσα σε ελάχιστο χρόνο (5 έως 10 λεπτών) ζητήθηκε από τους επικεφαλείς των παρατάξεων να διαβάσουν την πολυσέλιδη έκθεση και να πάρουν θέση(!), με την υποχρέωση να την επιστρέψουν αμέσως(!). Ευτυχώς, η εκπρόσωπος της Α.Σ.ΚΙ. που ανέδειξε το θέμα, είχε γνώση -ανεπίσημα- κάποιων στοιχείων του ελέγχου και βοήθησε καθοριστικά ώστε να παρθεί μία απόφαση με την οποία θα εξοικονομηθούν πιθανότατα μεγάλα ποσά από τις καταλογισθείσες παραβάσεις για την Ομοσπονδία, κάτι που διαφορετικά θα ήταν ανέφικτο.

Η Σ.Α.Σ. επανειλημμένα έχει διεκδικήσει ώστε όλοι οι Γενικοί Σύμβουλοι να έχουν δυνατότητα παραλαβής/γνωστοποίησης αντιγράφων των εκθέσεων ελέγχου που έχουν κοινοποιηθεί στους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας. Εξάλλου οι Γενικοί Σύμβουλοι, ως μέλη του συλλογικού οργάνου λήψη αποφάσεων της Ομοσπονδίας, φέρουν ευθύνη για την έγκριση των οικονομικών της καταστάσεων και την εκταμίευση των σχετικών δαπανών και επομένως, θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της οικονομικής της κατάστασης. Δυστυχώς όμως, οι παρατάξεις της ΔΑΚΕ και ΔΗΣΣΥΕ (ΠΑΣΚΕ) έχουν αρνηθεί να δώσουν τα στοιχεία αυτά στις υπόλοιπες παρατάξεις παρόλο που τους έχουν ζητηθεί πολλάκις.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΗ ΝΑΦΘΑΛΙΝΗ

Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται η κατάθεση και ψήφιση νομοθετικών ρυθμίσεων που φέρουν την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα και οι οποίες ευνοούν κάποιες κατηγορίες εργαζομένων. Αναλυτικότερα :

 • Στην Γ.Γ.Π.Σ. αναμένεται να δοθεί πρόσθετη αμοιβή περίπου 300 € το μήνα.
 • Στο Σ.Ε.Π.Ε. έχει ήδη θεσμοθετηθεί πρόσθετη αμοιβή 30 € ανά έλεγχο.
 • Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού έχουν εξασφαλίσει την προσωπική διαφορά για όλους τους υπαλλήλους και για αυτούς που πρόκειται να διορισθούν.
 • Σε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων, εκτός Α.Α.Δ.Ε., αναμένεται να δοθεί ελεγκτικό επίδομα.
 • Στους Μηχανικούς θα δοθούν πρόσθετες αμοιβές, επαναφέροντας διατάξεις του παρελθόντος κ.ο.κ..

Η Σ.Α.Σ., αλλά και άλλες παρατάξεις, τόνισαν την “ύποπτη” αδυναμία της πλειοψηφούσας κυβερνητικής παράταξης της Δ.Α.Κ.Ε. να εξηγήσει πως ενώ άλλες κατηγορίες υπαλλήλων λαμβάνουν μισθολογικές παροχές δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο για τους υπαλλήλους του κλάδου μας. Μάλιστα, από τον Μάϊο που έχει οριστικοποιηθεί η μισθολογική και εργασιακή διεκδίκηση του κλάδου δεν έχει ασκηθεί ουσιαστική πίεση προς την πολιτική ηγεσία καθώς στην συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών δεν τέθηκε καν το ζήτημα αυτό. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι ένας κλάδος που έχει, ίσως, το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα, λόγω του σημαίνοντος ρόλου του στην οικονομία και ανάπτυξη της χώρας, να μην μπορεί να διεκδικήσει καλύτερη μισθολογική μεταχείριση. Την ίδια περίοδο μάλιστα, που Γενικός Σύμβουλος της Δ.Α.Κ.Ε. συστήνεται ως “ιδιαίτερος” του Υφυπουργού Οικονομικών γεννώντας ερωτηματικά για τον πραγματικό ρόλο των συνδικαλιστικών μας εκπροσώπων.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

Χωρίς προηγούμενο χαρακτηρίστηκε η ενέργεια της Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. να μετακυλήσει την ευθύνη για την εκκαθάριση χιλιάδων φορολογικών δηλώσεων μόλις λίγες μέρες πριν παραγραφεί η σχετική αξίωση του Δημοσίου και εν μέσω περιόδου εορτών (Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς). Ο ντόρος που δημιουργήθηκε γύρω από το πρωτοφανές αυτό γεγονός ενεργοποίησε την Ομοσπονδία, η οποία πραγματοποίησε άμεσα συνάντηση με τον Διοικητή και προέβη σε ανακοίνωση που καταδικάζει σε έντονο ύφος την απαράδεκτη στάση της Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε..

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ.Σ. ΠΟΥ ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΝΟ

Για μία ακόμη φορά έγινε αναφορά στο Γ.Σ. για την μη υλοποίηση των αποφάσεων τόσο του Γενικού Συμβουλίου όσο και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ειδικότερα, δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα οι διαπαραταξιακές επιτροπές που έχουν συσταθεί για το Καταστατικό Συνέδριο και για τους προληπτικούς ελέγχους ενώ δεν έχουν υλοποιηθεί οι αποφάσεις αναφορικά με την καταδίκη των δηλώσεων Θεοχάρη για αναστολή φορολογικών ελέγχων στην Σαμοθράκη, τη συγκέντρωση στοιχείων για τα κτηριακά προβλήματα των υπηρεσιών μας και το επίδομα παραμεθόριων-προβληματικών περιοχών και την αποστολή τους στον Υφυπουργό, την μετάλλαξη του σκοπού του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ κ.α..

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Αποφασίστηκε να σταλούν μηνύματα (sms) στους συναδέλφους παροτρύνοντάς τους να μην ολοκληρώσουν τη διαδικασία έκδοσης υπηρεσιακών ταυτοτήτων έως ότου δοθούν διευκρινήσεις για την τεχνολογία που θα ενσωματώνουν.

FACEBOOK ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Σ.Α.Σ. μαζί με την Α.Σ.ΚΙ. με κοινή τους πρόταση ζήτησαν τα εξής :

“Το Πολιτιστικό Τμήμα της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., απαλλαγμένο από τις παθογένειες των επιδοτήσεων του παρελθόντος, με πολυέξοδες δράσεις χρηματοδοτούμενες μέσω των ΔΙΒΕΕΤ, δείχνει κατά το τελευταίο διάστημα να έχει ξεφύγει από την μίζερη αδράνεια μετά από τη διακοπή των προαναφερόμενων χρηματοδοτήσεων. Το πιο φυσιολογικό θα ήταν, να αναγνωριστεί η πολύπλευρη θετική συνεισφορά του και η ενθάρρυνση των συναδέλφων να συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες, καθώς η αλληλεγγύη, η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων και η βελτίωση της εικόνας του κλάδου προς την κοινωνία, επιτυγχάνονται πολλές φορές μέσω πολιτιστικών δράσεων, κάτι που ο κλάδος έχει απόλυτη ανάγκη.

Αντί αυτού, η παράταξη της ΔΑΚΕ, εντελώς αυταρχικά και αντιθεσμικά, προσπάθησε να σταματήσει τη λειτουργία του ιστοχώρου του Τμήματος στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Συγκεκριμένα και χωρίς καμία συνεννόηση με τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τον Εκπρόσωπο Τύπου της ΠΟΕ-ΔΟΥ, που είναι υπεύθυνος καταστατικά για τα θέματα του πολιτιστικού τμήματος, η πρόεδρος της Εκτελεστικής, με προσωπική της παρέμβαση, απαίτησε την κατάργηση του ιστοχώρου, καταστρατηγώντας τα όσα ορίζονται ρητά στο καταστατικό της ΠΟΕ-ΔΟΥ περί αρμοδιοτήτων του Γενικού Συμβουλίου.

Προώθησε την κατάργηση αυτή, με πρόταση στην Διοικούσα Επιτροπή του Πολιτιστικού Τμήματος. Τελικά μετά την αντίδραση των περισσοτέρων παρατάξεων (πλην ΔΑΚΕ και ΔΗΣΣΥΕ/ΠΑΣΚΕ), η Διοικούσα αποφάσισε κατά πλειοψηφία, η ιστοσελίδα να μην καταργηθεί αλλά να έχει την σημερινή απαράδεκτη μορφή, όπου οι συνάδελφοι δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να εκφράζονται μέσω δικών τους σχολίων.

Αυτή η συμπεριφορά αποδεικνύει το πόσο σέβονται κάποιες παρατάξεις τις αρμοδιότητες του Γενικού Συμβουλίου. Ας μάθουμε τελικά να σεβόμαστε τις λειτουργίες των οργάνων και ας καταλάβουν κάποιοι ότι το θεσμικά ανώτερο όργανο της ΠΟΕ-ΔΟΥ είναι το Γενικό Συμβούλιο.

ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΑΣ-ΑΣΚΙ

 1. Κάθε ανάρτηση του Πολιτιστικού Τμήματος θα γίνεται με όνομα χρήστη «Πολιτιστικό Τμήμα Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.»
 2. Να υπάρχει δυνατότητα των συναδέλφων να σχολιάζουν και να κοινοποιούν στα σχόλια στο χώρο FACEBOOK του Πολιτιστικού Τμήματος της Ομοσπονδίας, κάτω από ένα πλαίσιο κανόνων που θα οριστεί από Ομάδα Εργασίας της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος και θα είναι εξίσου φιλικό με άλλες αντίστοιχες ιστοσελίδες ή και ομάδες του FACEBOOK, με τις οποίες οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι εξοικειωμένοι.
 3. Το πλαίσιο κανόνων θα κοινοποιηθεί στα μέλη και θα παρακολουθείται από τον αρμόδιο διαχειριστή και όπου απαιτείται θα παρεμβαίνει με συστάσεις ή με διαγραφή σχολίων και μελών εφόσον δεν συνάδουν με το ύφος και τη λειτουργία της ιστοσελίδας.”

Αντ’ αυτού, επικράτησε η πρόταση των Δ.Α.Κ.Ε. – ΔΗΣΣΥΕ (ΠΑΣΚΕ) που όριζε τα εξής :

“Αποφασίστηκε στο facebook του Πολιτιστικού Τμήματος της ΠΟΕ-ΔΟΥ θα αναρτώνται μόνο οι ανακοινώσεις και οι ενημερώσεις του Πολιτιστικού Τμήματος, χωρίς δυνατότητα σχολίων. Σε κανένα τμήμα της ΠΟΕ-ΔΟΥ μέλος της Διοικούσας του δεν θα χρησιμοποιεί προσωπικό του e-mail για ενημέρωση.”

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι συντελείται μία προσπάθεια υποτίμησης και απόκρυψης του αξιόλογου έργου που γίνεται στο Πολιτιστικό Τμήμα της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., για παραταξιακούς και μόνο λόγους, ενώ εμποδίζεται και η διαδραστική επικοινωνία μεταξύ των υπαλλήλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία αναδεικνύονται οι πολιτιστικές δράσεις και ενισχύεται η ομαδικότητα και το αίσθημα συνεργασίας.

Κατά τα λοιπά

 • Η Δ.Α.Κ.Ε. επισήμανε την ανάγκη κατάργησης της Α.Α.Δ.Ε. και έναρξης ενός κύκλου ενημέρωσης των κομμάτων για το θέμα αυτό. Προφανώς, η αδυναμία επιρροής της στην ηγεσία της Α.Α.Δ.Ε. έχει επηρεάσει την στάση της απέναντι στην νεοσύστατη φορολογική αρχή.
 • Η Δ.Α.Κ.Ε. διατύπωσε την άποψη ότι η είσοδος των ελεγκτικών εταιρειών στην εκπαίδευση των συναδέλφων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την παρεμπόδιση των σεμιναρίων στους χώρους που διενεργούνται αλλά θα πρέπει να πειστούν οι συμμετέχοντες να απέχουν από αυτά. Με άλλα λόγια, ως άλλοι Πόντιοι Πιλάτοι, μετακυλύουν την ευθύνη για την πραγμάτωση των συγκεκριμένων σεμιναρίων στους συναδέλφους οι οποίοι, λογικό είναι, να επιζητούν την επιμόρφωση στην εργασία τους.
 • Η Σ.Α.Σ. αρχικά κατέθεσε πρόταση να λαμβάνονται οι παρουσίες στο Γ.Σ. λίγο πριν την λήξη του, και συγκεκριμένα μετά την κατάθεση των ψηφισμάτων, ώστε να αποφεύγονται τα φαινόμενα της αποχώρησης των Γενικών Συμβούλων πριν την ολοκλήρωσή τους. Η πρόταση αυτή, όμως, αποσύρθηκε τόσο λόγω της αναμενόμενης καταψήφισής της όσο και της αναγκαιότητας να θεσπιστεί σχετική καταστατική ρύθμιση. Πάντως, η ανάδειξη του θέματος αυτού φαίνεται ότι οδήγησε σε μία βελτιωμένη εικόνα απαρτίας μέχρι το τέλος του εν λόγω Γενικού Συμβουλίου.
 • Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε η ΔΗΣΣΥΕ/ΠΑΣΚΕ, ο κος Πιτσιλής θα παραμείνει για έναν ακόμη ένα χρόνο στην Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. με σκοπό να κλείσει τις όποιες εκκρεμότητες έχει αφήσει. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες που επικαλέστηκε η ΔΗΣΣΥΕ/ΠΑΣΚΕ, για την καθυστέρηση της απόδοσης του μπόνους ευθύνεται ο Υπουργός Οικονομικών κ. Σταικούρας.
 • Δεν δόθηκε καμία εξήγηση από τις παρατάξεις της ΔΑΚΕ-ΔΗΣΣΥΕ/ΠΑΣΚΕ για την πραξικοπηματική λήξη του Γενικού Συνεδρίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χωρίς τη λήψη ούτε μίας απόφασης.
 • Η Δ.Α.Σ. και η Σ.Α.Σ. ανέδειξαν τις σοβαρές εξελίξεις που διαφαίνονται στο συνταξιοδοτικό και την επικουρική σύνταξη.
 • Η Α.Κ.Ε. τόνισε την ανάγκη κινητοποίησης για να αποτραπεί η απαξίωση του Σ.Δ.Ο.Ε..

Προτάσεις – Ψηφίσματα

 • Ψηφίστηκε μετά από πίεση της Σ.Α.Σ., όχι με την μορφή παρέμβασης αλλά απλής διαβίβασης, η πρόταση δεκατεσσάρων (14) Πρωτοβάθμιων Συλλόγων για την άνιση μεταχείριση των μελών του ΤΕΑ- ΥΠΟΙΚ που διαμένουν σε πόλεις που δεν διαθέτουν συμβεβλημένες κλινικές.
 • Αποφασίστηκε να γίνει επεξεργασία ψηφίσματος της ΔΗΣΣΥΕ/ΠΑΣΚΕ με σκοπό να βγει σχετική ανακοίνωση διαμαρτυρίας για την μη απόδοση του μπόνους στους συναδέλφους.
 • Εγκρίθηκε η αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας προς την Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας ως απάντηση σε ανακοίνωσή της με την οποία επιρρίπτονται ευθύνες στους συναδέλφους για ζήτημα που αφορούσε καθαρά διοικητική απόφαση της Α.Α.Δ.Ε..
 • Αποφασίστηκε ομόφωνα να συνδιαμορφωθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή ψήφισμα για τον προϋπολογισμό-φορολογικό νομοσχέδιο, στην βάση σχεδίου που έχει ήδη κατατεθεί στο Γ.Σ..
 • Η Σ.Α.Σ. κατέθεσε την παρακάτω πρόταση: «Το Γενικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι κάθε πρόταση των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων θα επεξεργάζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή και θα κοινοποιούνται στους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί ή οι λόγοι για τους οποίους δεν αναλήφθηκαν σχετικές ενέργειες» η οποία δεν ψηφίστηκε (!).

Συμπερασματικά :

Είναι περισσότερο από εμφανές ότι η «λευκή επιταγή» που έχουν δώσει οι συνάδελφοι στην «παραδοσιακή ηγεσία» της Ομοσπονδίας δεν συμβάλλει στην παραγωγή συνδικαλιστικού έργου. Αντίθετα, σε περιπτώσεις που παρεμβαίνουν μαζικά συνάδελφοι τα αντανακλαστικά του κλάδου ενεργοποιούνται. Για παράδειγμα, οι αντιδράσεις των συναδέλφων αναφορικά με τις παραγραφόμενες εκκαθαρίσεις οδήγησαν στην άμεση κινητοποίηση της Ομοσπονδίας (συναντήσεις, ανακοινώσεις, απόδοση ευθύνης κ.α.). Αυτό σημαίνει ότι συνδικαλιστικό κίνημα μπορεί να γίνει πολύ αποτελεσματικό μόνο όταν ξεφύγει από τα στεγανά τους και αναπτύξει κώδικες επικοινωνίας με την βάση του.

 

Ολόκληρη η ανακοίνωσή μας σε μορφή pdf, εδώ.

 

 • Ιστοσελίδα : www.sas-eforiakon.gr
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Ομάδα στο facebook : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Εφοριακών

Στοιχεία επικοινωνίας :

 • 6977770843 Τσαγκαράκης Γεώργιος (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης.
 • 6948806749 Καζαντζίδης Χαράλαμπος (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), Γεν. Σύμβουλος Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Καβάλας.
 • 6974603920 Χουνουζίδης Κωνσταντίνος (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), Γεν. Γραμματέας Πολιτιστικού Τμήματος Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., υπάλληλος του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.

Logo SAS Facebook