Ενημέρωση για την συνάντηση με την Γεν. Διευθύντρια της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.

Logo SAS Facebook

19 Απριλίου 2022

Να ενημερωθούν με e-mail όλοι οι συνάδελφοι

Ενημέρωση για την συνάντηση με την Γεν. Διευθύντρια της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.

Εχθές Δευτέρα 18.04.2022 πραγματοποιήθηκε στο κτήριο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Αθήνα η δια ζώσης συνάντηση της Γενικής Διευθύντριας της ΔΗΛΕΔ (ΑΑΔΕ) κας Σεχπερίδου με εκπροσώπους των παρατάξεων της ΠΟΕ-ΔΟΥ, η οποία διεξήχθη σε φιλικό κι εποικοδομητικό κλίμα. Από την συνάντηση απουσίαζαν εκπρόσωποι των παρατάξεων ΑΣΚΙ και ΔΑΣ.

Πριν από την συνάντηση είχε γίνει την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 διαπαραταξιακή συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος μεταξύ των παρατάξεων και να καταγράφουν τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ μηχανογράφησης κι εφαρμογών που ταλανίζουν τους συναδέλφους στις υπηρεσίες όπως και να προταθούν από κοινού προτάσεις και λύσεις βραχυπρόθεσμου -κυρίως- χαρακτήρα.

Οι από κοινού επισημάνσεις και προτάσεις αφορούσαν κυρίως τα εξής θέματα:

1. Αναβάθμιση υλικοτεχνικού εξοπλισμού και ταχύτητας ανταπόκρισης του μηχανογραφικού συστήματος και κυρίως της πλατφόρμας e-ticket (Τα αιτήματά μου, Τα Ραντεβού μου).

Από πλευράς ΔΗΛΕΔ τονίστηκε ότι έχει επισημανθεί το πρόβλημα, αλλά η ευθύνη δεν ανήκει αποκλειστικά στην ΑΑΔΕ, αφού η διαχείριση του δικτύου ανήκει στην εταιρεία Cosmote μέσου του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Έχει σχεδιαστεί το αναβαθμισμένο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2, στο οποίο θα ενταχθούν 35.000 φορείς του Δημοσίου που θα επιλύσει -σε συνδυασμό με την προμήθεια των νέων Η/Υ- πολλά προβλήματα ταχύτητας απόκρισης στις υπηρεσίες μας. Η κα διευθύντρια δεν ήταν σε θέση να καθορίσει χρονοδιάγραμμα και ροή εφαρμογής του νέου δικτύου.

2. Προβλήματα e-ticket: Το κυριότερο μέρος της ωριαίας συνάντησης μας επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των προβλημάτων που έχουν εντοπισθεί καθώς και στις κοινές προτάσεις. Αναφέρθηκαν περιληπτικά τα εξής θέματα:

α) Χρήση της πλατφόρμας "Τα αιτήματά μου" ως αποκλειστικό κανάλι υποβολής αιτημάτων από τους φορολογούμενους στις υπηρεσίες κι αδρανοποίηση του καναλιού των e-mail, σκέψη που έχει υιοθετήσει η Διοίκηση της ΑΑΔΕ να εφαρμόσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

β) Δημιουργία ενδιάμεσου σταδίου "Σε αναμονή" στην επεξεργασία του αιτήματος του φορολογούμενου, ειδικότερα όταν το αίτημα είναι ελλειπές από πλευράς δικαιολογητικών ή χρήζει περαιτέρω διευκρινήσεων.

γ) Δημιουργία Δείκτη Ιστορικότητας Αιτημάτων του φορολογούμενου, ο οποίος θα είναι εμφανής στους συναδέλφους προκειμένου να εντοπίζονται εύκολα η υποβολή των πολλαπλά υποβληθεισών αιτημάτων του φορολογούμενου πάνω στο ίδιο ακριβώς φορολογικό αίτημά του, το οποίο υποβάλλει με καταχρηστικό τρόπο είτε στην ίδια υπηρεσία είτε σε διαφορετικές.

δ) Διεύρυνση της θεματολογίας των αιτημάτων και δημιουργία μηχανισμού που θα αποτρέπει την υποβολή ελλειπών ή αορίστων αιτημάτων. Στο θέμα αυτό η διευθύντρια της ΔΗΛΕΔ δήλωσε αναρμόδια, αφού ο σχεδιασμός της θεματολογίας των αιτημάτων ανήκει στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης στην οποία μας παρέπεμψε να υποβάλλουμε ως ομοσπονδία το αίτημά μας αφού η ΔΗΛΕΔ υλοποιεί απλά την εγκεκριμένη θεματολογία αιτημάτων.

ε) Ελαχιστοποίηση των σταδίων από την αρχή της επεξεργασίας του αιτήματος μέχρι την αποστολή της απάντησης στον φορολογούμενο, από 4 σε τρία και δυνατότητα επισύναψης στην απάντηση προς τον φορολογούμενο συμπιεσμένων αρχείων (τύπου 7z, zip κτλ).

στ) Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου και αποφυγή έγχαρτων εκτυπώσεων. Η διευθύντρια της ΔΗΛΕΔ δήλωσε θετική υπό την προϋπόθεση να αποσαφηνιστεί από πλευράς της ομοσπονδίας και της Διοίκησης της ΑΑΔΕ το τι θα περιλαμβάνει αυτό το ηλεκτρονικό αρχείο.

ζ) Δημιουργία συστήματος MIS αυτόματης εξαγωγής Στατιστικών Στοιχείων, τα οποία δεν θα αποτελούν ευθύνη καταγραφής από τους συναδέλφους. Και πάλι εδώ τονίστηκε από πλευράς ΔΗΛΕΔ να προσδιοριστούν σαφώς και με ακρίβεια τα επιθυμητά στατιστικά στοιχεία που θα εξάγονται ανώνυμα.

Από πλευράς της ΣΑΣ προτάθηκαν οι εξής ενέργειες βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα πάνω στα θέματα μηχανογράφησης:

I) να επικαιροποιηθεί τηλεφωνικός κατάλογος των συναδέλφων της ΔΗΛΕΔ, όπου θα αναφέρονται τα κύρια καθήκοντα τους και να κοινοποιηθεί άμεσα στις υπηρεσίες, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο του "σπασμένου τηλεφώνου", όταν οι τεχνικοί διαχειριστές (και όχι μόνο) αναζητούν τον υπεύθυνο υπάλληλο της ΔΗΛΕΔ για να δώσει λύση σε κάποιο μηχανογραφικό πρόβλημα της υπηρεσίας του,

ΙΙ) να συνδεθούν οι ρόλοι και οι προσβάσεις ανά θέση εργασίας, έτσι ώστε σε κάθε υπηρεσιακή μεταβολή του συναδέλφου (είσοδος/αποχώρηση στην/από υπηρεσία, μετακίνηση από τμήμα σε τμήμα κτλ) να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται αυτόματα όλες οι απαιτούμενες προσβάσεις στα διαφορετικά συστήματα μηχανογράφησης (Taxis, Elenxis, Μητρώο Λογαριασμών και Τραπεζών κοκ) χωρίς να απαιτείται η αποστολή πολλαπλών εντύπων απόδοσης ρόλου.

ΙΙΙ) για το θέμα των Υπερεισπράξεων που λειτουργεί ως Λερναία Ύδρα για τις ΔΟΥ, προτάθηκε να εμφανίζεται στα ταμεία των τραπεζών ως απενεργοποιημένη η Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ) στις περιπτώσεις όπου έχει απωλεσθεί η ρύθμιση και να παραπέμπεται ο φορολογούμενος να συμβουλευτεί το TAXISnet. Η πρόταση αυτή έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας από πλευράς ΔΗΛΕΔ αλλά υπάρχει ισχυρή αντίσταση από τις Τράπεζες, οι οποίες επιθυμούν να ενισχύσουν την ρευστότητα τους αδιαφορώντας αν μία πληρωμή που γίνεται στα ταμεία τους έχει νόημα ή θα δημιουργήσει πρόβλημα Υπερεισπράξεων στις ΔΟΥ.

Στο τέλος της συζήτησης η διευθύντρια της ΓΔΗΛΕΔ ρώτησε την ομοσπονδία αν με την επιπλέον ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ έχει διευκολύνει την καθημερινότητα των συναδέλφων στις υπηρεσίες. Από πλευράς της ΠΟΕ-ΔΟΥ τονίστηκε ότι είναι διαδικασία που έχει θετική χροιά κι αποτύπωμα αρκεί να συνδυαστεί με την επιπλέον εκπαίδευση των συναδέλφων και των φορολογουμένων πάνω στην αποτελεσματική τους χρήση, αλλά κυρίως με την περαιτέρω ενδυνάμωση των υπηρεσιών από ανθρώπινο δυναμικό. Τονίστηκε ότι στην παρούσα φάση δεν περισσεύει κανένας στις υπηρεσίες μας και το οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης υποβαθμίζεται άμεσα και δραστικά από την Υποστελέχωση των υπηρεσιών, η οποία δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι κι εφαλτήριο για περαιτέρω ψηφιοποίηση όπως επιθυμεί η διοίκηση της ΑΑΔΕ.

Logo SAS Facebook