Η Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων για την Αξιολόγηση

Η Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων για την Αξιολόγηση

Έφτασε, λοιπόν, η ώρα για τις κρίσιμες αποφάσεις αναφορικά με την αξιολόγηση του 2020, ένα θέμα που τόσο η ΠΟΕ -ΔΟΥ λόγω της σκόπιμης υποβάθμισης και της συνεπακόλουθης αδράνειας της, όσο και οι παρατάξεις με την αμφίσημη και θολή στάση τους έχουν καταστήσει προνομιακό πεδίο για την Διοίκηση της ΑΑΔΕ.

Από την μία πλευρά, οι ΔΑΚΕ-ΔΥΣΣΗΕ που απλά επεξηγούν τις αποφάσεις του Διοικητή και από την άλλη πλευρά οι ΔΑΣ-ΑΣΚΙ-ΑΚΕ που διακηρύσσουν με περισσή ευκολία προτάσεις αποχής ή άλλες ανέξοδες μορφές «αντίδρασης» ακόμη και όταν γνωρίζουν ότι θα επιβαρύνουν οικονομικά τους συναδέλφους ή ότι δεν θα έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Είναι πασιφανές ότι όλοι αυτοί που τώρα ψάχνουν «μαγικές λύσεις», αλλά στην ουσία θέλουν να δικαιολογήσουν τη δική τους συμμετοχή στην αξιολόγηση, δεν αντέδρασαν όταν οι συνάδελφοι πήραν αναδρομικά τον Αύγουστο του 2021 λόγω της εφαρμογής του ειδικού μισθολογίου χωρίς να έχει προηγηθεί η αξιολόγηση. Θεωρούσαν όμως, μέχρι πρότινος λογικό να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι τα ήδη καταβληθέντα ποσά μισθοδοσίας, ιδίως στην παρούσα περίοδο της καλπάζουσας ακρίβειας και του πληθωρισμού του 9,4%.

Πώς κατάφερε, λοιπόν, ο Διοικητής να ανατρέψει το εις βάρος του κλίμα και για να αυξήσει θεαματικά την συμμετοχή των εργαζομένων στην αξιολόγηση; Απλά το συνέδεσε με την ειδική αμοιβή που καταβάλλεται στους «εξαρτώμενους» από το μισθό τους συναδέλφους. Με έξυπνη τακτική άλλαξε την σειρά εφαρμογής και προώθησε πρώτα το μισθολόγιο και μετά την αξιολόγηση, προκειμένου να «γλυκαθούν» οι συνάδελφοι για ένα εξάμηνο και μετά να τους θέσει το δίλημμα: Εάν θέλετε να εξακολουθήσετε να αμείβεστε με το νέο ειδικό μισθολόγιο θα πρέπει να συμμετέχετε στην αξιολόγηση, ειδάλλως γυρνάτε στην πρότερη κατάσταση του παλιού μισθολογίου, θέση που δυστυχώς, προπαγανδίζει και η ΠΟΕ-ΔΟΥ ανερυθρίαστα μέσω των ανακοινώσεών της. Όχι τυχαία, εξάλλου, έχει εξαφανιστεί δια μαγείας η αξιολόγηση του 2019 καθότι αυτή δεν συνδέεται άμεσα με την καταβολή του νέου ειδικού μισθολογίου.

Εάν θέλουμε να είμαστε, επομένως, χρήσιμοι πρέπει να ξεφύγουμε από το δίλημμα της συμμετοχής ή μη στην αξιολόγηση και να εστιάσουμε ουσιαστικά στην εξάλειψη των παθογενειών της. Να δώσουμε τις επόμενες μάχες για την βελτίωση των κύριων παραμέτρων της, όπως είναι ο ορισμός αξιόπιστων και αμερόληπτων αξιολογητών, η τυποποίηση της διαδικασίας έτσι ώστε να εξαλειφτούν μεροληπτικές κρίσεις των προϊσταμένων, η έγκαιρη εκπαίδευση των αξιολογητών παρέχοντας τους σαφείς γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις, η από κοινού κατάρτιση με τους υπαλλήλους δίκαιας και εφικτής στοχοθεσίας – πάντα χωρίς ατομικούς στόχους, όπως ωστόσο είναι οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις στον έλεγχο οι χρεώσεις ΑΦΜ στο Δικαστικό, όπου απαιτείται η διασφάλιση της διαφάνειας στην ανάθεση τους όπως και σε κάθε επιμέρους διαδικασία που σχετίζεται με την αξιολόγηση κ.λπ.

Κύρια επιδίωξη του κλάδου μας πρέπει να αποτελέσει η αποσύνδεση της συμμετοχής στην αξιολόγηση από την ειδική αμοιβή των ΠΘΕ. Και αυτό γιατί, η ειδική αμοιβή ανά θέση εργασίας, όπως και ο βασικός μισθός μας, καταβάλλονται λόγω των ειδικών συνθηκών της κάθε θέσης εργασίας και δεν πρέπει να εξαρτώνται από τη συμμετοχή ή μη στην αξιολόγηση. Αυτή την άποψη διατύπωσε με επιχειρήματα και η νομικός σύμβουλος των Τελωνειακών στην σχετική γνωμοδότησή της επί του σχεδίου νόμου για το ειδικό μισθολόγιο.

Επίσης, θα πρέπει να διεκδικήσουμε ώστε η αξιολόγηση εντός της Α.Α.Δ.Ε. να μην διαφοροποιείται από εκείνη στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα αλλά να γίνεται μόνο σε επίπεδο υπηρεσιακής μονάδας και να είναι υποχρεωτική μέχρι το επίπεδο του Τμηματάρχη, όπως προσφάτως έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Εσωτερικών.

Ως αντιπρόταση μπορούμε να καταθέσουμε την σύνδεσή του μισθού με την εξελικτική πορεία (σταδιοδρομία) του υπαλλήλου εντός της ΑΑΔΕ που θα είναι σε συνάρτηση με αντικειμενικά κριτήρια όπως προσόντα, εξειδίκευση, εμπειρία και επιλογή καριέρας από τους εργαζομένους, όπως ισχύει σε σύγχρονες ευρωπαϊκές διοικήσεις δημόσιων φορέων. Κάτι τέτοιο, αφενός προσδίδει καθεστώς ασφάλειας στον εργαζόμενο, ο οποίος θα γνωρίζει τα επόμενα εργασιακά του βήματα, αφετέρου περιορίζει τις μεροληπτικές και υποκειμενικές συμπεριφορές των εκάστοτε αξιολογητών –προϊσταμένων.

Περαιτέρω, πρέπει να επικεντρωθούμε στους τρόπους διεκδίκησης των παρακάτω δίκαιων αιτημάτων μας: α) Την άμεση σύνδεση των κριτηρίων αξιολόγησης με τις ελλείψεις σε προσωπικό και σε υλικοτεχνική υποδομή, διεκδικώντας την de facto καθιέρωση μιας διαδικασίας αναθεώρησης των τεθέντων στόχων με βάση τις ελλείψεις αυτές πριν το τέλος της χρονιάς. Επίσης, θα πρέπει να καθιερωθεί υποχρεωτική διενέργεια ετήσιας οικονομοτεχνικής μελέτης των αναγκών σε προσωπικό της ΑΑΔΕ και ώστε οι προσλήψεις σε ορίζοντα πενταετίας να πραγματοποιούνται με γνώμονα τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης. (β) την προσμέτρηση της αξιολόγησης 360ο όταν αυτή έχει θετικό πρόσημο για τον αξιολογούμενο, προκειμένου να καταστεί αντίβαρο στην πιθανή μεροληπτική αξιολόγηση των Προϊσταμένων και γ) Την καταβολή πραγματικών αυξήσεων επί των μισθών μας, που θα ανταποκρίνονται στον αναδιανεμητικό χαρακτήρα του επαγγέλματος του εφοριακού, κατά τις επιταγές του Συντάγματος της Ελλάδας, τις ειδικές γνώσεις που οφείλουν να έχουν οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ και του Υπ. Οικονομικών και τον επιτελικό ρόλο που αναλαμβάνουν, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, στην είσπραξη των κρατικών εσόδων. Παράλληλα με όλα αυτά, να απαιτήσουμε την συνεχόμενη κατάρτιση όλων των συναδέλφων μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΦΟΤΑ.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι, ακόμα και μετά το ομολογούμενο φιάσκο της αξιολόγησης του 2018, η διοίκηση της ΑΑΔΕ δυστυχώς αντιμετωπίζει το θέμα αυτό με προχειρότητα, αφού η μόνη προσπάθειά που κατέβαλε για την εξάλειψη των αυθαιρεσιών των Προϊσταμένων είναι η κατάρτιση ενός εγχειριδίου εκπαίδευσης, το οποίο περιέχει πολλούς τεχνικούς όρους και είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουν να το εφαρμόσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην διαδικασία της αξιολόγησης μέσα στο στενό χρονικό περιθώριο εφαρμογής της. Αντ’ αυτού, μια ημερίδα της Διεύθυνσης Προσωπικού της ΑΑΔΕ προς τους αξιολογητές θα ήταν αποτελεσματικότερη καθώς θα μπορούσε να δοθεί τόπος και χρόνος να επιλυθούν οι απορίες και να δοθούν σαφείς οδηγίες.

               Αναμένουμε να δούμε εάν αποτελεί περισσότερο απατηλή ελπίδα, ότι οι Κεντρικές υπηρεσίες θα αξιολογούνται βάσει και του βαθμού αποτελεσματικότητας της υποστηρικτικής (backup) λειτουργία τους στις περιφερειακές υπηρεσίες των ΔΟΥ κι όχι με τον τρόπο που σκανδαλωδώς αξιολογούνται ως άριστοι, κατά την καταβολή των bonus επίτευξης ετήσιων στόχων της ΑΑΔΕ.


Επιβάλλεται για όλους μας, να επικεντρώσουμε στην κοινή στόχευση με τα παραπάνω ή παρόμοια ζητούμενα και στην αποφυγή μεμονωμένων κινήσεων που θα ωφελήσουν λίγους, θα διχάσουν ή θα γίνουν απλώς για επικοινωνιακούς λόγους.

Logo SAS Facebook