Εκτύπωση

Ενημέρωση για το Γενικό Συμβούλιο της 18.04.2019

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

  Logo SAS  Facebook

03 Μαΐου 2019

Να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι

Ενημερωτικό σημείωμα για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. της 18.04.2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με το σημείωμα αυτό θέλουμε να δώσουμε μια σύντομη περιγραφή των όσων διαδραματίστηκαν στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. στις 18 Απριλίου στην Αθήνα. Τα βασικά θέματα που συζητηθήκαν είναι τα εξής :

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Στο μεγαλύτερο μέρος του το Γ.Σ. ασχολήθηκε με το σχέδιο της διαπαραταξιακής επιτροπής για το μισθολόγιο υπαλλήλων του Υπ. Οικονομικών, της Α.Α.Δ.Ε. και λοιπών φορέων. Η επιτροπή, η σύσταση της οποίας ήταν πρόταση της Συνεργασίας, κατέληξε σε ένα κείμενο το οποίο επιδέχεται μικροαλλαγές αλλά σε γενικές γραμμές είναι αποδεκτό από όλες τις παρατάξεις και διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τις σημερινές αποδοχές των συναδέλφων. Παράλληλα, βάζει στο τραπέζι του διαλόγου και εργασιακά θέματα όπως το ωράριο (7,5 ώρες), τα ρεπό για όσους εργάζονται τα ΣαββατοΚύριακα και τις μεταθέσεις των υπαλλήλων. Αγκάθι αποτέλεσε η χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας από το Υπουργείο, παράγραφος που αφαιρέθηκε από το κείμενο που παρουσιάστηκε. Περαιτέρω, κατατέθηκαν προτάσεις για την θέσπιση ειδικής ωριαίας υπερωριακής αμοιβής για τους προληπτικούς ελέγχους και την καθιέρωση δαπάνης για τις παιδικές κατασκηνώσεις των υπαλλήλων των Περιφερειακών Μονάδων και αποφασίστηκε να ενσωματωθούν από την επιτροπή στο τελικό κείμενο της διεκδίκησης. Έγινε συζήτηση για το αν θα δοθεί πρώτα το κείμενο στους πρωτοβάθμιους συλλόγους (η Συνεργασία ήταν υπέρ), αλλά απορρίφθηκε. Εν κατακλείδι, συναινετικά και ομόφωνα όλες οι παρατάξεις αποφάσισαν μέσω της επιτροπής να δουν όλες τις διαφοροποιήσεις που συζητήθηκαν, ώστε να εγκρίνει η Εκτελεστική Επιτροπή το τελικό σχέδιο.

Εκτύπωση

Προτάσεις-Ψηφίσματα της Συνεργασίας προς το Γ.Σ. στις 18.04.2019

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

  Logo SAS  Facebook

17.04.2019

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ της Σ.Α.Σ. προς το Γ.Σ. στις 18.04.2019

 1) Οι υπάλληλοι που εργάζονται ή εργάστηκαν σε παραμεθόριους περιοχές έχουν υποστεί μείωση του μισθού τους στις περισσότερες περιπτώσεις λόγω του επιδόματος παραμεθορίου, που αντί να προσαυξήσει τις καθαρές αποδοχές, μειώνει παράλληλα την προσωπική διαφορά και έτσι κατά βάση δεν υπάρχει καμμία μεταβολή. Μάλιστα υπάλληλος που μετακόμισε από παραμεθόριο σε άλλο μέρος της Ελλάδας “μεταφέρει” καθαρή την μείωση αυτή στο διηνεκές, έχοντας υποστεί πραγματική μείωση μισθού σε σχέση με έναν υπάλληλο ίδιων προσόντων που δεν υπηρέτησε σε παραμεθόριο περιοχή. Αντί λοιπόν να εκδοθεί μία ενιαία, απλή και κατανοητή οδηγία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε όλοι οι συνάδελφοι που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις (χρόνια προϋπηρεσίας, ίδια κατηγορία, ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο, ίδιο αριθμό τέκνων κ.λ.π.) να λαμβάνουν τα ίδια χρήματα, δημιουργήθηκαν ξανά νέες μισθολογικές διαφορές.

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. αποφασίζει ώστε το επόμενο διάστημα να πραγματοποιηθεί συλλογή στοιχείων από τους πρωτοβάθμιους συλλόγους των παραμεθόριων περιοχών και να πιέσει για την εξάλειψη του προβλήματος με αναδρομική ισχύ, αξιοποιώντας την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (παρ. 3 άρθρο 3-ΦΕΚ 262-16/12/2011) που έλυσε το πρόβλημα με το “επίδομα θέσης”, έτσι ώστε να σταματήσουν οι συνάδελφοι να ταλαιπωρούνται με δικαστικούς αγώνες.

Επίσης η Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. ζητάει να υπάρξει αντίστοιχη διασφάλιση για όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις όπως το οικογενειακό επίδομα κ.λ.π..

2) Δυστυχώς διαπιστώνεται ότι σε θέματα διαφάνειας η Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. αδυνατεί να βρει ένα στοιχειώδη βηματισμό. Ακόμα και στα περίφημα περιγράμματα θέσεων αναφέρεται ξεκάθαρα ότι οι υπεύθυνοι προϊστάμενοι για την επίτευξη των στόχων θα πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια, αξιοκρατία και δικαιοσύνη.

Εκτύπωση

Απαράδεκτη η τακτική του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

  Logo SAS  Facebook

Να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι

15 Απριλίου 2019

Απαράδεκτη η τακτική του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.

Τελικά το Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. ανασυστάθηκε για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των συναδέλφων ή πολιτικών/ασφαλιστικών κύκλων που αναζητούν τρόπους ιδιωτικοποίησης της συνταξιοδοτικής προοπτικής των συναδέλφων (και όχι μόνο), αλλά ακόμα και της πρόσθετης ασφάλισης που αρχικά υποσχέθηκε;

Οι συνάδελφοι κατά την ανασύσταση του Ταμείου γνώριζαν ότι ο σκοπός του ταμείου είναι “η χορήγηση πρόσθετης -πέραν αυτής του Κύριου Φορέα Ασφάλισης- υγειονομικής περίθαλψης στα ασφαλιζόμενα μέλη του”, όπως αναγράφεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του (https://www.teaypoik.gr/images/pdf/Neos_esoterikos_kanonismos_leitourgias.pdf). Στις 26.11.2018 το Δ.Σ. του ταμείου αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού με κύρια προσθήκη τον κλάδο των Συνταξιοδοτικών Παροχών. Συγκεκριμένα, προστέθηκε το εξής :

Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου είναι προαιρετική. Η ασφάλιση στον κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών είναι υποχρεωτική για όλα τα κυρίως ασφαλισμένα μέλη του, ενώ η ασφάλιση στον κλάδο Υγείας είναι προαιρετική για τα κυρίως ασφαλισμένα μέλη ή και τα εξαρτώμενα αυτών.”

Εκτύπωση

Προβληματική μισθολογική εφαρμογή στο επίδομα παραμεθορίου

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

  Logo SAS  Facebook

08.04.2019

Να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι

Θέμα : “Προβληματική μισθολογική εφαρμογή και στο επίδομα παραμεθορίου”

Αν και παγκοσμίως η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και η αρχή της Ίσης Αντιμετώπισης είναι βασικές έννοιες σε Διοικήσεις Οργανισμών που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές, στην Α.Α.Δ.Ε. και στο Υπουργείο Οικονομικών μάλλον δεν ισχύει το ίδιο.

Οι υπάλληλοι που εργάζονται ή εργάστηκαν σε παραμεθόριους περιοχές έχουν υποστεί μείωση του μισθού τους στις περισσότερες περιπτώσεις λόγω του επιδόματος παραμεθορίου, που αντί να προσαυξήσει το μισθό σε καθαρή αξία, μειώνει παράλληλα την προσωπική διαφορά και έτσι δεν υπάρχει καμμία αύξηση. Μάλιστα υπάλληλος που μετακόμισε από παραμεθόριο σε άλλο μέρος της Ελλάδας “κουβαλάει” καθαρή την μείωση αυτή για πάντα, έχοντας υποστεί πραγματική μείωση μισθού σε σχέση με έναν υπάλληλο ίδιων προσόντων που δεν υπηρέτησε σε παραμεθόριο περιοχή. Αντί λοιπόν να εκδοθεί σε απλά ελληνικά μία ενιαία και κατανοητή οδηγία, ώστε όλοι οι συνάδελφοι που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις (χρόνια προϋπηρεσίας, ίδια κατηγορία, ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο, ίδιο αριθμό τέκνων κ.λ.π.) να λαμβάνουν τα ίδια χρήματα, δημιουργήθηκαν ξανά νέες μισθολογικές διαφορές.

Όταν στο παρελθόν προέκυψε αντίστοιχο πρόβλημα με το “επίδομα θέσης”, αυτό λύθηκε μέσα σε δύο μήνες “ως δια μαγείας”, αν και ήταν αυτονόητο.