Νησιωτικές ΔΟΥ διακόπτουν οριστικά τη λειτουργία τους

 

της Αναστασίας Σαπουνά

 

Ο Γ.Γ. Δ.Ε. κ. Χάρης Θεοχάρης προχώρησε στις 08/08/2013 στην έκδοση εγγράφου με αριθ. πρωτ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08.08.2013 και θέμα "Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών"

 Στις 13 σελίδες του περιγράφεται η νέα εσωτερική δομή των Δ.Ο.Υ..

Το σημαντικότερο; Προβλέπεται η λειτουργία των νησιωτικών Δ.Ο.Υ. ως συνδεδεμένων τμημάτων, γεγονός που συνηγορεί και με το υπό έγκριση νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτό έχει δημοσιευθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης του συναρμόδιου Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Κατά την ίδια ημερομηνία, δηλαδή στις 08/08/2013 ο Γ.Γ.Δ.Ε. κ. Χάρης Θεοχάρης εξέδωσε έτερο έγγραφο με αρ. πρωτ. Δ6Δ 1125973 ΕΞ 2013/08.08.2013 και θέμα "Απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάπτωσης των μηχανογραφικών αρχείων των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία από την 1.9.2013 στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής αυτών". Το περιεχόμενο του δεύτερου εγγράφου είναι εκ διαμέτρου αντίθετο...

Έτσι, ενώ στο πρώτο εκ των εγγράφων προβλέπεται η λειτουργία των νησιωτικών Δ.Ο.Υ. ως συνδεδεμένων τμημάτων, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, στο δεύτερο έγγραφο καθορίζεται το πρόγραμμα με βάση το οποίο οι νησιωτικές Δ.Ο.Υ. κλείνουν οριστικά.

Σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες του εγγράφου Δ6Δ 1125973 ΕΞ 2013/08.08.2013:

Οι Δ.Ο.Υ. Σκοπέλου και Σκιάθου διακόπτουν οριστικά τη λειτουργία τους στις 28/08/2013

Οι Δ.Ο.Υ. Κέας, Μήλου, Λήμνου και τέως Δ.Ο.Υ. Σαλαμίνας διακόπτουν οριστικά τη λειτουργία τους στις 02/09/2013.

Οι Δ.Ο.Υ. Καλύμνου, Καρπάθου και Αγ. Κηρύκου Ικαρίας διακόπτουν οριστικά τη λειτουργία τους στις 04/09/2013.

Οι Δ.Ο.Υ. ʼνδρου, Αίγινας, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών, Τήνου και η τέως Δ.Ο.Υ. Κυθήρων διακόπτουν οριστικά τη λειτουργία τους στις 09/09/2013

Ο εμπαιγμός έχει τα όριά του!

Θα πρέπει, επιτέλους, να δοθεί μία βιώσιμη λύση, μια λύση με προοπτική στο θέμα της παρουσίας της φορολογικής διοίκησης στα ελληνικά νησιά. Η δημιουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων έχει προς το παρόν αποτύχει! Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τα ΓΕΦ Θάσου και Λέρου, όπου υπάρχει και ηλεκτρονική διασύνδεση με TAXIS 2, όμως ελλείψει αρμοδιοτήτων και προϊσταμένου, πραγματοποιούνται κάποιες περιορισμένες εργασίες του μητρώου.

Κατά τα άλλα, για πληρωμές ρυθμισμένων οφειλών, για θεωρήσεις βιβλίων και στοιχείων, για κατάθεση τροποποιητικών και συμπληρωματικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος, για παραλαβή και επεξεργασία τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για διόρθωση εκκαθαριστικών Ε.Τ.ΑΚ. – Φ.Α.Π. Φυσικών προσώπων, για παραλαβή και εκκαθάριση δηλώσεων Φ.Α.Π. Νομικών Προσώπων, για διεκπεραίωση υποθέσεων είσπραξης, βεβαίωσης, απαλλαγής και διαγραφής του Ειδικού Ενιαίου Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), για κατάθεση δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής και δωρεών, για κατάθεση δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, για παραλαβή και διεκπεραίωση αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. (αγροτών, επιχειρήσεων, κλπ), για παραλαβή και διεκπεραίωση αιτήσεων απαλλαγής Φ.Π.Α., για παραλαβή ειδικών σημειωμάτων αυτοελέγχου Φ.Π.Α., για έκδοση πράξεων προσδιορισμού ΦΠΑ μετά από προσωρινό έλεγχο, διοικητική επίλυση αυτών ή βεβαίωσή τους, για παραλαβή δηλώσεων Φ.Π.Α. αλιέων, για παραλαβή αιτήσεων και διεκπεραίωση αυτών για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, για υποβολή Προσφυγών κατά Φύλλων Ελέγχων και Αποφάσεων Επιβολής Προστίμων του Ν.2523/1997, για πληρωμή διαφόρων φόρων, τελών ή κρατήσεων καθώς και παραβόλων υπέρ τρίτων, όπως Υποθηκοφυλακείο, Ειρηνοδικείο – Πταισματοδικείο, Αστυνομία, Λιμεναρχείο, Κτηνίατρο, Συμβολαιογράφους, Δαπάνες – Κρατήσεις Ο.Τ.Α., Πολεοδομία, Υπουργείο Συγκοινωνιών, Τροχαία, Ε.Ο.Τ., ΕΘΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καταβολή μισθωμάτων, κλπ και για πολλές ακόμη εργασίες οι κάτοικοι της Θάσου, της Λέρου, της Πάτμου, των Λειψών, του Αγαθονησίου είναι υποχρεωμένοι είτε να επικοινωνήσουν με τις Δ.Ο.Υ. Καβάλας, Κω και Ρόδου δια αλληλογραφίας μέσω των Γ.Ε.Φ., είτε να μεταβούν οι ίδιοι στην Καβάλα, στην Κω ή στη Ρόδο!

(Σημείωση: Η Δ.Ο.Υ. Κω δεν έχει αρμοδιότητες δικαστικού και ελέγχου γεγονός που σημαίνει, ότι ακόμη και για ένα απλό πρόστιμο, οι κάτοικοι από Λέρο, Πάτμο, Λειψούς, Αγαθονήσι, Μαράθι και Αρκούς είναι αναγκασμένοι να επικοινωνήσουν με τη Δ.Ο.Υ. Ρόδου, δια μέσου της Δ.Ο.Υ. Κω, δια μέσου του Γ.Ε.Φ. Λέρου!)

Αν κάποιος πιστεύει, ότι αυτό είναι απλό, διότι υπάρχει τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των νησιών είναι μακρυά νυχτωμένος και σίγουρα εκτός νησιωτικής πραγματικότητας! Και φυσικά δεν μπορεί κανείς να πάρει ένα ταξί και να μεταβεί από το Αγαθονήσι στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κω, όπως παρότρυνε το δήμαρχο Αγαθονησίου κ. Ευάγγελο Κόττορο, η αρμόδια υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης, όταν ο δήμαρχος προσπαθούσε να ολοκληρώσει τις διαδικασίες πληρωμής λογαριασμού ενός έργου του ΕΣΠΑ! (Η παρότρυνση ήρθε, όταν ο Δήμαρχος προσπαθούσε να εξηγήσει, ότι δεν μπορεί αυθημερόν να μεταβεί στη Δ.Ο.Υ.. Πώς θα μπορούσε εξάλλου, όταν το Αγαθονήσι απέχει περί τα 50 ναυτικά μίλια από την Κω και συνδέεται με αυτήν ακτοπλοϊκά 1 φορά την εβδομάδα!)

Οι καθημερινές συνθήκες διαβίωσης σε ΚΑΝΕΝΑ νησί δεν μπορούν να συγκριθούν με τη ζωή στα αστικά κέντρα! Η επικοινωνία μεταξύ των νησιών, αλλά και των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα δεν πραγματοποιείται με το ΜΕΤΡΟ! Ούτε με ταξί, φυσικά!

Τα νησιά αποτελούν απομονωμένες μικρές οικονομίες, που αυτονόητα έχουν ανάγκη την ύπαρξη στελεχωμένων υπηρεσιών. Εξάλλου τα τελευταία χρόνια, η νησιωτική Ελλάδα, τα νησιά μας με τις αμέτρητες παραλίες τους και τα μαγευτικά τοπία, έχουν κληθεί να τραβήξουν μπροστά το άρμα της ανάπτυξης, στον μόνο παραγωγικό κλάδο στον οποίο στηρίζει η κυβέρνηση τις ελπίδες της για ανάκαμψη, τον Τουρισμό! Η απουσία φορολογικών υπηρεσιών από τα νησιά προκαλεί πολλαπλά προβλήματα και δεν εισφέρει το παραμικρό στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ομαλή λειτουργία των τοπικών οικονομιών, οι οποίες, προφανώς και δεν παράγουν μόνο "τουριστικά πακέτα"!

Από την άλλη, η φοροδιαφυγή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παταχθεί από απόσταση! Οι νησιωτικές Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να αναδιαρθρωθούν, να αλλάξουν δομή, να μπορέσουν να λειτουργήσουν σύμφωνα με τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς να αποτελούν αναγκαστικά αυτοδύναμες μονάδες. Η λειτουργία τους με μικρότερο σχήμα, ως συνδεδεμένα τμήματα των "μητρικών" Δ.Ο.Υ., αλλά με αρχεία, με κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και κατάλληλα εργαλεία, με τις αναγκαίες αρμοδιότητες για την πραγματοποίηση ελέγχων και την εξυπηρέτηση του κοινού, μπορούν να συνεχίσουν να στηρίζουν το έργο της συλλογής των δημοσίων εσόδων και να στηρίξουν έμπρακτα τις προσπάθειες για πάταξη της φοροδιαφυγής και ανάκαμψη των δημοσίων εσόδων. Αρκεί να το θέλουμε...

Αρκεί να θέλουμε πραγματικά, λειτουργικές και εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στα νησιά, που και τους φορολογούμενους θα μπορούν να εξυπηρετούν και θα συντελούν ουσιαστικά στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Αν αυτό θέλουμε, ας μην χανόμαστε σε έγγραφα επί εγγράφων, που το μόνο που αποδεικνύουν, είναι η πλήρης αποδιοργάνωση της διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών!

Το πρωτότυπο κείμενο εδώ