Απόφαση Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης Καβάλας Δράμας για μη συμμετοχή στην αξιολόγηση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014 και ώρα 19:00 στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με μοναδικό θέμα την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του Ν.4250/2014 το σώμα βρέθηκε σε απαρτία και αποφασίστηκε κατά μεγάλη πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα:

Η δήθεν ποιοτική αξιολόγηση που ισχυρίζεται ότι επέρχεται στο Δημόσιο με τις αλλαγές του Ν.4250/2014 με το νέο σύστημα είναι προσχηματική για δύο λόγους: α) γιατί δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τους σοβαρούς ενδοιασμούς της έκθεσης που συνέταξε η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής για το κατά πόσο είναι εντός των άρθρων 5, 25 παράγραφος 1 και 103 παρ. 7 εδάφιο β΄ του Συντάγματος και β) γιατί δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη το υπόμνημα που κατέθεσε ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης ως καθόλα αρμόδιου επιστημονικά οργάνου για την μελέτη και εφαρμογή άρτιων συστημάτων ποιοτικής διοίκησης.

Η εισαγωγή αυθαίρετης ποσόστωσης και ο περαιτέρω επιμερισμός ανά οργανική μονάδα στρεβλώνει κάθε έννοια «αντικειμενικής» και «δίκαιας» κρίσης, που οι εισηγητές του νόμου ισχυρίζονται ότι αποκαθιστούν.

Όλοι μας δηλώνουμε με σαφήνεια προς πάσα κατεύθυνση ότι είμαστε υπέρ της αξιοκρατίας και αξιολόγησης στο Δημόσιο αλλά με εμφανή μετρήσιμα και ποιοτικά χαρακτηριστικά καθολικά αποδεκτά από όλους. Ο συγκεκριμένος νόμος όμως δεν αποσκοπεί σε κάτι τέτοιο. Μοναδικός σκοπός αυτού είναι να υπάρχουν a priori δεξαμενές υπό απόλυση δημόσιων υπαλλήλων, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μας βρει σύμφωνους.

Δηλώνουμε απερίφραστα ότι μέσα στα πλαίσια των σχετικών αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ η οποία εξουσιοδοτήθηκε από το Γενικό Συμβούλιο και της από 28.4.14 απόφασης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ( η οποία έχει κοινοποιηθεί με εξώδικο σε όλα τα υπουργεία και τις υπηρεσίες ) με την οποία έχει προκηρυχθεί απεργία – αποχή από όλες τις φάσεις τις αξιολόγησης και ισχύει για το σύνολο των εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα και με αφορμή την έναρξη διανομής των φύλλων αξιολόγησης ότι :

Κανείς συνάδελφος δεν θα συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης – απόλυσης χιλιάδων συναδέλφων. 

Κανείς συνάδελφος δεν θα ΄΄εξαργυρώσει΄΄ οποιαδήποτε υπηρεσιακή θέση, βάζοντας την υπογραφή του για την απόλυση συναδέλφων του σε μια προδήλως παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία. Δεν θα αναλάβουμε εμείς το βάρος των απολύσεων που η κυβέρνηση δρομολογεί και εντέχνως προσπαθεί να μας μεταφέρει. Δεν θα λάβουμε μέρος σε διαδικασίες κανιβαλισμού που η κυβέρνηση καλλιεργεί εντός των υπηρεσιών μας.

Οι συνάδελφοι να ΜΗΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στη διαδικασία της αξιολόγησης. Να ΜΗΝ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ και να τα καταθέσουν στα αρμόδια ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΑ.

Συνένοχους δεν μπορούν να μας έχουν σε απολύσεις συναδέλφων μέσω της προσχηματικής αξιολόγησης ως « ΔΟΥΡΕΙΟΥ ΙΠΠΟΥ » .

 

 

Για το Προεδρείο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ